Heves Megyei Hírlap, 2012. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

2012-06-01 / 127. szám

HEVES 2012. június 1., péntek • XXIII. évfolyam 127. szám MEGYEI HÍRIAP Ara: 140 Ft. Előfizetve: 96 Ft Wmm KERESSE A HEOL.HU OLDALON! EGERREL IS TÁRGYAL HAMAROSAN A TARJÁNI FŐISKOLA ► www.heol.hu ■KMíV' I mmmmmmímmmmmmm mm U HMD ■ ORBÁN: ERDEMES ELUTASÍTANI KERÉKPÁROS AZ EU-VÁLSÁGKEZELÉST . BEBbT* ►13. OLDAL EGY PERCBEN Újabb lehetőségek nyílnak Új konstrukciókkal bővült a Széche­nyi kártya, így a közeljövőben kihasz- nálhatóbbá válnak az uniós pályázati lehetőségek is. ^2. oldal „Fémbányászat” vasúton fémlopások Heves megyében inkább a kisebb darabokat viszik IDŐJÁRÁS Pénteken sok he­lyen számíthatunk esőre, záporra. A szél megerősö­dik, a legmaga­sabb hőmérséklet 18-24 Celsius-fok között alakul. ►14. OLDAL Éraváltó évadzáró A Lengyel Pál igazgató fémjelez­te korszakot zárta le a Harlekin Báb­színház tegnapi társulati ülése. ►3. OLDAL Negyedszázad a Neumann élén Dr. Sipos Mihály kettős jubileumot ünnepel idén: négy évtizede pedagó­gus, 25 éves az iskola, amit a kezde­tektől igazgat. ► 5. o LDAL Magánkassza ügye let H nyolc marad Folytatódott a magán-nyug­díjpénztári piac konszolidációja, nyolc intézmény maradt a piacon. ►7. OLDAL SZERKESZTŐ: _____ 30/3873-204 TE RJESZTÉS: 80/513-646 ________30/430-3893 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 > • ■ Elég a lopáshoz egy franciakulcs és egy taliga. Májusban Recskről, de még Felnémetről is jelentettek csavarlopásokat. Képünk illusztráció. PILLANATFELVÉTEL Ipari méreteket még nem öltött, de azért havonta elő­fordulnak kisebb-nagyobb lo­pások a Heves megyei vasúti vonalakon. Májusban például Recskről, Szilvásváradról, Bélapátfalváról és Felnémet­ről is érkeztek bejelentések a rendőrséghez, hogy főként ki­sebb elemeket, csavarokat tu­lajdonítottak el ismeretlenek. Délebbre, illetve a fővonala­kon nem annyira jellemző ez a tevékenység. Kábeleket nem visznek, mert azok áram alatt vannak. Szilvásvárad környékén viszonylagos nyu­galom volt májusban, igaz, ott a körzeti megbízottak, polgárőrök is résen voltak, és erről tudomást szerezhet­tek az elkövetők is. A település polgármestere szerint az volna az igazán meg­nyugtató az álla­mi tulajdon meg­óvására, ha megvalósulna a tervezett hajtánypálya. Ehhez egyébként egy újabb lépéssel közelebb kerültek, mert a nemzetgazdasági mi­niszter is támogatta az elkép­zelést, ők pedig tegnap eljut­tatták átdolgozott pályázatu­kat a NORDA-hoz.- Sajnos a vasúti pálya most használhatatlan, a MÁV számítá­sai szerint nettó 60-70 millió fo­rintból lehetne hajtányközleke- désre alkalmas állapotba hozni a Csokvao- mányig tartó szakaszt. Ez is megkönnyítette a tolvajok dolgát, mert néhol a csavaro­kat kézzel ki lehetett húzni a szétkorhadt talpfákból. Pótol­ni kell az alkatrészeket, felújí­tani a peronokat, a talpfákat, megtisztítani az átjárókat, eltávolítani a növényzetet és a sziklapergéseket - mondta el Szaniszló László, Szilvásvá­rad polgármestere. A hajtány segítségével fő­ként Szilvásvárad és Nagy- visnyó természeti és épített látványosságait mutatnák be, de pihenőhelyeket is kialakí­tanának. S mind a négy részt vevő önkormányzat jól járna, mert saját tulajdonú gazda­sági társaság üzemeltetné a hajtánypályát. ^2. oldal ■ Néhol a csavaro­kat kézzel ki lehetett húzni a szétkorhadt talpfákból. Egri hétmillió forintos plusz a Gárdonyi Géza Színháznak segítség A megyeszékhely tavalyi költségvetésének meg­takarításából 7 millió forint tartalékot tett kibonthatóvá a Gárdonyi Géza Színház műkö­dési kiadásainak fedezetére - döntötték az egri képviselők. A keretből 5,7 millió személyi juttatásokra, 1,3 millió a mun­kaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adó­ra használható fel. A színház idei első negyedévi gazdálko­dásában a saját bevételek az időarányosan tervezett összeg alatt teljesültek, a kiadások 30 százalékkal meghaladták az előirányzatot - áll az testület által elfogadott előterjesztés indoklásában. ►2. oldal Építési engedély a vadászati múzeumnak hatvan Kitüntetések átadá­sával kezdődött a képvise­lő-testület csütörtöki ülése. A Hatvány Irén-emlékérmet Füredi Györgyné pedagógus és Strausz Józsefné óvoda- pedagógus vehette át Szabó Zsolt polgármestertől. El­ismerésben részesültek azok a diákok is, akik tanulmányi eredményükkel öregbítették a település hírnevét. A tanácskozás ezután köz­meghallgatással folytatódott a nagygombosi önkormány­zati bérlemények helyzetéről. ►3. OLDAL VESZI A LAPOT? Az egyik internetes hírportál szerint Orbán Viktor miniszterelnök sajátos magyarázatot adott arra nézve, hogy valójában mi is az a középosztály. Szerinte olyasféle, mint a pornográ­fia: nehéz pontosan definiálni, de aki látja, az biztosan tudja, hogy mi­ről is van szó. Hát ezzel én vitatkoz­nék egy kicsit. Azt hiszem ugyanis, hogy a pornót képes röviden is meg­határozni, míg a másikat aligha eny- nyire szűkén. Amikor ugyanis szocia­lizálódtam, akkor közép- nem, csak munkás-, paraszt- és értelmiségi osz­tályok léteztek (akkor már harc nél­kül, szerencsére), később pedig, mire megizmosodhatott volna ez a réteg, úgy eltűnt, mint a kámfor. A felláció természetes folyamata viszont ma­radt. (t. o.) Holnapi számunkban lesz egy Jó tanácsunk Oltok a kutyái, felmentették ítélet A vádhatóság a bűnösség megállapítását kéri magazin Szombati számunk mellékletében olvashatnak a nyár örömeiről és veszélyeiről a Jó tanács című egészség- és életmódmagazin legfrissebb számában. A nyár a szabadságé, a pi­henésé, az utazásoké. A felké­szüléshez is segít a Jó tanács: mi legyen feltétlenül az úti pa­tikában? Holnapi lapunkkal együtt kapják meg olvasóink. Felmentette a gondatlanság­ból elkövetett emberölés vád­ja alól az Egri Törvényszék S. Krisztiánt. Az ügyészség azért indítványozta felelős­ségre vonni a férfit, mert a családi házuk udvarán tartott három nagytestű eb - kiszök­ve onnan - múlt év február 28-án halálra marcangolta a 88 esztendős szomszéd férfit annak saját ingatlanán. A vádlott tagadta bűnös­ségét. Az ítélet nem jogerős. A vádlott bűntény híján kérte felmentését. Az ügyész a bű­nösség megállapítását kéri a bíróságtól. ^2. OLDAL Az oktatás és a turizmus GYÖNGYÖS Mentorálási programot indítana a fenntartó Turisztikai központ, csillag- vizsgáló és madármegfigyelő pont is épülhet a Sástón, ha pályázaton támogatást nyer a terület felújítására Gyöngyös. A Mátraaljai városban mű­ködő Károly Róbert Szakkép­ző Iskolát - ahol vendéglátó, kereskedelmi, közgazdasági és idegenforgalmi szakembe­reket képeznek - idén szep­tembertől már a Máltai Szere­tetszolgálat működteti, amely különösen fontos szerepet szán tanrendjében a család- gondozásnak. Összeállításunkban az em­lített írásokon túl még több Gyöngyösről szóló érdekes in­formációt olvashatnak a Hír­lapban. M. OLDAL HIRDETÉS TERMÉSZET6Yé$YÁSZ*KÉnÉS! Az Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodulok elvégzése után az alábbi államilag elismert végzettségek szerezhetők meg: e Fitoterapeuta e Akupresszőr e Fülakupunktúrás addiktológus e Életmód-tanácsadó és -terapeuta e Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta * Reflexológus ORSZÁGOSÁNtAvoktatAsbani Bővebb információ, jelentkezés: Tel.: 06-70/361-3446; 46/342-617 $R KONTROL Pl www.kontrollegeszseg.hu _ ...... Felnőttképzési nyilvántartási szám: 05-0257-04 Természetgyógyászati Központ

Next

/
Oldalképek
Tartalom