Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Dékány István lovász conventioja: készpénz flo Hung. 20. Dolmány, nadrág, szűr, 2 pár csizma, 2 ing s annyi lábravaló, 2 fertály búza. Rácz Gyurka fejősjuhász conventioja: bárány 12. Dolmány nem volt ígérve, köd­mön, nadrág, egy pár ing, fertály búza. BKMÖL IV. 1508/c. 1698. A kötet lapjai számozatlanok. HÁZHELY KÉRÉSE A TANÁCSTÓL 1699. Bujdosó Péter házhelyet kér Könyves András kertje helyén, az mely házhelyet megengedtek nekie. Tekintésére voltak ilyen emberséges emberek. Könyves Já­nos és Marokit [?] András és Tomacsik [?] István. BKMÖL IV 1504/m. Robotlajstromok. 1699. 267. A papír rongált, néhány szó olvasata bizonytalan. 1700 DÉZSMABOROKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS 1700. január 15. Anno 1700. die 15. Januarii. Kimenvén főbíró Kaszap János uram az dézsmabo­roknak megszámlálására, melyeket megszámlálván, találtattanak in universo megállástól fogva mind öreg és kicsiny hordókat öszveszámlálván 148 hordók. Melyekből egész hordóstól költ el ilyen formán. Töltelékre azultától fogva 5 hordó. Kapitány Uszler számára fourierre és praebendára 3 hordó. Sötér Tamás úrnak 1 hordó. Suppán uramnak 1 hordó. Zoldán László uramnak 1 hordó. Imre János uramnak 1 hordó. Ádám ácsmesternek 1 hordó. General Schlick uramnak 1 hordó. Die 2. Mártii. Pesti Pr. Paulinus őkegyelmeknek oblatum vasas hordó 1. Koháry István urunk őnagysága számára adtunk 2 hordó. Bírák vendégségére 1 hordó. Praebendára költ 1 hordó. Töltelékre ment 1 hordó. Az kocsmán költ el... 68 hordó. Summa 88 hordó. És így fiitura per ratificatione az új bíró Csertő János uram kezébe egészlen ma­rad 60 hordó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom