Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Anno Domini 1689. 2. die Mártii. Szentikályi Pál, Máté Kovács, Nagy István, Bede János uraimék kezükbe adtak az székbírák, úgymint Thot Mihály több székbírákkal együtt százkét tallérokat hátával az garast számlálván, az mely pénznek olvasásában jelen voltak János deák, István deák, Kaszap János uraimék. BKMÖL IV. 1508/c. 1689. Kisebb adók lajstroma 287. AZ ELŐZŐ ÉVI BÍRÁK ELSZÁMOLÁSA 1689. május 10. Anno 1689. die Maii 10. Magó Mihály uram főbíróságában Bede Lukács uram ökegyelmének és az szegény városnak több bírákval így adott számot. Az borhasznának és dézsmabornak bejövetelébül adott említett Bede Lukács uram tall. 312, idest talleros háromszáztizenkettöt, hátával. Adószedő Kaszap János uram adott Magó Mihály bíró uramnak kezében adó­pénzt talleros 739, idest tallért hétszázharminckilencet. Kisbírák: Markó András, Sándor Miklós rideg és szolgálatpénzt adtának tall. 144, id est száznegyvennégy tallérokat, hátával. Vásárbíró úr, Rácz Szabó István vaj és álláspénzt adott tall. 40. hátával. Kerekes István és Börze István, Tóth Mihály ökegyelmek székhasznát adtának tall. 216, id est kétszáztizenhat tallérokat, hátával. Item tallért nro. 16, gar. 2. bőr árából. Summa: tall. 1.451 + 16. Generalsumma: 1.467, gar. 2. BKMÖL IV. 1510/i. 1640-1707. Töredékek, 185-186. MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1689. május 30.-1690. április 17. Anno 1689. die Maii 30. Benki János kérte meg Cimbalmos András kertye mel­let levő kertet. Anno 1689. 1. Julii. Bíró György, [a] homoki, kérte meg Ábrahám Tóth István kertjét, mivel kettőt bír városadományát. A becsületes tanács totaliter neki conferalta Mago Mihály uram főbíróságában. [Három pecsét nyomatával meg­erősítve.] 24. Octobris. Fodor Ferenc kérte meg Paki Szűcs Ferenc kertit Felvári mellett, néki conferaltatott a becsületes tanács által. Csicsa Istvánét kérte Bede Márton die 27. Novembris. Herge György kérte meg Gere György kertét, a becsületes tanács neki conferalta ily conditioval, ha más nem bírja légyen övé, a jámboré. 17. Április 1690. Öreg Borbély Mihály kérte meg Csizmadia Gergely kertyét úgy, hogy ha az üres[en] állott, és tanács neki engedi, mivel más is vagyon, pénzes kertye. Szabó Bálint uram főbíróságában Agotta András megkérte Contra Ferenc kertye félét, az melyet pénzen eladott volt Salamon Mátyásnak talleros 10. És az böcsületes város neki is atta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom