Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

Jelen lévén a becsületes tanács uraimék közül n. Kamarás Ambrus, Hegedűs Já­nos, Nagy István, Kalocsa János, Bede Lukács, Sárközi Pál, Nagy János, Szabó Berta, Sárközi István etc. Tavalyi adószedő bíró Custos Andor ugyanezen a napon a felyül megírt becsü­letes tanácsbeli uraimék előtt adószedő bírságáról számot adván,, adott adópénzt tall. 2814, idest kétezer 8 szász 14. évén ebben arany 18. Item adott garas pénzt tall. 186., idest száz 86. Mely teszen summatim tall. 3000, idest háromezer. Kisbírák: Mago Mihály, Korbocz István etc. Ridegpénzt adtak tall. 230, idest kétszázharminc. Szappanos György vásárbíróságáról számot adván, adott apró-töprő álláspénzt, vaj pénzből maradott pénzt egy summában tall. 17, idest tizenhét. BKMÖL IV. 1510/i. 1677. 35-36. SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677. május 11.-1678. március 11. Az mely emberek mezei kerteket kértének Bíró György uram főbíróságában. 11. Maji praesentis Totth Péter kért egy kis mezei kertet főbíró Bíró György uramtól a Kis István kertye mellett, mely Menczör János kertye volt. 3. Augusti. Mátyás Kovács uram kért egy darab földet, mely a F. Kis Mihály kertye mellett vagyon. Város földinek megbizonyosodván, neki engedtetik. 1. 9-ris. Sajti György az mely mezei kertet az Ur Rethe mellett tavaly esztendőben meg­kért volt Tott György uram főbíróságában, ismét új óbban megkérte főbíró Bíró György uramtól, mely kertet György deák uram bír, a kántor. Ha pedig az nem esik, ő kegyelme kérte a Demeter Márton uram kertye mellett való 6 fogás föl­det, mely Bakos Pannával controversiaban forog, azt kéri. Die 11. Mártii. [1678] Molnár János kért egy kis mezei kertet, melyet a Santa Szabó Gergely bírt az Ur Rethen, substitulus bíró Szabó György uramtól. Jelen lévén Kis István, Biró Já­nos etc. BKMÖL IV. 1510/i. 1677. 7. MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677. május 11. és június 3. Totth Péter, a Vér Gergelynél lakos, kérte meg a mezei kertjét Menczer János­nak, hogy megholt, főbíró uramtól. Die 11. Maji 1677. Die 3. Junii. Baranyai Kovács Dávid János Kádas házában lakott, de elment Baranyára. A mezei kertjét Molnár András kérte meg Csaba Mihály substitulus bíró uramtól, jelen lévén adószedő Szabó Máté ór is. BKMÖL IV. 1504/m. Robotlajstromok. 1677. 269-270.

Next

/
Oldalképek
Tartalom