Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 1. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák)

Szegedi Erdélyi György 7 ökreit behajtván tolvajok elöl, megalkudt in flo. 10. Kezes Souany Istók. Here János fogatta meg Kemenj András szolgáját, gazdája vette ki kezességen és Kasza János törvényig. BKMÖL IV 1510/i. 1640-1707. Töredékek. 56. SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROS TANÁCSÁTÓL 1655. augusztus 26. és 1666. május 1. között. Hegedűs János u[ram] főbíróságában Szeles György kertje mellett való szántó­földet, melyet bitangban bírta ekkoráig, kérte meg Kalocsa János Salamon Jánosné fiainak. Szabó György főbíró képe. Adószedő Böde Lukács előtt. Die 26. Augusti. Csaba János u[ram] főbíró képe lévén, inferiáltatta Böröczki Gergely kertyét Szarvas Gergely számára. Die 8. 8-bris, 1665. Város nótáriusa, György Deák megkérte Nyúl András féle kertyét conditiona­liter, ha fiai nem szolgálnak tőle. 8. 8-bris. Csaba János kamarás, adószedő Bede Lukács u[raim] előtt. Item eadem conditione: azon becsületes esküit személyek előtt hídvégi András kertyét. 29. 8-bris. Ezen kertről lön emlékezet Bartaitól (?) 3. 9-bris. Mög a felszántani kellenek, megszántya az szántó ember, ha ökre lesznek. Hegedűs János uram főbíróságában Varga Miklós vásárbíró lévén. Viszont adószedő bíró Böde Lukács uram, Szőke János Serah Mihály, Bodo Pál, Mészáros István jelen lévén ü kelmék, kérte mög Varga Miklós uram Varga Mi­hály kertjét. Anno 1655. Szent István napján, déltiest. Die 25. Februarii. Kérte meg Ilyes Miklósné veje Ferenc Moháczi Lőrinc kertjét az böcsületes ta­nácstól. Hegedűs János főbíróságában. Hegedűs János uram főbíróságában Király Gergely kérte mög a böcsületes tanácstól Szél Márton kertjét. Die Februarii 26. Memóriáié. Rácz Gergely kérte meg Végh Lőrinczné kertjét, böcsületes tanács előtt, meg is engedték, még az adajában is fizetett meg Rácz Gergely de[nar] 142 pénz. Die Mártii 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom