A kecskeméti magisztrátus jegyzőkönyveinek töredékei II. 1712–1811. - Forrásközlemények 2. (Kecskemét, 1998)

Szövegközlés

1 789. Julius 24. 337. Bálás István és Csernik Antal borbély legények instáltak azon, hogy szabadság adassék nekik, hogy Egyháziné műhelyét kiárendál­hassák a végre, hogy magoknak valamit kereshessenek, hogy az universitásnál az exáment 1261 megtehessék, melyre resolváltatott: Az instánsoknak kérések oly móddal applacidaltatik, hogy a kinyi­tandó műhelyekben mesterségeket két esztendeig folytathassák és ezután a rendes exáment az universitásnál subeálják, 1262 mert ez eltelvén, különben be fog zárattatni, addig is pedig a műhelyeket úgy megőrizzék, hogy valamely botránkozásra okot ne szolgáltassanak, mert ezen esetre medio tempore 1263 is hazájokba relegáltatnak; 1264 mesterségeknek gyakorlása azonban egyedül a borotválásban hatá­roztatik, hanem ha a physicus úr által in specifico 1265 fognak valamire alkalmaztatni, in qualité sodalium 1266 gondoltatván, ez is pedig azon tekintetből, mivel különben is a városnak népességéhez kevés a borbélyműhely. Tjk. 1788-1791. 54. -- Szilády K. m. B. LXXII. 1789. július 31. 547. Tarczali Sámuel város borbélya beadott memorialisában 1267 kivánta az órás legény eránt kúráját és tartozását megfizettetni és az eránt kapacitáltatni, 1208 hogy mindezek iránt kire legyen regress usa, 1269 melyre resolváltatot 1270 ez: praescindálván 1271 a tartás eránt való praetensiójától, 1272 ha a taxát 1273 curája eránt fogja producálni, mivel kitett kérése a gógyitásért a sebnek mivoltához ké­pest felesleg valónak Ítéltetik, ez eránt az órás legénynek mesterére Veréb Péterre úgy mint a ki által a sebesités lett, utasittatik. Tjk. 1788-1791. 56. - Szilády K. m. B. LXXII. 1261 Az egyetemen vizsgát tehessenek. 1262 Az egyetemen vizsgának vessék alá magukat. 1263 Időközben. 1264 Utasít. 1368 Alkalmanként, különleges esetben. 1266 Társként. 1267 Feljegyzésében. 1268 Rávenni. 1269 Viszontkereset. 1270 Kinyilvánít. 1271 Felhagy, eláll. 1272 Kívánság, követelmény. 1273 Fizetési összeget.

Next

/
Oldalképek
Tartalom