Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

A LEKÖSZÖNŐ BÍRÁK ELSZÁMOLTATÁSA 1672. május 9. Anno 1672. Böcsülletes Bede Lukács uram főbíróságában tavali főbíró nemes Kalocsa János, adószedő Tóót György, székbírák: Körös János, Dora Bendek és Kurbucz István uraiméknak számadásokról ratio. Nemes Kalocsa János tavali főbíró, Tóót György adószedő bíró uraimék die 9. mensis Maii, böcsülletes Biró György, nemes Kamarás Ambrus, Nagy István, Deák Pál, Patay András, Oláh János, Szabó György, közrendűek pedig: Varga Mihály, ugyan másik Varga Mihály, Barthai Péter, Szabó Márton, Balassa György s többek felesen jelen lévén, Kalocsa János uram adott borhasznát, har­madévi székbírák atta pénzből és bírságot, s szénapénzt, és rég időtől fogva való székbíráktól hós árában kiszedett pénzt, egy summában, ridegpénz restantiájával együtt fl. 2.155, kétezer százötvenöt foréntokat. Tóót György adószedő adópénzt hordók árának égettbor, gyapjú, juhbőrök, há­rom vásár jövedelméről és urunk árának felvetés pénznek és búza árának restantiaját aranyul, talléról, timonúl 13-val egy summában adott tall. 1.007, ezernyolcadfél tallért. Dora Benedek, Körös János és Kurbucz István székbírák uraimék, esmét nemes Kalocsa János, Sárközi Pál, Bíró György, Kamarás Ambrus, Tatai András, Tar György, Sárközy István, Dallos István uraimék jelenlétekben számot adván attanak timonul fl. 1.400 tallért és aranyat tall. 182,5. BKMÖL IV. 1510/i. 1672. 35-36. SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1672. május 29. Anno 1672. Becsületes Bede Lukács uram főbíróságában kiknek az böcsületes város tanácsa a város földén kerteket conférai, arról való consignatio. Pap János, Pap Máté fia kért meg Balogh Mihálynak város földén levő kertjét Bene János és Kis Tamásék szomszédságokban. 29. May 1672. BKMÖL IV. 1510/i. 1672. 1. A VÁROSI TANÁCS STATÚTUMA A VADSZÁM UTÁNI ADÓRÓL 1672. június 12. Anno 1672. die 12. Junii. Az becsületes tanács az kösséggel egyetemben töttenek ilyen végzést és deliberatiot az vadszám avagy marhaszám bevétele felöl, hogy mint az jelen való esztendőben is, sőt az következendőkben is az időnek terhes volta miatt ezen deliberatio úgy follyon és tartassék meg, mely deliberatio az ő de eo utrumával együtt ilyen formán vagyon:

Next

/
Oldalképek
Tartalom