750 találat (0,051 másodperc)

Találatok

1. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] ÉS LÉPJEN Î MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vágj az APEH [...]
2. 2012-08-06 / 183. szám
[...] de Dani és a szülők kérése szerint nem szeretnénk nyilatkozni Dani [...] sportoló édesanyjának test­vére A szülők kérése szerint nem szeretnénk mi sem [...] a nagyszülőkkel átellenben lakó Sipos István au­tószerelő Persze sokat kellett úszni [...] Növénytermelési Szolgáltató Kft ügyvezetője Nagy István korábban azt kö­zölte mindent megtesznek [...]
3. 1957-02-06 / 11. szám
[...] egy fiatal nemzetőr Mossó czy István Petró József sajnos nem szá­molhat [...] tartóztatták le Pro kai b István egerszóláti lakost aki társával Kisses [...] új hentes pedig kinek kinek kérése szerint mért Nem tekintette a [...] MINT KEZDŐNEK van e valami kérése Évek óta ez volt a [...]
4. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
5. 1982-08-13 / 189. szám
[...] átjáróban egy gyorstehervonat elütötte Ta­kács Istvánná 82 éves ház­tartásbeli helyi lakost [...] és nevelőottho­nát mutatja be Pécsi István lapunk 4 es olda Ián [...] meg az egriek A rendőrség kérése Barna Ferenc 32 éves Atány [...] Heves megyei Rendőr főka pitányság kérése hogy aki Bar­na Ferenc Jelenlegi [...]
6. 1967-09-14 / 217. szám
[...] az ott lakók több éves kérése egy járda építése a ve­szélyes [...] Szerintünk is jogos a lakók kérése annál is inkább mert ott [...] és gaz­dasági következmények Dr Ken­de István írása 17 20 Baksay Ár­pád [...] Csalló Jenő 21 37 Csejtei István népi zeneka­ra játszik 21 49 [...]
7. 1970-04-15 / 87. szám
[...] vele hogy emberileg érthetőin riokolt kérése aamimsztraU szempontok miatt nem tol [...] me regy újabb felfedezésekre ju­tott kérése lényegét mind­három szerv teljesen ellen [...] személyautó ál­tatószámként kezelt ügyfél Pécsi István Állásfoglalás a garázdaság súlyosabb mc [...]
8. 1958-11-16 / 253. szám
[...] és nem utolsósorban a termelőszövetkezetek kérése volt az is hogy megfelelő [...] lakóinak jogos volt az a kérése hogy hozzájuk is jut­tassák el [...] Horthy rendszer 25 Emlékezzünk SUGAR ISTVÁN éve alatt jó volt ha [...]
9. 1960-01-10 / 8. szám
[...] sári JTST beszámoltatása előadó Bacsó István JTST elnök 2 Az agitációs [...] megnyertük a vízilabda tornát Pelle István két tornaszámban is győzött Énekes [...] az MLSZ Az új szám kérése a várható torlódás elkerülése miatt [...] ezt a szöveget Üj szám ké­rése Csatolandó két darab 4 x [...]
10. 1962-12-12 / 290. szám
[...] gyengének minősített termelőszövetke­zetek száma Szalay István Heves megyében az elmúlt esztendőkben [...] Vasöntő u 4 ház lakóinak kérése Gyöngyösi olvasóink közül a Vasöntő [...] Gás­pár aláírással kaptuk meg Olvasóink kérése az volt hogy az állami [...]
11. 1959-11-14 / 268. szám
[...] ítélhető meg a lakosak azon kérése hogy a tanács végre létesítsen [...] nyert hogy özv To­lsz Jánosné kérése jogos úgy­hogy a fiúnak egyéves [...] műemléki so­rán vagy a Dobó István téren akarnánk egy új alkotást [...] a ta­nácsháza épülete a Dobó István téren 5 megközelítően be kell [...]
12. 1958-11-19 / 255. szám
[...] nincs forgalom az uszodában Lövey István edző ezt szerette 000000000 volna keresztülvinni kérése azon­ban úgy látszik süket fülekre ta­lált Hasonlóképpen a JTST ké­rése is melynek elnöke valósággal könyörgött [...]
13. 1960-06-11 / 137. szám
[...] taxikon nincs csomagtartó Az utasok kérése teljesíthe­tő Hiszen a csomagtartók el­készítése [...] jogos igénye vésnék de jogos kérése Suki hály hírlapárusnak is Az [...] tudjuk kérjük várjon türelemmel Pásztor István Heves Rokkantsági nyugdíját megsür gettük [...] Harmadik napja tartózkodott ott Sós István tisztes házában elszállásolva amikor is [...]
14. 2012-06-12 / 136. szám
[...] Ft 20 807 7504 295728 Kerese k ügyfeleim részére belvárosi belváros [...] 8 00 18 00 290625 Kerese k régi bútort szőttest vászonzsákot [...] axelspringer hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga axelspringer hu Lapmenedzser VARGA [...] ismerték és szerették hogy CSEHI ISTVÁN és CSEHI ISTVÁNNÉ csendesen eltávozott [...]
15. 1993-10-06 / 233. szám
[...] fejlesztési költségek előkalkulációja berendezésekre árajánlatok kérése hitelkérelmekhez üzleti tervekhez szakszerű formai [...] Ahol megállt az idő Szőnyi István otthona A házigazda Voith Ági [...]
16. 2005-01-19 / 15. szám
[...] Képünkön Körösi András és Sztakó Ist­ván tü főtörzsőrmester tartja tű alá [...] Radarállomás előz Bánkút légtérellenőrzés Nagyvisnyó kérése kormányfüggő Jövőre vagyis a megállapodás [...] Budavári Sándor BUDAPEST NAGYVISNYÓ Bocskai István a Honvédelmi Miniszté­rium HM kommunikációs [...] Kerecsend melletti demjéni dűlőben Bállá István ismert egri borász és munkatársai [...]
17. 2016-04-15 / 88. szám
[...] találkozott először egymással Tő zsér István és Géczi Andrea István­nak rögtön megtetszett az egri lány [...] mellett A pedagógus sztrájkbizottság meghökkentő kérése Ot percre álljunk le MAGYARORSZÁG [...] Pedagó­gusok Sztrájkbizottságá­nak kezdeményezését Gal ló Istvánná A Pedagógusok Szakszer­vezetének PSZ elnöke [...]
18. 2003-09-22 / 221. szám
[...] teg­nap a rendezvénysorozat zá­rásakor Simkó István a Skyline Magyarország Kft marketingigazgatója [...] területe sor­ra kerül A hadkiegészítő kérése a tanulmányokat folytatókkal szem­ben az [...]
19. 2016-01-28 / 23. szám
[...] egyik tanút adatai zárt kezelését Kérése volt az is hogy a [...] a tárlatról dr habil Erőss Ist­ván intézetvezető és Csontó Lajos a [...]
20. 2008-05-08 / 107. szám
[...] meg s a Polgári Frakció kérése elle­nére nem bontott szerző­dést a céggel Dr Balás István a köz igazgatási hivatal vezetője [...]
21. 2017-02-28 / 50. szám
[...] meg a süteménnyel A Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszerta­ni Intézmény Óvoda [...] gyerekek­nek ez volt az intézmények kérése Ezúttal is a hátrányos helyzetű [...]
22. 1998-12-24 / 301. szám
[...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír­műsor [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...]
23. 1981-12-11 / 290. szám
[...] kétszobás csa­ládi ház Cím Tóth Istvánná Szil vásvárad Miskolci út 19 [...] egy órát kedvenceiveí 21 30 Kérése nem teljesíthető 22 20 Tíz [...]
24. 2011-04-11 / 84. szám
[...] állásajánla­tok jövedelemalku A dr Réthy István által tartott előadások április 13 [...] szuper­marketnél végzi a gyakorlatát Egyetlen kérése volt csupán sa­látát nem szeretne [...]
25. 2017-04-26 / 96. szám
[...] Nyíregyházi Egye­temen jelentette be Grezsa István Kárpátalja fejleszté­si feladatainak kormányzati koordinációjáért [...] kor­mánybiztos Kifejtette Orbán Viktor miniszterelnök kérése volt hogy a tanszéket minél [...]
26. 2006-03-21 / 67. szám
[...] Juhász Marianna gyöngyöshalász Nagynéném utolsó kérése az volt hogy egy­más mellett [...] Béla Az üggyel kapcsolatban Kohári István polgármestertől megtudtuk a temető gondozását [...]
27. 1988-03-26 / 73. szám
[...] jelentések a szabadságok és kimaradások kérése no és a fenyítések közlése [...] bevonulására is sor kerülhet Fazekas István A szakácsverseny győztesei Körtvélyesi Ferenc [...]
28. 1982-11-13 / 267. szám
[...] a jövedelemadó reálisabb differenciálásája vonatkozó kérése s így a körülmények figyelembe­vételével [...] titkársága tagjai sorába kooptálták Soltész Istvánt a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatala elnökhelyette­sét [...] kirendeltsége által rende­zett ünnepségen Pethes Ist­ván a járási pártbizottság első titkára [...]
29. 2015-06-17 / 140. szám
[...] vizs­gálathoz sem beutaló sem időpont kérése nem szük­séges A szűrés segítségé­vel [...] igazgató vehette át Dr Balázs István a Heves Megyei Kormányhiva­tal főigazgatója [...] vá­rosvezető Berecz Mátyás a Dobó István Vármúzeum igazgatója hozzá­tette a várfalsétány [...]
30. 2009-09-10 / 212. szám
[...] az újabb találat jóvoltá­ból Szeifert Istvánék jutottak előnyhöz Blaskó arcán az [...] gyöngyösi Keszthelyi Tibor volt egy kérése Ha rólam ír feltétlen említse [...]
31. 1987-10-01 / 231. szám
[...] létrehozták az ínyencek klubját Szacsuri István üzletveze­tő a klub titkára az [...] ételt kínálnak az étlapokról Szacsuri István arról is tájékoztatott bennünket hogy [...] károsodás nélkül el­végezhető A beteg kérése és beleegyezése nélkül azon­ban a [...]
32. 2009-03-04 / 53. szám
[...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
33. 2003-08-22 / 195. szám
[...] millió fo­rintra becsülhető A rendőrség kérése hogy aki a személyautóval kapcsolatosan [...] azt bármelyik rendőrrel A Szent Istvánhoz is köthető és a megye [...] munká­jának köszönhető tudtuk meg Francia István aranyjelvényes tú­ravezetőtől A szabály az [...]
34. 2000-02-24 / 46. szám
[...] nem korrekt Nagylaki Kálmán­nak a kérése mely szerint a Sze­ged LC [...] hír egy mondat ORSZÁGFUTÁS Sípos István szupermaratonista szerdán reggel Kelebiánál átlépte [...]
35. 2017-06-10 / 133. szám
[...] Rédei Miklós Közös­ségi Ház Szent István tér 2 ad otthont az ügyfélfogadás­nak Vasas Ágostonná jegyző kérése hogy a megjelölt idő­pontig főleg [...]
36. 2000-02-26 / 48. szám
[...] Fülöp József még aznap Simonffy István ezredeshez a moz­gósítási osztály helyettes [...] Minisztéri­um elnöki osztályának vezetőjét Kalkó Istvánt kereste fel A vezérkari ezredes [...] tár­saság láttán sza­badkozva kezdett hozzá kérése tol­mácsolásához A történet hal­latán ifj [...] most már csak huszon­kilenc SZILVAS ISTVÁN KiŐ Olvasóinkkal együtt emlékezünk a [...]
37. 2003-10-18 / 244. szám
[...] a laktanyában ibudavárd A kormány kérése után misze­rint a Parlament 2004 [...] Whitman jrag 5 oldal Hiller István a várkapitány Dobó István síremlékénél koszorúzott a Hősök termében [...] megyeszékhelyen A program vendége Hiller István kulturális mi­niszter volt Eger Magyarország [...]
38. 1968-12-13 / 292. szám
[...] megyei tanács vb elnöke Sipos István az Egri Városi Pártbizottság el­ső [...] csaknem va lamenyi számottevő kérdése kérése gondja terítékre ke­rült a nyugdíj [...]
39. 1973-11-17 / 269. szám
[...] a megyei pártbizottság titká­ra Petrovszki István az MSZMP KB munkatársa Kiss [...] s ez a résztvevők egyöntetű kérése volt hogy tájékoztató jel­legű hely [...]
40. 1998-03-17 / 64. szám
[...] 5 alkalom 9 perc Pálfy Istvánnal kapcsolatban 4 alkalom 23 perc [...] MSZP Morvái Ferenc Független Pálfy István MSZP Dr Puha Sándor SZDSZ [...] falugyűlésen elhangzott az idős em­berek kérése miszerint szeretnének maguknak egy olyan [...]
41. 2017-06-17 / 139. szám
[...] vizek­re kifejezetten veszélyesek A cég kérése a lakossághoz a védekezés időpontjában [...] ívű elképzelést sze­retnének megvalósítani Sós István szavai szerint ezek egyike hogy [...]
42. 2007-08-18 / 193. szám
[...] is egy falujabeli önkormányzati kép­viselő kérése nyomán vállalta el a szereplést [...] kedvesével töltheti az ünnepet Szent István napját Egy esti tűzijáték megtekintése [...]
43. 2011-08-11 / 187. szám
[...] a gázszolgáltatónak díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése tárgymegjelölés­sel írt július 20 án [...] inflá­ció elérését Ötezerforintos emlékérme bibó István tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank [...] szüle­tésének 100 évfordulóján A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt [...]
44. 2009-03-14 / 62. szám
[...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius ló ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...]
45. 2000-12-16 / 294. szám
[...] addig a megyei önkormányzat lapunk kérése ellenére nem adhat felvi­lágosítást Információink [...] tehetséges fiatal tárlatát Nagy B István festőművész ajánlotta a meg nyitó [...]
46. 2006-03-08 / 57. szám
[...] Gábor is sőt bejelentkezett Csurka István MIÉP továbbá Thürmer Gyula munkáspárti [...] kormány tagja­inak Szijjártó Péter Kolber Ist­ván területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszternek [...] le­gyen jelentette ki lapunknak Göndör István A szocialista po­litikus saját maga [...] szerint azonban elég egy képviselő kérése és a házel­nöknek gépi szavazást [...]
47. 1995-01-18 / 15. szám
[...] nyújtott be a Soros Alapítványhoz Kérése meghallgatásra talált így létre­jöhetett az [...] váltott ki a közvéle­ményben Angyal Istvánt és testvérét Jánost még 1991 [...] adócsalás miatt feljelentést tett ellenük Istvánt másfél évig Jánost pedig öt [...]
48. 2013-11-29 / 278. szám
[...] is A pályázatot Kelebi Kiss István nyerte második helyezett lett Koscsó [...] minősül Korábban csak az előny kérése számított bünte­tendőnek annak elfogadása pedig [...] kérdések A f DR GÁL ISTVÁN a PTE ÁJK Büntetőjogi Tan­székének [...]
49. 2013-02-27 / 49. szám
[...] vezetésének csak az volt a kérése hogy a Fő tér rendje [...] összegezte az eredményt Bo zsik István alpolgármester aki kiemelte az április [...]
50. 2007-09-12 / 213. szám
[...] lévő átalakításának szakmai in­dokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság KDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak viselőket [...]
51. 2016-04-25 / 96. szám
[...] köz­gyűlés elején hozzáfűzve az a kérése hogy térjen vissza a sportág [...] ANDJELICS 8 2 Edző Kökény István AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA 6 perc [...] ide­genben is eredményesek le­gyünk KÖKÉNY ISTVÁN Annak el­lenére hogy többször is [...] adony Göd 36 30 Szent Ist­ván SE Orosháza 30 27 K [...]
52. 2013-07-22 / 169. szám
[...] ki a svájci partner kife­jezett kérése volt hogy olyan hátrányos helyzetű [...] az 1991 ben elhunyt Kastaly István festőművész és tanítvá­nya Horváth Éva [...] ajánló szavakat Felidézték 1 Kastaly István alakját akihez J ezer szállal [...]
53. 2011-05-21 / 118. szám
[...] az utcán vizelt majd társai kérése ellenére elin­dult a cigánysor felé [...] A külföldi vendégeket dr Gondos István a megyei közgyűlés alel nöke [...] hagyományokkal is­merkedhettek a hatvani Széche­nyi István Közgazdasági és In­formatikai Szakközépiskola ta­nulói [...]
54. 2015-05-12 / 110. szám
[...] gyógyintézményektől A külföldi társszervezet kifejezett kérése volt hogy a magyar tartalékosok [...] A közgyűlés döntött a Dobó István Vármúzeum DIV ala­pító okiratának módosításáról [...] megyei szer­vezeteinek idei kitüntetett­jeit Kardos István a Magyar Vöröskereszt főigazgatója adja [...]
55. 2007-02-07 / 32. szám
[...] a kormányfő a jogvédő szervezet kérése elle­nére mindeddig nem adta ki [...] véleményü­ket a büdzsé tárgyalásakor Éger István MOK elnök szerint csődközeli helyzetbe [...]
56. 1979-12-14 / 292. szám
[...] a közúti ágazati munkáról Berecz István az Egri Köz­úti Igazgatóság vezetője [...] mé­ter hosszú vízvezetéket A rendőrség kérése O KICSINYEK KARÁ­CSONYÁRA Az egri [...] u 3 ez Igazgatós BSDB ISTVÁN HU ISSN 0133 0705 waext [...]
57. 2007-12-03 / 281. szám
[...] kapta meg munkássá­ga elismeréséül Molnár István Géza A színes papírkép kategó­riában [...] még a vásárlást igazo­ló nyugta kérése megőrzése mi­vel csak ennek birtokában [...] Volán emlékéremmel tüntette ki Őzse István autóbusz vezetőt aki elismerését kiválóan [...]
58. 2007-07-07 / 157. szám
[...] VV VÍ C Paprikafesztivál az István a király című rockopera lesz [...] javában zaj 1 lanak az István a király című rockopera próbál [...] ellenszol­gáltatás nélkül lakóhelyének ado­mányozni A kérése csak annyi volt hogy a [...] tanácskoztak HAJÓS ALFRED UTCA Pék Istvánná képünk jobb oldalán szerint a [...]
59. 1987-04-25 / 97. szám
[...] Energiatakarékos hószigetelt terméktároló Tervezők Dö­mötör István Gonczlik Mihály Szentmárony Lajos Dimény [...] szerszámgépvezérlések Tervezte Forintos Kál­mán Kiss István Raucsik Mihály és Tóth Pál [...] szer­kentyűvel Kártyatrükköt sem tudunk mutatni kérése ellenére sem Karcsi bácsi megsimogatja [...]
60. 2011-12-08 / 287. szám
[...] pedig gyakran meg­szöknek Az állatvédők kérése hogy fel­ajánlásaikat a Heves Megyei [...] sorozat indult az egri Dobó Ist­ván Vármúzeum szervezésé­ben Távolságok közelítések címmel [...] a hallga­tók életét Dr Erőss Istvántól a főiskola vizuális művészeti tanszékének [...]
61. 2006-03-30 / 75. szám
[...] párt azonban a család ha­tározott kérése ellenére fel­használta a választási kam­pányban [...] 2 vá­lasztókerületében Sz Sz Kolber István autójával hajtott fel először a [...] megvalósulhat a fejlesztés mondta Kolber István A regio­nális fejlesztésért és felzárkózta­tásért [...] hatással lesz a térségre Miseta István fonyódi polgármester sze­rint két és [...]
62. 1980-01-05 / 3. szám
[...] nagyszállóban A foga­dáson megjelent Huszár Ist­vánt az MSZMP Politikai Bizottságának tagja [...] fogékonynak mutatkozik az Egyesült Ál­lamok kérése iránt hogy en­gedélyezzék az amerikai [...] közlekedés és postaügyi miniszter Soltész István kohó és gépipari mi­niszter Rácz Pál külügyi ál­lamtitkár Varga István az MSZMP KB külügyi osztá­lyának [...]
63. 1995-09-23 / 224. szám
[...] jelenéről és jövőjéről Dr Seregély István egri érseket a napokban választottak [...] Ringelhann György polgármesterrel fotó veres István Játék határok nélkül Rendkívüli adásnap [...] javult s i A rendőrség kérése Eltűnt fiút keresnek Az Egri [...]
64. 1981-12-29 / 303. szám
[...] Felsőtár­kány Dankó u 13 Baranyi István VEGYES Hordozható cserép­kályha eladó Eger [...] megtalálót ju­talomban részesítem Cím Márton István Eger Rajner K 14 Tel [...] 19 15 Operafelvételek 20 00 Kérése nem teljesíthe­tő 20 30 Népdalok [...]
65. 2016-02-26 / 48. szám
[...] talált a szü­lők és diákok kérése hétköz­nap ne adjanak írásbeli házi [...] köz­foglalkoztatott A SZTRÁJKBIZOTTSÁG SZERINT Galló Istvánná a PSZ elnöke el­mondta a [...]
66. 1998-02-14 / 38. szám
[...] mátraterenyei M Gábor mátranováki Cs István 36 éves bekölcei B Zsolt [...] Választási kampány 98 A Hírlap kérése a pártokhoz A választási kampány [...]
67. 1997-10-15 / 241. szám
[...] szavazatot a kormánynak az a kérése hogy a ház­szabálytól való eltéréssel [...] megyei vadász­szervezet viszonyáról dr Kő­házi István a Heves Megyei Vadásztársaságok Szövetségé­nek [...] akik polgármesterek szeretnének lenni Zrónik Ist­ván jegyzőtől megtudtuk ed­dig csupán ketten [...] juthat a város költségvetése Blahó István a tíz főnél kevesebb dolgozót [...]
68. 2009-11-09 / 262. szám
[...] majd Habis László polgármester Sós István az Egri Városszépítő Egye­sület elnöke [...] óra­kor a Kocsmaszínház keretében Mikó István és Suha Kálmán a Svejk [...] közlekedési tárcához for­dultak a minisztérium kérése nyomán a verpeléti önkormány­zat pedig [...]
69. 2007-06-06 / 130. szám
[...] ad Szabályos ez AZ ELŐLEG KÉRÉSE szabályos de megvannak a feltételei [...] egészségügyi bizottság szocialis­ta elnöke Mikola István fideszes egész­ségpolitikus tegnap kijelentette újra [...]
70. 2005-10-27 / 252. szám
[...] polgármeste­re döntését azzal indokolta hogy kérése ellenére nem született meg az [...] Bánkúton a NATO radartorony Bocs­kai István a Honvédelmi Minisztérium szóvivője el­mondta [...]
71. 2001-06-26 / 147. szám
[...] Ebből is lát­ható írja Kiss István a pénz­nek csak az érték [...] jegyző Mi a ma­guk követelése kérése Mit sze­retnének Suba Imre Azt [...]
72. 2016-04-16 / 89. szám
[...] kell hogy er re vonatkozó kérése ese­tén a közszolgáltató ügy­félszolgálatával rögzí­tett [...] BECÉZVE M HAMIS INDÍTÉK ALKOTÓ­MŰVÉSZ ISTVÁN BECÉZVE PERU ŐSLAKÓI IGE­VÉGZŐDÉS HOROSZKÓP [...]
73. 1998-11-11 / 264. szám
[...] meg legfontosabb teendőiket Mint Jeney István a Magyar Vámügyi Szövetség elnöke [...] legrá szorultabbaknak Az óvoda vezetője kérése ismertetésekor külön is hangsú­lyozta ki [...]
74. 1998-09-26 / 226. szám
[...] bajban lévő idegen magyar nyelvű kérése Poprád 1998 szeptember 20 Kovács [...] László polgármester Füzesabony 3 Berta István osztályvezető Sírok 4 Sárosi Károly [...]
75. 2006-05-11 / 109. szám
[...] megváltott nyughelyre temetett idegen tes­tet Kérése eljutott a Heves Me­gyei Közigazgatási [...] szereplő diák fel­készítő tanára Kovács István volt Eger TOVÁBBTANULÁS A Kos­suth [...]
76. 2004-11-30 / 279. szám
[...] rendelkező MSZP s képviselőt Nyakó István a szocialisták szóvivője azt hangoztatta [...] csak reménykedhetünk hogy az államfő kérése megfelelő fogadtatásra talál az európaiságát [...] a szervezet fel­oszlatását közölte Makai István az RPT elnöke tegnap Hangsúlyozta [...]
77. 2014-06-06 / 131. szám
[...] minősül Korábban csak az előny kéré­se számított büntetendőnek elfogadása pedig csak [...] Hatvani hóstyán Az ünnepségen Her­man István a megyei közgyű­lés alelnöke felidézte [...]
78. 2013-03-23 / 69. szám
[...] arról hogy nyugdíjba vonul Lakatos István képünkön jobbról Sírok polgármestere is [...] egyéb intézménye nincs Itt Válóczi István erdész a helyiek unszo­lására vállalta [...] a rendőrség valamint az önkormányzatok kérése és iránymutatása alapján már korábban [...]
79. 1975-04-12 / 85. szám
[...] Hatfield demokrata szenátor sze­rint Ford kérése süket fülekre fog találni az [...] elkísérte Púja Frigyes külügyminiszter Kádas Ist­ván hazánk ulánbátori nagykövete valamint Bam [...] szállítanak egymásnak MTI Szúrd i István Kubába utazott Szurdi István belkereske­delmi miniszter péntekért Havannába utazott [...]
80. 2015-05-21 / 118. szám
[...] aki­nek az volt a külön kérése hogy főzzünk neki egy magyar [...] mondom a Eger 1552 Dobó István aki kiállt a törökök ellen [...]
81. 2009-12-17 / 295. szám
[...] pénzgazdálkodás alapszabálya­ival összegzett sommásan Né­met István kömlői polgármester Hozzátette nem támogatják [...] új szociális törvénnyel lesz dobi ISTVÁN Tarnazsadány polgármestere szerint képün­kön a [...] a ka­rácsonyi levesbe A szervezők kérése hogy min­denki vigyen magával készre [...]
82. 2016-03-31 / 75. szám
[...] kiskutyát talál­tak a településen Gál István az egyesület vezetője úgy tá­jékoztatott [...] releváns Ha meg­alapozott a terhelt kérése a bíró­ság megfontolja hogy idézte [...]
83. 1995-01-17 / 14. szám
[...] vezetése a tiszte­letbeli elnök határozott kérése és 11 képviselő kezdeménye­zése ellenére [...] képviselője kö­zölte hétfőn újságírókkal Gyarmati István nagykövet külügyminisztériumban foly­tatott tárgyalásairól szólva [...]
84. 2002-02-15 / 39. szám
[...] MELLÉKLETTEL A SZAKMA MESTERE Cseh István egyéniségével közel áll az embereWiez [...] a dél hevesi térségben Endrődi István p v ezredes az Országos [...] belvízelvezető rendszereket tekintette meg Endwdi István p v ezredes A hely­zetfelmérés [...] illetve an­nak elnöke Berényi Károly kérése nyomán Mindez azonban nem a [...]
85. 1996-07-26 / 174. szám
[...] elment a wartburgos A rendőrség kérése Segítségnyújtás elmulasz­tása miatt folytat büntetőel­járást [...] már az elválás szomorúsága Kocsis Istvánnal a hatvani könyvtár igazgatójával a [...] közelebb van mint Európa Szilvás István i
86. 2010-08-14 / 189. szám
[...] kezelési költséget is elenged­te csintalan istván ké­pünkön polgármester szerint a tiszteletre [...] a kezelé­sére ajánljuk A fiú kérése az volt hogy szeretne ta­lálkozni [...] 25 számú épület képviselője Deák Istvánná vég­zett az első helyen Lőrinci [...] Bunda Márton Györkis Dániel Kovács István és Szőllős Gábor is Tari [...]
87. 2011-12-15 / 293. szám
[...] kijelölt igazgató­KOZELET ját hogy Csurka Istvánt képünkön ne alkalmazza színházában Tarlós István közölte többszöri kérése és nyilvános felhívása ellenére Csurka [...]
88. 2005-02-09 / 33. szám
[...] azzal kapcsolatban semmi­lyen határozatot Simicskó Ist­ván Fidesz közölte a kormány­nak az [...] el három ellenzéki tar­tózkodással Simicskó István pe­dig nem szavazott Az iraki misz szióba a miniszterelnök kérése alapján csak olyan katonákat küldenek [...] a bizakodó politikus ba Tóth Istvánnak jobban megy a lábtenisz TÓTH ISTVÁN 54 Ózd szoci­alista ország gyűlési [...]
89. 2008-12-30 / 303. szám
[...] nyi­tányaként ugyanis a markazi Szent István Parkban hagyomá­nyos disznóölésre várták az [...] a vásárlók leg­több erre irányuló kérése egybek közt az éles piaci [...]
90. 1987-01-15 / 12. szám
[...] vit­ték el A városi tanács ké­rése hogy tegyék szabaddá a lakók [...] tartozó rakodó­tereket tegyék fogadóképessé Sárhegyi István Havas András Rendkívüli közgyűlés a [...]
91. 1996-05-10 / 109. szám
[...] polgármestere Többmilliós műkincslopás A rendőrség kérése Súlyos bűncselekmény felde­rítéséhez kéri a [...] befejeződött a szennyvízberuházás tájékozta­tott Burgundi István Egerbocs polgármestere Mint mondta néhány [...] telefonon az említett nyomozóhivatalnál Sike István századost aki el­mondta a nyomozás [...] Me­gyei Vadásztársaságok Szövet­ségénél Dr Kőházi István el­nök tolmácsolta testületének beszámolóját a [...]
92. 1990-02-20 / 43. szám
[...] A parancsnokunk az a Miskolczy István százados volt akit jól ismernek [...] dijai is Teljesült a horgászok kérése L Minden évben sok bosszúsá­got [...] terméket értékesíteni Az épület Hegyi István Söregi János a Rosytex plus [...]
93. 2012-07-24 / 172. szám
[...] Szíriában ők a Külügymi­nisztérium többszöri kérése ellenére sem hagyták el az [...] Szövetségével A két vezető Gaskó István illetve Dávid Ferenc egy­aránt kritikával [...]
94. 2012-07-03 / 154. szám
[...] taggal rendelkező szervezet elnöke Cseh István elmondta az iparo­sok helyzete nem [...] kap­nak vázolta a helyzetet Cseh István A munkaszervezet mű­ködéséről elmondta munkatár­saik [...] kapcsán elhangzott az egyik iskola kérése hogy a vál­lalkozók tartsanak tanulókat [...]
95. 1971-10-06 / 235. szám
[...] ré­i szére 1200 Ft havi kerese tét biztosítunk 18 éven fe­lüli [...] TÜZELÉSTECHNIKAI FŐOSZTÁLYÁN Budapest V Szt István tér 15 Magánvásárlók beszerezhetik a [...]
96. 2010-07-26 / 172. szám
[...] 40 ill Ondó 9 László István az egriek szak­mai igazgatója Nagyon [...] az engedmény Benei Bertalan polgármester kérése kapcsán vált lehetővé A telepü­lés [...]
97. 2015-12-04 / 284. szám
[...] Juhász Ferenc temetéséről ké­sőbb intézkednek kérése szerint a Kerepesi temetőben jó [...] állat és nö­vényvilágát a Szent István és Hajnalka forrást valamint a [...]
98. 2014-01-16 / 13. szám
[...] lentetése kapcsán az egri Dobó István Vármúzeum és lapunk vetélkedőt hirdetett [...] minden eddigi esetben a Dobó István Vármúzeum muzeumpedago gia egrivar hu [...] 19 55 Délutáni Robogás Kürtös Istvánnal hazavezető közle­kedési infokkal ütős slágerekkel [...] 40 magyar nóta a közönség kérése alapján HELYSZÍN Bartakovics Béla Közösségi [...]
99. 1959-12-10 / 290. szám
[...] Pártja Politi­kai Bizottságának tagja Szurdi Istvánnal Heves megye or­szággyűlési képviselőjének a [...] a magyar népnek csak egy kérése mondhatnám na­gyon is indokolt követelése [...]
100. 1996-07-18 / 167. szám
[...] eddig hallgattunk az az anyuka kérése volt Az a pénz amit [...] meghozzák a végle­ges döntést Sinkó István polgármester foglalta össze az eddigi [...]