Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

29. eiusdem mensis. Az gyömli sereg kinn lévén, két katonát fogott közölönk is, egy megsebesedett. Eodem die et mense. Balassa György a Pákai úton vett fel három zsákot, kenyér és árpa volt bennek, de viszont egy az gyömli vitézek közül levette a szekérről. Kovács Mátyás és Ivanos Jakab, az félegyházi pusztát árendáló személyek, ké­szek voltak hitek szerént is megfelelni, hogy az följebb írt napon, midőn az gyömli sereg Nagy György és Nagy Gáspár katonák seregét űzte volna, se török, se magyar portékájában nem részesültek. Bede Lukács hasonlóképpen felel mind kaszái s mind szolgái felőle. Die 30. Junii. Midőn az gyömli sereg kinn volt, maradott bíró uram az agának 8 pár késsel adósa, sajttal is annyival. Az Musztafa agának is 5 sajttal, késsel is annyival. BKMÖL IV. 1508/c. 1669. 165-166. KÉSVÁSÁRLÁSOK RIMASZOMBATRÓL 1670. július 3.-augusztus 28. Die 3. mensis Julii. Rimaszombathy Kovács István Sony Istvántól küldött nyolcvanhat pár késeket, nro. 86 pár. Solvimus. Die 28. Augusti. Sz. Lőrinc napi vásárkor pár 72. Solvimus. BKMÖL IV 1510/i. 1670. 55. SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A TANÁCSTÓL 1670. július 4-november 9. Anno 1670. Szentkirályi Pál uram főbíróságában az becsületes tanács edgyütt lé­vén, ki kertyét kérte és kinek adták: Az Kormányos veinek Város földén lévő kertyét kérte mög Kovács István. Vak Tamásét Domokos György. Takács Andrásnénak földét Komlós Ambrus. 4. Julii. György Deák kérte meg Kollát Péter kerti mellett Zoma kertyét. Die 9. mensis Novembris. Dora Bendek kérte meg az böcsületes tanács jelenlétében Nyúl Jánosnak város földén lévő mezei kertét. BKMÖL IV. 1510/i. 1670. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom