Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1673. január 19.—április 15. Anno 1673. die 19. Januarii. Midőn a juhászok rendtartásáról deliberálna az becsületes tanács, azon nap és ugyanakkor Gábor deák kérte meg becsületes tanácstól Czéh Györgyné vejének, Uczay Szűcs Istvánnak a Bánomban lévő pallagját, melyet tizenegy esztendőktől fogva csak kenderföldnek [használt ?] és kaszált. Kiről parancsoltatott Bede Lukács bíró urunk bizonyos személyek által [az utolsó néhány szó olvashatat­lan]. * Kamarás Ambrus uram főbíróságában megkérte Mencsör János Tar Homokában egy kerthelyet, úgymint város földét, nem lévén senki rajta. Die 18. Februarii. Megkérte Bíró uramtól mezei kertet Faragó György, melyet bírt Sovány György ennek előtte, Kalocsa János, Csaba János Deák Pál uraim jelenlétekben. Szabó Gergely kérte meg Pandúr Gergely mezei kertét, Februarii 21. Item azon kertet kérte Benkő veje Kasza György. Item azon kertet kérte meg Böjtös István, Kollat Péter sógora. Item azon kertet kérte meg Nagy István, Szűcs Máté uram veje, takarmánya rajta lévén. Borbola András kérte meg Timár Péter kertét, Decsi Györgyé mellett valót. Die 9. Mártii. Timár Péter ezen kertét megkérte volt annak előtte Borbély István főbíró uram­tól. Februarii die 1. Hósvét 3-ad napján kérte meg Rácz István kertye félét főbíró uramtól, ő kegyel­métől Horvát Miklós. Die 15. Április. Megkérte főbíró uramtól egy kertet Markus Istváné mellett lévőt Pethő István, senki nem lévén rajta. BKMÖL IV. 1510/i. 1674. 1., ill. 11-12. MEZEI KERTEK IRÁNTI KÉRELMEK 1673. március 14.—április 20. Anno 1673. die 14. Mártii. Tóth János kért egy keret az Tarhomoka mellett Tomo János kertje mellett, úgy hogy ha megbizonyosodik, hogy város földi. Az böcsületes tanács neki adja. Anno currenti 1673. die 20. Április. Dora Benedek látván Kerek Bálintnak erőtlenségét, hogy az szolgálathoz elég­telen, megkérte az mezei kertjét, úgy mint város adományát főbíró urunktól Bede Lukácstól. Jelen lévén esküdt társai adószedő bíró Balogh István, Szőke János, Magó Mihály, Györfi János, Kovács István etc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom