Heves Megyei Hírlap, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-01 / 77. szám

Az Apollónál eltöltött 10 évem legizgalmasabb hónapjait éltem meg Magyarországon, és boldog vagyok, hogy munkámat az új, gyöngyöshalászi gyárban folytathatom. W Mahavir Annadate OOOO go the distance HIRDETÉS 2017. ÁPRILIS 1., SZOMBAT • XXVIII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. HEVES MEGYEI HIRIAP www.heol.hu HIRDETÉS EGY PERCBEN Naponta szállnak fel és le a gépek Látszik: épül az M25-ÖS út EGER ÉS KÖRNYÉKE Az M25-ÖS út épí­tésénél bizonyos munkálatok ugyan már láthatóan folynak, de tudható: többször voltak változások a műszaki tartalomban és a határidőkben. ► 4 Adományok Maciakcióban EGER Több mint 1,3 millió forint ér­tékben vett műszereket a Mark- hot Ferenc kórház szülészeti-nő­gyógyászati osztályának a Round Table Hungary 3-as egri asztala a ta­valyi Maciakció eredményeként> 2 Robban a virágbomba Április első felében megsokszorozódnak a kerti teendő­ink. A melegben hamarosan virág­ba borulnak a növényeink. Elérke­zett az idő a gyümölcsfáink virág­zásban való permetezésére. ► 6 HEVES MEGYE Sokak számá­ra talán nem ismeretes, hogy szűkebb hazánk bizony szép számban bővelkedik repülő­terekben. S meglehet, az sem köztudott, hogy közülük az Atkár-Gyöngyöshalász gé­pek fogadására alkalmas te­rét az a Váradi László üze­melteti, aki megszállott piló­ta. Nap mint nap azon dolgo­zik, hogy restaurálja, építse a magyar és külföldi repülő­gépeket készítők nagyszerű, polgári repüléssel kapcsola­tos alkotásait. Ismertebb re­pülőtér az egri, a makiári és a Gyöngyös melletti Pipishe- gyen található. A megyében tartott reptér­szemlénk során megtudtuk továbbá azt is, hogy a mező­kövesdi repülőtér hasznosí­tása régóta kérdés a város­ban és környékén. A gazda­sági válság előtt egy befekte­tő ígéretet is tett az újraindí­tásra, de ez meghiúsult. ► 2 A pipishegyi reptéren hagyomány, hogy májusban rendezik a repülős napokat Fotó: Címer Tamás TÖBBET ADUNK! NYEREMENYJATEK A 3. OLDALON! Adó: minden második bevallást módosítanak MAGYARORSZÁG A Nem­zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ebben az esztendő­ben létrehozott, saját fej­lesztésű e-szja-rendszeré- nek március 15-i indulása óta eltelt két hétben az ada­tok tanúsága szerint eddig közel negyedmillióan néz­ték meg a bevallási terveze­tüket. A személyi jövedelemadó­bevallásokat egyébként ed­dig már több mint 241 ezer adózó megnézte, és közü­lük csaknem 199 ezren be is küldték már a NAV-nak. Az is kiderült, hogy csak­nem minden második terve­zeten módosítottak valamit az adózók. ► 7 Vizsgálják, miért szakadt be a tér EGER Ismét beszakadt a Dobó tér, most nagyobb lyuk kelet­kezett a Szent János utcánál- mondta sajtótájékoztatón Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője. Kiemelte, a tér felújítása óta a hasonló esetek gyakoriak.- Több helyen is meghibá­sodott a díszburkolat, tavaly áprilisban tűzoltóautó alatt szakadt be a Dobó tér szö- kőkútja - mondta a honatya, aki kiemelte, a tér megújulás előtt nem fordultak elő ha­sonló gondok a belvárosban.- Sikerpropagandának szá­mított 2014-től az uniós for­rásokból megújuló belváros, amely ötmilliárdos beruhá­zásból valósulhatott meg. Közölte, bosszantja, hogy a milliárdos munkálatokat silány minőségben tudták csak kivitelezni. Szólt a Ka­tona téri parkolóházról is, mondván, szinte használha­tatlan, az oszlopokon látszik, benne kocsik tucatjai törtek már össze. Bosszantja, hogy milliárdos munká­lat így végeznek el.- A beruházás kiemelt ele­me az országzászló, ami szét is hullott. Ha egy ekkora be­ruházás után évente, fél­évente keletkeznek ilyen ká­rok, a városvezetésnek a ki­vitelezőt kellene felelősségre vonnia, követelnie a károk helyreállítását. ► 2 A tét nem éppen kicsi: a falu jövője KERECSEND Nagy várakozás előzte meg a faluban a péntek este tartott közmeghallgatást. Már hetekkel előtte hír terjen­gett, hogy a község jegyzőjét több hivatalos fórumon felje­lentették csalás, okirat-hami­sítás miatt. A dr. Kovács lános szignóval ellátott levél egyfajta szamizdatként terjedt. A tar­talma a kerecsendiek többsé­génél kiverte a biztosítékot. Dr. Kiss Sándor jegyző 27 éve esküdött fel feladatára, kivív­ta a lakosság tiszteletét. Az ő hivatali munkássága alatt újult meg számos intézmény, vált komfortosabbá, élhetőb­bé a helység. A kétezer lelkes településen pár nap alatt több mint ötszázan írták alá a petí­ciót, amelynek lényege: el a ke­zekkel a jegyzőtől! ► 3 Tisztességesen vezetik a községet ÁTÁNY Határozottan elutasí­totta azt a kijelentést Gönczi Mihály polgármester, misze­rint az önkormányzattól el­küldték volna a jegyzőt, Dá- nyiné Szórád Ibolyát. Mint ismert: egyebek között emi­att is vonultak csütörtökön utcára Átányban a polgár- mesteri hivatalhoz a helybé­li tüntetők, akik lemondás­ra szólították fel a település vezetését. A polgármester la­punkkal pénteken közölte, a jegyző csupán betegállo­mányban van, még jelenleg is ő Átány jegyzője, ahogyan Hevesvezekényé is.- A csütörtöki testületi ülésen - a jegyző asszony távollétében - a szervezeti és működési szabályzatunk szerinti helyettese vett részt- tudatta Gönczi Mihály, aki hozzátette: a demonstráci­óval és annak lefolyásával semmi gondja nem volt, vi­szont nem ért egyet azzal, hogy pártpolitika-mentes rendezvénynek nevezték, mivel a tüntetésen például a Demokratikus Koalíció kép­viselője, Hegedűs János Jó­zsef is részt vett. Kérdésünkre, hogy foglal- kozott-e már a csütörtökön átnyújtott petícióval, nemle­ges választ adott, és hozzá­fűzte: csak az áprilisi képvi­selő-testületi ülésen tárgyal­nak az ötoldalas beadvány­ról. Kiemelte: tisztességesen vezeti a települést 4 ciklus óta - legközelebb 2019-ben lesz választás, akkor lehet ezt kétségbe vonni. SZ. E. 9 770865 910066 17077 MA HOLNAP E-mail: heol@heol.hu SZERKESZTOSEG: OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 21 22 Ma napos időre számíthatunk. Sokfelé megélén­kül, megerősödik a délkeleti szél. Délután 20-24 fok között alakul a csúcshőmérséklet. ► 13 Boldog névnapot nevű j olvasóinknak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom