Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

A GYÖNGYÖSRŐL VÁSÁROLT BOROK HASZNÁNAK ELKÖLTÉSE 1699. október 30. (Részletek) Anno 1699. die 30. 8-bris. Gyöngyösi vett borok hasznának exitusa: Azon borok megvételére Veres Marti Pált küldvén Gyöngyösre tall. 2 gr. 1, d. 10. Koresolyásoknak Gyöngyösön tall. 4, gr. 2, d. 2. Akózásért ugyanott tall. 1, gr. 2, d. 8. Papok számára két részre tall. 3, d. 4. Azon borokból egy hordóban lévén 13,25 akók, egészlen németekre, utasokra és praebendára költenek, adtunk érette akója 4 Rli.f. tall. 29, gr. 2, d. 20. Innya való fazekakat vettem az homoki pincére gr. 5, d. 20. Kalla János és nagy Istók homoki csaplárságáért Sz. Lőrinc napkor adtam tall. 4, gr. 2, d. 26. Mészáros és Szabó János uraiméknak ugyanakkor csaplárságért tall. 4, gr. 4. Az két ecclesiának adtam gr. 4. Egy pár hattyúért generál Pfefferskoven számára tall. 4. Az két ecclesiának adtam tall. 3, gr. 4, d. 20. Az két ecclésiára tall. 1, d. 24. Midőn főbíró uram több tanácsbeli uraimékkal Budára utazott, az két ecclésiára tall. 5, gr. 2. Két hattyúért urak számára tall. 6, d. 8. Brunner és Jeneg uraiméknak ő nagyságoknak az midőn az dézsma eránt contraháltunk, in discretionem adtunk tall. 200. Praeses uram őnagysága számára lóért Sárközi Istvánnak tall. 31. Fitosné asszonynak Dull Mihály urunk fűzéséért tall. 2, gr. 4. Baitainak csizmáért all. 2. Szolgálónak, ki Dull Mihály úr ágyát vetette, gr. 2, d. 10. Dúll Mihály úr csatlósának gr. 1, d. 12. Dull Mihály uram akkori ételére s italára költ tall. 17, d. 11. Gyöngyösi mendicansnak gr. 3, d. 11. BKMÖL IV. 1510/i. 1699. 43-45. MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1699. november 6. Die 6. 9-bris 1699. Kaszap János főbíró uramtól Sajti György kérte meg azon gazdátlan kertet, mely vagyon Dala Nagy Ferenc és özvegy Kalotsa Jánosné kérteik között, melynek is bírása Sajti Györgynek engedtetett. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok 1699. 269.

Next

/
Oldalképek
Tartalom