Heves Megyei Hírlap, 2018. december (29. évfolyam, 279-302. szám)

2018-12-01 / 279. szám

EGY PERCBEN Sß-Q£s. f v-^ Megújul a Mátravasút Igazi meseerdőbe varjak a gyerekeket a bábszínházban 9 '770865 910066 18279 SZERKESZTOSEG: E-mail: szerkesztoseg@hevesmegyeihirlap.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 36/999-111 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 46/998-800 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 MA HOLNAP Túlnyomóan felhős lesz az ég, nyugaton, északnyu­gaton helyenként hőszállingózás, gyenge havazás kialakulhat a nap első felében. ► 13 dog névnapot Elza és Bonita nevű olvasóinknak! 2018. DECEMBER. 1, SZOMBAT • XXIX. ÉVFOLYAM, 279. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. HEVES MEGYEI HIRIAP (Vasárnap Reggel f keresse árusoknál'. azar www.heol.hu Kitüntetések a Mátrai Erőműben VISONTA Borbála-napi ün­nepséget tartott pénteken a Mátrai Erőmű Zrt. Visontán megkoszorúzták a Bányász hősök emlékművét, majd el­ismeréseket is átadtak. Elhangzott: ebben az esz­tendőben a cég dolgozói kö­zül Buglyó László kap mi­niszteri elismerést, Endrész László pedig Szent Borbá­la-érmet a december 4-i or­szágos ünnepségen. Vison­tán Kiss István, Sándor Sza­bolcs és Virág Gyula vehe­tett át Heller László-díjat, tizenöten pedig Lignitbá­nyászatért elismerő okle­velet a cég felügyelőbizott­sági elnökétől, Mészáros Beatrixtól. A detki templomban szentmisével ünnepelték az év lezárását. ► 3 Mi lesz a kisfalvak lakóival? EGER A megyei közgyűlés el­nökének közbenjárását kérte a kisfalvakban élők érdeké­ben a testület pénteki tanács­kozásán a jobbikos Dudás Róbert napirend előtt. Szavai szerint a megyében 27 kiste­lepülésen szűnik meg a taka­rékszövetkezet, s lehetetle­nül el ezzel az ott élő jórészt idős emberek élete. Szabó Ró­bert ígéretet tett arra, foglal­kozik az üggyel, bár rámuta­tott, profitorientált pénzinté­zetek döntéseibe a politiká­nak nem nagyon van bele­szólása. A tanácskozáson az oktatás helyzete is központi témává kerekedett. ► 3 Bővülnek a hazai beruházások MAGYARORSZÁG A harmadik negyedévben a beruházások értéke az első fél évet megha­ladó ütemben, 22 százalékkal múlta felül az előző év azo­nos időszakit. Mindez a vál­lalkozások kapacitásbővítő fejlesztéseinek, a 2014-20-as uniós költségvetési cik­lus forrásaiból finanszíro­zott projekteknek, s az élénk ingatlanberuházásoknak kö­szönhető. Az év első három ne­gyedévében a beruházások 17 százalékkal bővültek az egy évvel korábbihoz képest, pedig akkor kirívóan magas volt az összesített érték. ► 7 GYÖNGYÖSSOLYMOS Átadták a Mátravasút Gyöngyöst Gyöngyössoly- mossal összekötő szakaszát pénte­ken. A felújítás a Szalajka-ház állo­másig tart majd, de még nem készült el, ezenkívül vasúti vagonokat és mozdonyokat korszerűsítenek. Szobrot, fix díjat javasoltak EGER Közterületi szemét-, járda- és világításgondok, a taxisok he­lyi problémái, és a Béke-telepen ta­pasztalható áldatlan állapotok vol­tak a csütörtöki egri közmeghallga­tás központi témái. ► 2 Egyházmegyei hírek AJÁNLÓ Mai lapszámunkban ismét friss hírekkel jelentkezik az Egri főegyházmegye. Az összeállításban interjút olvashatnak dr. Ternyák Csaba egri érsekkel, illetve megis­merhetik Papp Dénes Csabánét, a balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola hitoktatóját, aki a Szent Gellért-díj arany fokozatát ve­hette át a napokban. ► 4-5 Az EKE a legsportosabb SPORTELISMERÉS Az Eszterházy Károly Egyetem is kiérdemelte az Év Legsportosabb Egyeteme dí­jat, és az egri intézmény a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Baj­nokság pontversenyében is a do­bogón végzett. ► 16 Jó reggelt! S okan élnek, halnak a horosz­kópért. Most megsértem őket. A módszer egyszerű. Találom­ra kiragadok egy részt egy tetsző­leges csillagjegyből: „Ha párban vagy, a december számotokra egy új szint, egy új lépés megfogalmazódá­sát hozhatja el bennetek. Most sok olyan bensőséges beszélgetésetek le­het, amely tiszta képet ad rólatok és az együtt képzelt jövőről...” Ki­számoltam, emberiség lélekszáma osztva 12-vel, hogy a Földön körül­belül 650-650 millió ember él mind a tizenkét csillagjegyben. Olvastam egyszer például, hogy az X jegyében születettek aznap elhagyják majd a fürdőcuccukat a parton. Szép! Hat­százötven milliónyi gatyát lehet ösz- szeszedni... S. S. EGER Felolvasással, játékkal tarkított bemutató keretében nyílt meg a Mesepont a Harlekin Bábszínházban péntek délelőtt. A több helyiségből álló, interaktív látványelemekkel felszerelt tér a jövőben élőszavas mesemondással összekötött foglalkozá­sok helyszíne lesz. - Nagyon sok munka áll a Mesepont megnyitása mögött, hiszen a helyiségek kialakítása is jelentős építésze­ti beavatkozást igényelt - fogalmazott Éry-Kovács András intézményigazgató, kifejtve: az uniós pályázatot a Harlekin Bábszínház az Egri Kulturális és Művészeti Központtal közösen adta be két éve. Képgaléria: Heol.hu Fotó: Gál Gábor ► 3 Sarudi a második legnépszerűbb turisztikai attrakció Eger ismét az élmezőnyben EGER A második lett idén - Hajdúszoboszló mögött - a hevesi megyeszékhely a Szallas.hu által életre hívott Év Szállása versenyen, az Év Turisztikai Települése kate­góriában. A turisztikai oldal hatodik alkalommal hirdette meg e megmérettetést, melynek fő tanulsága idén az volt, hogy a hazai hotelek népszerűsé­ge és a szolgáltatások minő­sége erőteljesen javuló ten­denciát mutat a belföldi tu­rizmust sújtó jelentős mun­kaerőhiány ellenére. A vetél­kedésben további megyei si­kerek is születtek. A hevesi megyeszékhely népszerű úti cél Fotó: Huszár Márk Díjazták a Konferencia ho­teleket, a vidéki szállások közül a Hotel Eger & Park bi­zonyult a legjobbnak. Az Év Turisztikai Attrakciója ka­tegóriában pedig a sarudi Aquaglide Vízijátszótér hoz­ta el az ezüstérmet. A 4 és 5 csillagos hotelek közül a harmadik legnépsze­rűbb a Hotel Eger & Park lett, míg a szakmai zsűri dönté­se alapján az egri Imola Ho­tel Platán, valamint a nosz- vaji Tree Houses első helye­zést ért el, a demjéni Leven­dula Park és Apartmanház pedig második lett a kategó­riájában. M. H.

Next

/
Oldalképek
Tartalom