Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

item f. 4, d. 80; item egy pár csizma tall. 1, köz futa meg vagyon adva, item f. 3, d. 25; fejtőre adtunk tall. 2, bagaziára, posztóra d. 60, vállravaló bársonyra tall. 2, futáért tall. 1. BKMÖL IV. 1508/c. 1675. 257-259. SERTÉSVÁSÁRLÁSOK A VÁROS EGYIK FÖLDESURA SZÁMÁRA 1675. Anno 1675. Bíró János főbíróságában vett disznók Meíczer urunk számára: Farkas Lőrinctől nro. 3, tall. 7,5 adajára. Mocza Jánostól egyet, tall 2,5 adajára. Sz, Királyi Nagy Istvántól kettőt tall. 5,5, adajára hajlott. BKMÖL IV. 1508/c. 1675. 263. FEGYVERREJTEGETÉS 1675. Kincsös János nyaralóján fegyvert találván az törökök, kezesek a bátyjai: István, Mihály és János. Ezekért pediglen Nagy István uram. BKMÖL IV. 1504/m. 1675/76. 209. 1676 AZ SÁRKÖZI PÁL NÉHÁNY KIADÁSÁNAK FELJEGYZÉSE 1676. január 17. Anno 1676. die 17. Januarri. Én Sárközi Pál adtam Bíró János főbíró uram kezében tall. 16, melyet vitte fel Pataj András uram az adónk mellé. Ezt adta Bíró János uram Csöpörke Máténak kezében. Item Mihály Deákné asszonyunknak száz tallérra uzsorát tall. 9. adó. BKMÖL IV. 1508/c. 1674. 192. MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1676. február 2.-július 27. Die 2. Febuarii. Nagy Mihály, a Bede L. bérese féle, kért egy darab földet meg, melyet Móricz János foglalt vala hozzá, olyan homokföld. Jelen lévén főbíró Totth György urammal a kisbírák: Magó Mihály, Máté Kováts etc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom