Heves Megyei Hírlap, 2011. május (22. évfolyam, 101-126. szám)

2011-05-02 / 101. szám

KERESSE A HEOLhu OLDALON: NYOMKÖVETŐ KUTYA VEZETETT EL A RONGÁLÓHOZ ► www.heol.hu ír ~ i'ummiii 'H' iiiwiiiiiwiwi—in i in r RÓMÁBAN A SZENTATYA BOLDOGGÁ AVATTA II. JÁNOS PÁL PÁPÁT HORVÁTH ÉVA AZ ÉDEN SZIGORÚ KIRÁLYNŐJE EGY PERCBEN Nyúlgát Hatvanban A katasztrófavédelmi verseny megyei döntőjén a diákok célba lőhettek és nyúlgátat építhettek. >2. oldal Folklór határok felett A Comenius programban százhúsz svéd és erdélyi kisgyerek ismerkedett a ha­gyományőrzéssel. ►4. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 SPORT 9 KRIMI&BULVÁR 12 TV-MŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 HOROSZKÓP 16 Lottónyerőszámok Az ötös lottó 17. heti nyerőszámai Jokerszám­26 39 41 84 88 526018 A hatos lottó 17. heti nyerőszámai 13 27 30 IDŐJÁRÁS .J*0 Napközben szép napos idő lesz 20 fokos legmaga­sabb hőmérséklet­tel. Kedden erős lehűlésre, záporok­ra számíthatunk. ► 11. OLDAL 35 40 45 Waldorf óvodát szeretnének Alapítványi Waldorf óvodát nyitnának Eger­ben szülői össze­fogással a Gárdo­nyi-ház mellett. ►5. OLDAL PILLANATFELVÉTEK A HEOLhu olvasóitól Lát-e Ön fantáziát az elektromos járművekben? Igen, olcsóbb és kevésbé szennyezi a környezetet Nem, túl gyakran és sokáig kell tölteni Az olajlobbi úgysem engedné az elterjedését VESZI A LAPOT? Sokan feudalista maradványnak te­kintik a monarchiát, mégis milliók voltak kíváncsiak Kate Middleton és Vilmos herceg esküvőjére. Több tévé- csatorna élőben közvetítette a cere­móniát. A nap sztárja végül mégis az egyik koszorúslány, Vilmos ke­resztgyereke lett, aki ott fintorog az összes fotó bal sarkában, mely az el­ső hitvesi csókot volt hivatott meg­örökíteni. A kislány egyszeriben idoljává vált azoknak, akiket kiráz a hideg a királyi esküvőtől. Egy há­romévesnek még nem kell minden­hez jó képet vágnia, (b. r.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-70/334-6336, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.; 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 Borongós volt a majális május í. Színes programok, szeszélyes idő várta az ünneplőket Utána repülünk... A majálisokon forgó sergők és körhinták szórakoztatták a gyerekeket A képgalériát keresse a HEOLhu hírportálon Megyeszerte izgalmas progra­mok várták az érdeklődőket május 1-jén, noha az időjárás kissé szeszélyes volt. Egerben bormajális és szépasszony-völ- gyi bográcsozás, Felsőtárkány­ban faluház-avatás és májusfa- mászás volt a program. Nagy- úton díszpolgárokat, Hevesen Marcit avattak. Hatvanban vi­szont az eső ráijesztett az ér­deklődőkre. ^2. OLDAL Szétszakítottság helyett összefogás- Tele van örömmel szívem, megyeszékhelyen tartott Egy- mennyi ember tartja fontosnak az első roma származású em- amikor látom, hogy ilyen sokan házmegyei Cigány Találkozón jézus Krisztus tanításait. bér, akit boldoggá avattak. A gyűltünk össze - mondta dr. szombaton a Bazilikában. A ro- Valóban megtelt az egri Bazi- szombati istentiszteleten is az ő Ternyák Csaba, az Egri Főegy- ma közösségek köszöntője után lika, ahol az oltár fölött állt Ce- élete tanulsága volt a szent- házmegye érseke a hevesi is külön hangsúlyozta: jó látni, ferino Giménez Malla képe. Ő beszéd fő tanítása, ►a. OLDAL HIRDETÉS Ildikó látszerész Eger, Telekessy u. 1. ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT INGYEN* Rendel: Dr. Rácz István Tel: 36/320-681 * szemüvegkészítés eseté Lovas, kutyás rendőrök Gyöngyöspatán Az utóbbi hetekben már több­ször meghosszabbított foko­zott ellenőrzés hétfő éjfélig van érvényben a Gyöngyösi Rendőrkapitányság teljes il­letékességi területén, így azon belül Gyöngyöspatán is. A faluban a hét vége atrocitá­sok nélkül telt el. Rendben le­zajlott a bátor magyar csalá­dok találkozója is, egy ma­gánháznál, így a rendezvény - aminek pénteken már a puszta híre is felborzolta a ke­délyeket - nem kívánt sem­milyen külön biztosítást, és a szervezőket bejelentési köte­lezettség sem terhelte. A HRFK sajtószóvivője ar­ról tájékoztatott: a Készenléti Rendőrség munkatársai, lo­vas és kutyás rendőrök is tel­jesítenek szolgálatot Gyön­gyöspatán, a lakosság bizton­ságérzetének javítása érdeké­ben, illetve hogy azonnal be tudjanak avatkozni, ha jogsér­tést tapasztalnak. Soltész Bá­lint r. százados azt is tudatta, tegnap délutánig nem volt szükség semmilyen rendőri intézkedésre. Korábban a me­gyei főkapitány azt mondta: addig tartják fenn a fokozott jelenlétet, amíg szükséges. Az aláásott zseblegelő: sajátjukért fizethettek Révbe ért a Gyöngyösi KK kézilabda Pezsgőfürdő áztatta a bajnok férfiakat A felnémeti főútról lekanya­rodva alig pár száz méterre húzódik a Ceglédi-dűlő pince­sora, újabb és évszázados be­járatok sorakoznak egymás mellett. Az egyik előtt kisebb csoport áll, helyrajzi térké­pekkel, légi felvételekkel a kézben, ők a dűlő egyik ingat­lanának új-régi tulajdonosai. Az egyetlen helyrajzi szám mögött ugyanis akár jó kéttu­catnyi névtáblát is fölírhattak volna arra a pincebejáratra, mely a mélybe vezet. Pontosabban a múltba, 70-80 év messzeségébe, ami­kor a helybeliek ősei kivágták azt a több mint hetvenméte- res pinceágat, mely a jelen­korban viták forrásává vált. Bent némi mustszag, boros- és törkölyöshordókat is látni. A pincetorokba alászállva a mélyen bevágott főágból 33 kisebb-nagyobb zárható mel­lékpince nyílik, melyek több­sége régóta más-más tulajdo­noshoz tartozik. Mindenki így gondolta évti­zedekig, míg csak hírét nem vették, hogy eladták fölülük a tetőt, azaz a földet, azt a 188 négyzetméternyi legelőt, az egykori Egri Csillagok MGTSZ tulajdonát, melyhez földárveré­sen jutott még 2009-ben az új tulajdonosa, s ezzel megalapo­zottan jogot formált az alatta húzódó pincékre is. ►a. oldal Egy év NB I/B-s kitérőt köve­tően ősztől ismét a legmaga­sabb osztályban szerepelhet a Gyöngyösi KK férfi kézilabda­csapata. A mátraaljaiak szá­mára azok után, hogy szom­baton 33:24-re legyőzték a vendég Hajdúböszörményi TE együttesét, három fordulóval a zárás előtt biztossá vált, hogy aranyérmesként fejezik be az NB 1/B Keleti-csoportja 2010/2011-es küzdelmeit. A klubvezetők már a jövőt tervezgetik. Az egylet elöljá­rói kedden kezdik a személyi változásokat érintő tárgyalá­sokat, s feltett szándékuk, hogy stabil élvonalbeli gárdát alakítsanak ki. M. oldal Nigrínyi Tiborékat megünnepelték Képgaléria a HEOLhu hírportálon » I t I I }

Next

/
Oldalképek
Tartalom