Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

IDŐKÖZI PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 1674. november 3-tól. Die 9-ris 3. Monori úr kijővén, haracs után való pinzt adott bíró uram maga pinzét tall. 150, id est másfélszáz tallért. Kalocsa János uram adott ugyanakkor tallért százat, megadta adószedő uram neki. Ezen fejül megírt adósságban adott még adószedő uram tall. 80 főbíró uramnak. Másodszor adott adószedő bíró uram meg bíró uramnak adósságban tall. 60. Harmadszor adott adószedő uram Tar György részéről tall. 21. Negyedszer, az mely száz aranyat adtam volt Nagy János uramnak az szegedi sokadalomhoz, megadta azt kegyelme tallérul 240 tallért. Ötödször adott adószedő bíró uram az húgom lakodalmakor tall. 218. BKMÖL IV. 1510/i. 1673. 59-60. MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1674. november 7.-december 23. Tamási János kertét kérte meg György deák nótáriusunk oly conditoval, hogy ha Varga Bálint kertjét törvénnyel elnyeri Lakatos Györgynétől, n. Patai András uram főbíróságában. 9-bris 7. die 1674. Anno 1674. N. Patai András uram főbíróságában Török János kertét Fejir tó mellett kérte meg Kis Bálint. Patai uram főbíróságában Petőcz Mihály, Farkas Tanmás és Beke Péter kertje között lévő kis kertet kérte meg Kis Mihály, ha lészen. 16. 7-bris. Szabó Márton kérte Dora Benedek kertjét, mely volt annak előtte Kerek Bálinté oly conditioval, ha neki nem kell, és elmegyen az városról. Die 1. 8-bris. Kis István kovács kertjét megkérte Csertő János, ha el megyön Kecskemétről lakni. November 29. napján. Die 23. X-bris. Tárki Györgynek búcsút adván, az becsületes város mezei kertjét kérte meg György Deák nótárius főbíró n. Patai András uramtól Nagy János adó­szedő, Sárközi Pál vásárbíró, Csete György, Csertő János, Cseh György, Herczeg István, Hamarika János [előtt]. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok. 1674. 226-227. A DÉZSMABOR ÉRTÉKESÍTÉSE 1674. Szent Katalin napi sokadalomban árultak az csapiárok ki 27 karika dézsmaboro­kat, pintit in d. 20. Ment az ára ezen hordóknak ad tall. 506. Kár ezekben: Törököké 46 pint, katonáké 49 pint, bíráké 180 pint, vásárkerülőké 35 pint, utasoké 96 pint, borvivöké 9 pint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom