Heves Megyei Hírlap, 2011. augusztus (22. évfolyam, 178-203. szám)

2011-08-01 / 178. szám

'ff 1 HEVES 2011. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ • XXII. ÉVFOLYAM 178. SZÁM www.heol.hu MEGYEI HIRIAPj* ARA: 130 FT. ELŐFIZETVE: 91 FT n / i __ W ke resse A j OLhu oiDALON: TOVÁBB NŐTT A KOLTSEGVETESI NEM V0NJAK KETSEGBE NEGYVEN FOLOH SEM LEHETETLEN i "'s X. KIEFER SUTHERLAND LEADNI A PLUSZKILÓKAT ► WWW.HEOL.HU SZERVEK ADOSSAGA M. OLDAL TEHETSÉGÉT ► 12. OLDAL EGY PERCBEN Iskola van, gyerek nincs Két elsős gyermeket írattak csak be a Lenkey János Általános Iskola Egerszóláti Tagiskolájába. M. oldal A hegedű sem sír ma már Báder Ernő hiába szaladna testvé­rei családjához, nincs most már egyetlen hegedű se náluk. ► 5. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 SPORT 9 KRIMI&BULVÁR 12 TV-MŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 HOROSZKÓP 16 Lottónyerőszámok Az ötös lottó 30. heti nyerőszámai Jokerszám' 28 50 64 79 82 757532 A hatos lottó 30. heti nyerőszámai 5 7 20 24 27 36 IDŐJÁRÁS Mérsékelt nyuga­ti szél mellett, ma is borongó, hűvös idő várható. A hő­mérséklet maxi­muma 25 °C kö­rül alakul. ► 13. OLDAL Meglopták, majd meg is dobták Mezőszemerén egy 10-12 éves kisfiú - fényes nappal - börtönvi­selt nagymamájá­val ment lopni. ► 11. OLDAL PILL ANATFELVETEK A HE0L.hu olvasóitól Zavarják-e Önt a járdákon lévő hirdetőtáblák? Mindegy, nem szoktam figyelni a táblákra. Nem, hiszen információkat nyújtanak. Nagyon, ágy kell kerülgetni azokat VESZI A LAPOT? Béláról sok minden elmondható, csak az nem, hogy kifinomult üzleti érzéke van. Gyermeke névnapjára vett egy használt elektromos rollert. Pénzszűké­ben cserébe odaadta a kereskedőnek fia ugyancsak nem új biciklijét és az árkülönbözet ötezer forintját. A roller unalmas lett, így fél évvel később - szülinapra - kerékpárra váltott. Ha­nem az ócskás fordított irányban már a cajgát tartotta kétezerrel értékesebb­nek. A veszteség eddig hétezer, Béla pe­dig retteg a közelgő névnaptól. A bicik­li megint nem tetszik a gyermeknek. A roller kellene, (s. b. s.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/862-2717, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 11178 770865 910011 Sárban, bakon, Szilváson lovasfesztivál Papp János és Fekete György a dobogó tetején A szombat esti lovas show műsor nagy tetszést aratott a többezres közönség számára A képgalériát keresse a HEOLhu hírportálon! A mezőhegyesi színekben ver­senyző Papp János sikerével zárult Szilvásváradon a Lipi­cai Lovasfesztivál nemzetközi kettesfogat-hajtó verseny. A „B” kategóriában Fekete György vehette át a győztesnek járó ser­leget A zárónapon az időjárás is megkegyelmezett a 34 foga­tot felvonultató mezőnynek, ahol a magyarok mellett román és szlovák hajtókát is láthatott a nagyérdemű. Az esemény ta­lán leglátványosabb részét a szombat esti lovas show műsor jelentette. ►10. oldal Csak dumálni könnyű, beszélni nehéz A köztársasági elnök több al­kalommal fejezte ki aggodal­mát a magyar nyelv állapotát illetően. Schmitt Pál által beterjesz­tett, az új alkotmányhoz kap­A tűzvész nyomát is meglelték a ferenceseknél Számos érdekesség került elő a gyöngyösi Barátok templo­ma restaurálásakor. Bútorok­ba, falakba rejtett emlékek árulkodnak arról, hogy több száz évvel ezelőtt hogyan él­tek, gondolkodtak elődeink. A felújítás során a sekrestye szekrényéből előkerült egy XVIII. századi Mária-felirat, ami eddig ismeretlen volt a ku­tatók előtt. Újdonságnak szá­mít még a bútorokon fellelt égési nyom is, ami vélhetően az 1904-es tűzvész idején ke­letkezett. A szakemberek arra számítanak, hogy a jövő év ta­vaszáig tartó helyreállító mun­ka során más egyedülálló em­lékeket is találnak, ►a. oldal csolódó javaslat - ami a nyelv megóvásáról, az igényes fogal­mazás, a helyesírás fontossá­gáról szólt - azonban hemzse­gett a hibáktól. Sokan ráadá­sul eleve fölöslegesnek gondol­ták, hogy ilyesmi belekerüljön az alaptörvénybe. A meghirde­tett program ugyanakkor ki­szolgál egyfajta közigényt. Az anyanyelv az összetartozást, a közös identitást is jelenti, mindannyian műveljük. Per­sze kérdés, hogy mit műve­lünk vele, s hogy a nyelvműve­lésnek milyen formában és mi­lyen keretek között van ma lét- jogosultsága. ^2. OLDAL Készenlétis rendőrök nélkül mulattak napokig Gyöngyöspatán Domoszló nyerte meg a Gyön­gyöspatán megrendezett máso­dik Palóc parasztolimpiát. A kü­lönös ügyességi játék annak a háromnapos programosrozat- nak volt a része, amivel a falu régi jó hírnevét szerették volna visszaállítani - árulta el Ju­hász Oszkár polgármester hozzátéve: örömmel fogadták a sok látogatót, hiszen érdeklő­désük azt üzeni, az elmúlt hó­napok eseményei nem riasz­tották el az embereket Gyön­gyöspatától. ■ Juhász Oszkár örül az érdeklő­désnek, hogy jön­nek a ven­dégek. A Patai palócnapoktól ugyan­akkor nemcsak a település imázs-visszaállítását, hanem a helyi viszonyok rendeződését is remélik. A falu már csaknem a március előtti arcát mutatja: a fővárosi készenlétis rendőrök elhagyták a községet, csupán a gyöngyösi kapitányság munka­társai vannak szolgálatban.- Csak két ember, az építő és a romboló között teszünk kü­lönbséget. Aki a közösséget és a települést szolgálja, mindegy, milyen a származása és milyen poliükai nézeteket vall - hang­súlyozta á polgármester, aki kedden kap pontos tájékozta­tást a faluban induló új köz­munkaprogramról. Állami tá­mogatással 40 helybeli 16 hek­táron kezdheü el az erdőtelepí­tés előkészítését, ►a. oldal MMMHMMS mmmsmmmmmmm Búcsúztak, a hagyományos felvonulással búcsúztak Síroktól szom­bat délután a XIII. motoros hét résztvevői. A látványos gördülő show után vasárnap hajnalig még koncertek szórakoztatták a rock szerel­meseit a Kútvölgyben. Képgaléria a HEOLhu hírportálon! Mikó nem mond le, de unja már az egészet Dudás Róbert, a Jobbik Heves megyei elnöke szerint etikát­lan Mikó János hatvani önkor­mányzati képviselő magatar­tása. Mint ismert, Mikét Vona Gábor, a Jobbik elnöke szólí­totta fel, hogy lépjen ki a párt­ból, mivel önkormányzati bér­lakást kapott, s ez politikai tá­madásokra adott volna okot. Mikó - aki kompenzációs listá­ról jutott a testületbe - kilépett a pártból, de képviselői man­dátumát megtartotta. Dudás szerint ezzel a kizárását előz­te meg, mivel több területen is országos etikai vizsgálat in­dult volna ellene. Ezek egyike az említett lakásügy volt, a má­sik pedig az, hogy a jobbikos önkormányzati képviselők a Szent Korona másolatára tett eskünket követően aláírtak egy szerződést, amely szerint ha az országos elnökség alkal­matlannak találja őket az adott feladatra, akkor önként vissza­adják önkormányzati mandá­tumukat. Mikó János ezt meg­tagadta - közölte a Jobbik me­gyei elnöke. Mikó János megkeresésünk­re elmondta: „unja ezt az egé­szet”, nem foglalkozik a lob­bikkal, az ügyet lezárta. Sze­rinte a pártnak egyéb dolgok­kal kellene törődnie, így azzal, hogy más településeken is ki­lépnek a képviselők a szerve­zetből. ■ T. 0.

Next

/
Oldalképek
Tartalom