Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

13. Április. A quantumnak hátra levő részire fizettem a derék adóból tall. 280, id est kétszáznyolcvan tallérokat. Percipiálta Mago Mihály uram László deák uram­mal. Item ezen perceptoroknak ugyanakkor adtam 100, id est száz aranyakat ezen quantumnak megfizetésére. 16. Április. Varga István uramnak fizettem a discretionak hátra levő részire 115, id est száztizenöt tallérokat. Coram judice Johanne Biró, Andrea Pathai, Paulo Deák, Georgio Bíró, Michaele Mago, Andre Kari et jurato notario Johanne Ivan­kovics. 2-da Maii. Thökölyi Imre részérül amely 1.000, id est ezer garasokat fizetett bíró uram, adtunk meg abban 225, id est kétszázhuszonöt garasokat és den. 30. Coram judice secundario Michaele Szabó, Paulo Szentkirályi, judice et f. notario Johanne Ivankovics. Item ezen adósságban fizettem 50 garasokat és den. 10, Gombkötő Balogh István adacsi adójával. Coram Michaele Mago et jurato Notario Johanne Ivankovics, Ladislao Czimbalmos. 15. Maii. Számadás után adtam adószedő Kállai László uram kezében 40, id est negyven aranyakat, melyet vitt el Herczeg György tatár basának. Coram Georgio Bíró, Georgio Tóth, Stephano Király, Andrea Pathai, Joanne Kalocsa, Sziládi Michaele. 16. Maii. Erdődi urunk részérül való adót adtunk Kállai László adószedő bíró uram kezébe tall. nro. 20, id est húsz tallérokat. Contentus dominum in Szomo­lyan. Fái György urunk részérül való adót ugyan Kállai László urunk kezébe tall. nro. 12,5, id est tizenharmadfél tallérokat. Contentus in Kecskemeth. Item számadás után fizetett Szent Királyi Pál uram a summára tall. nro. 193,5, id est százkilencvenhárom és fél tallérokat. Praesente Paulo Deák, Johanne Kalo­csa, Johanne Bíró et Ladislao Czimbalmos. Solutus. BKMÖL IV. 1508/c. 1685. 221-227. MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1685. szeptember 14.-december 30. 1685. die 14. 7-bris. Tóth Miklós kérte meg Felföldi Pál mezei kertét, neki en­gedtetett, ha az asszony nem adózik tűle. Die 24. 7-bris. Almási István kérte meg Fekete János vei Kis Gergely kertit, Boda Gergely, Tóth Mihály, Bodor György szomszédságokban. Neki is adta az tanács szántsa, vesse. Szűcs István kertét kérte meg Tolvaj Mátyás die 30. 7-bris. Kalla János Kis Csizmadia István kertét kérte meg die 6. X-bris. Cseh György, Tar György [egy áthozott és olvashatatlan szó]. Berta Péter kérte meg Tok Miklós kertét, die 9. Jan. 1686. Coram Toth P. tunc judice substitulo.

Next

/
Oldalképek
Tartalom