431 találat (0,022 másodperc)

Találatok

1. 1955-12-17 / 98. szám
[...] eladásra I Az egri Bródy Sándor I stúdió színjátszói Molière Sca [...] Mihály Póczlk Erzsébet Bozsing György Szaniszló Margit Me czenzef Ferenc Pataki [...] I na Áprily Lajos Sástíi Sándor Ármány és Szerelem Rembrand összeolvasva [...]
2. 1956-10-10 / 79. szám
[...] járási pártbi­zottság beszámolóját melyet Tóth Sándor elvtárs a járási pártbizottság első [...] országot s mintha folytatná Szabari Szaniszló azt mondta Talán követünk el [...] ajkát A hozzászólások után Tóth Sándor elvtárs adta meg a vá­laszt [...]
3. 1956-10-10 / 79. szám
[...] rájuk bízott gyereke­ket Ez érződött Szaniszló 1 st vánné konyhavezető hangjából [...] csak zsíroskenyeret vacsorára Igaza van Szaniszló István nénak s ezúton kérjük [...] ravidéki Erőmű kultúrtermé­ben Előadó Koltay Sándor Vita vezető Bodor Mihály ÜJABB [...]
4. 1957-07-24 / 58. szám
[...] KERESÉS után si­került csak Nagy Sándort a petőfibányai KISZ titkárt megtalálni [...] dolgoznak is dicséri őket Nagy Sándor Nem is akárhogyan RENDETLEN VOLT [...] a versenyen csatlakozott Zsemle Ferenc Szaniszló József csapata is Igyekeznek a [...] nehezebb mérkőzésen résztve hessen NAGY SÁNDOR mégis pa­naszkodik úgymond néha néha [...]
5. 1957-10-02 / 78. szám
[...] tagjai Az ülés előadója Tóth Sándor elvtárs a megyei pártbizottság osz­tályvezetője [...] elért két­ségkívül jelentős eredmények­nek Tóth Sándor elvtárs azután arról beszélt hogy [...] mondotta Mor­vái elvtárs majd megdicsérte Szaniszló és Zsemje elvtárs KISZ brigádját [...]
6. 1958-03-20 / 49. szám
[...] kedvence lett Meghatóan játszotta Gál Sán­dor az öreg Borbás szerepét Feleségével [...] és hideg szél csípi arcunkat Sándor József Benedek írja a naptár [...] számú általános iskola ahol Szabari Szaniszló általános is­kolai igazgató a kultúrház [...]
7. 1958-05-21 / 100. szám
[...] kísé­rőnket a Szputnyik III at SZANISZLÖ JÖZSEFí a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt [...] KISZ Köz­ponti Bizottságának első tit­kára Sándor József az MSZMP Központi Bizottságá­nak [...] eredményeként UT Egerben a Bródy Sándor utca közepetáján az árok partjára [...]
8. 1958-09-19 / 203. szám
[...] utazók­kal való udvarias magatartá­sukért Adler Sándor Légrádi NEMRÉGIBEN történt Pé tervásárán [...] amelyben Zsom Imre gépkocsivezető és Szaniszló Fe­renc kalauzt dicsérik segítő­készségükért a [...]
9. 1958-09-23 / 206. szám
[...] üdvözölte a megjelente­ket K Nagy Sándor elvtársat az MSZMP Központi Bizottsá­gának [...] tanácsszervek küldötteit Ezután K Nagy Sándor elv­társ az ünnepség szónoka emelkedett [...] ha­tározatoknak címmel E cikk foglalkozik Szaniszló Ferenc egri lakos lakásügyével Az [...]
10. 1958-10-29 / 237. szám
[...] köszönhet­jük Szászi Andrásnak Ró zsaszentmártonban Szaniszló Józsefnek Petőfibányán Go da Istvánnak [...] tél a fogát mondja Szalmá­st Sándor tsz elnök A tavaszi vetés [...] is Jovbák Emma és Derest Sán­dor A fiatalok asztal­hoz ülnek A [...] óvni erősíteni kell ma is Szaniszló Józsefnek is Goda Istvánnak is [...]
11. 1958-11-12 / 249. szám
[...] W Névnap Ne feledjük csütörtökön SZANISZLÖ ÖTSZÁZ MÉTER hosszú új villanyvezetéket [...] az egri Vendéglátó Vállalat Lukács Sándor brigádjá­nak cukrászműhe­lyébe Ahogy belépünk meleg [...] frissen sült tészta illatával Lukács Sándor és Gyulai Dávid fog­yod bennünket [...] minden­ki csak dicsérni tudhatja Lukács Sándor brigádjá­nak készítményen p Cikkünk nyomán [...]
12. 1959-03-13 / 61. szám
[...] meghonosítá sában a termelésben mint Szaniszló József Lőcsei í Emil fiatal [...] létrehozásához mondotta többek között Komlós Sándor elvtáre az újlaki Téglagyár igazgatója [...]
13. 1959-10-13 / 240. szám
[...] Sípos Sárosi Bozsik Szojka Kotász Sándor Gö röcs Albert Bund zsák [...] hivatalos egyéni versenyt a magyar Szaniszló nyerte A kassai marathoni nemzet­közi [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor u í Felelős vezető Mandula [...]
14. 1960-06-11 / 137. szám
[...] szelvénye van például Cseh János Szaniszló Ferenc Nyeste Ernő gépko­csivezetőknek vala­mint [...] a városi pártbizottság titkára Tóth Sándor a megyei pártbizottság osztályvezetője Kocsmár [...]
15. 1961-04-21 / 93. szám
[...] Török Laczik Juhász II Bokros Sándor Varga Tóth Juhász I Gál [...] Gé­za János Bocsi Éva Zsuzsanna Szaniszló Éva Valéria Szabó End­re Sándor Ködmön Éva Mária Kiss Sándor János Hágen István Hóra Rozália [...] György és Mező Mária Molnár Sándor és Hajdú Ilona Hegedűs Sándor és Stricz Mária Erzsébet Hegedűs [...]
16. 1961-04-25 / 96. szám
[...] szabódtak a pesti kiküldöttek Mucsi Sándor a megyei ta­nács ipari osztályának [...] sőt még az a kuka Szaniszló Berci felesége rá is kiabálta [...] Eger háló eladási ára mondta Sándor a 5350 forint szerényen Balázs [...]
17. 1961-10-03 / 233. szám
[...] munkájáról ŐSZIESRE AZ EGRI Petőfi Sándor Kol­légium épületét mindenki is­meri Reggelenként [...] találom Tóka János igaz­gatót és Szaniszló Istvánná gondnoknőt Ketten irányítják a [...] hogy Látogatás az Egri Petőfi Sándor Kollégiumban megsaoktassuk s megszerettes­sük velük [...] gyomrot kell jóllakatni Ezzel kapcso­latban Szaniszló Istvánná gondnoknőt kérdeztük meg AZ [...]
18. 1961-11-16 / 270. szám
[...] végez vagonkirakó Okleveles kiváló dolgozó SZANISZLÖ JÓZSEF a Petofi altáróban dolgozik [...] Szászi András bri­gádvezető Novák Ferenc Sán­dor Elemér de a brigád min­den [...] várják a keres­kedelmi szervektől Pethő Sándor
19. 1962-11-07 / 261. szám
[...] Nagy Hegedűs Kiss Bagó Kovács Sándor Balogh Bondik Csirke Rácz Ed­ző [...] II Imre III Edző Dorner Sándor Kezdés után enyhe rózsái fölény [...] második menetben Dutka nagyerejű egye­nesétől Szaniszló megroggyant majd feladta a harcot [...] megyei Nyomda Vállald Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
20. 1962-12-01 / 281. szám
[...] Kassai Mária Lénárt Vero­nika Papp Sándor Szabó István Fodor Marianna Németh [...] Penyaskó Cecillia Stadler Ernő Ecsédi Sán­dor Mestyán Ildikó Nagy Tibor Sütő [...] János Adám Gizella Tihanyi András Szaniszló Magdolna Be reczkei Zoltán Baráth [...] Marx Károly utcában Alkot­mány utcában Sándor Imre utcában Csiky Sán­dor utcában Maczky Valér utcában ÉMÁSZ [...]
21. 1963-04-12 / 85. szám
[...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...] Miskolczi Szar bó Edzó Madaras Sándor Sírok Bodnár Földi Cztbik Varga [...] G Fodor Bíró Murányi 2 Szaniszló illetve Bú­zást Jók Fodor Szaniszló Murá­nyi Bírói illetve Vass Hegyes [...]
22. 1963-06-30 / 151. szám
[...] Sípos révén egy lásodik és Szaniszló valamint Juhász révén két harmadik [...] Igazgató Marosán József Eger Brődy Sándor utca 4 fiztál játékosai különösen [...]
23. 1963-11-13 / 265. szám
[...] megyei Moziüzemi Vállalat címére Eger Sándor Imre u 2 A helyes [...] nagydíjat 1963 november 13 szerda SZANISZLÖ A nap kel 6 óra [...] tanár a horti művelődési Rembeczki Sándor miskol házban ci lakos gépkocsijának [...]
24. 1964-02-07 / 31. szám
[...] 70 00 Váltósúly l Kelemen Sándor Petőfibánya 285 kg 87 5 [...] HAC 2 Búzái EITSK 3 Szaniszló Gy Honvéd Nagy váltó súly [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Brody Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
25. 1964-04-09 / 82. szám
[...] egri Búzái és a gyöngyösi Szaniszló vívta egymás­sal A gyöngyösi fiú [...] sakk bajnok­ságát az egri Jeges Sándor nyerte Tavasz az egri dombokon [...] Marcsik Salgó 1 Kókai MÁV Szaniszló Honvéd Zalka SE 2 Balogh [...]
26. 1964-05-26 / 121. szám
[...] Búzái a döntőiben a gyöngyösi Szaniszlót győzte le pontozással míg középsúly­ban [...] egri Búzái mögött a gyöngyösi Szaniszló lett a má­sodik A tizenkét [...] 18 helyezést értek el Ró­zsa Sándornak nem sikerült a bajnokság első [...] 125 ös kategória 3 Rózsa Sándor 9 Cövék László 250 es [...]
27. 1964-10-31 / 256. szám
[...] János a városi tanács Kamuti Sándor a KISZ Köz vb titkára [...] elő­adást Nagytályán a művelő­dési házban Szaniszlő Károly rendőrőmagy EGYRE TÖBB szocialista [...]
28. 1964-11-01 / 257. szám
[...] János a városi tanács Kamuti Sándor a KISZ Köz vb titkára [...] elő­adást Nagytályán a művelő­dési házban Szaniszlő Károly rendőrőmagy EGYRE TÖBB szocialista [...]
29. 1964-11-03 / 258. szám
[...] Géléi József Ihász Kálmán Katona Sándor Komora Imre Nógrádi Ferenc Novak [...] Tatár Mihály Tüske Ferenc röplabdazQ Szaniszló József öttusázó A kitüntetettek nevében [...]
30. 1964-11-13 / 266. szám
[...] MTI mozik EGRI VÖRÖS CSILLAG Sándor Mátyás EGRI BRÓDY Az orvos [...] rész 1964 november 1 péntek SZANISZLÓ napja A nap kél 6 [...]
31. 1965-02-18 / 41. szám
[...] Kisváltósúly 1 Bóta Eger 2 Szaniszló Gyöngyös 3 Járdány Eger Váltósúly [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Sgaxgstöz Mnrmán majd [...]
32. 1965-03-20 / 67. szám
[...] 8 t ökölvívók restek Hisvárdán Sándor Gy Honvéd Váltósúly 1 Juhász [...] Nyomda vükriat Eger Brő y Sándor utca 4 Igazgatói Károsán József [...] Zámboki MÁV HAC Kisváltósúly L Szaniszló SZOMBAT Teke Budapesti Spartacus Hgri [...]
33. 1965-03-30 / 75. szám
[...] rovits Gúla Kovács Kajái öhler Szaniszló Juhász Hol­ló Gayer Balogh Pampuk [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
34. 1965-04-03 / 79. szám
[...] rendez amelyen beszédet mond Nagy Sándor sz ü fő­előadó A műsorban [...] valamint a KISZ aranyko­szorús jelvényét Szaniszló Ká­roly őrnagynak Visontai Bér nátnak [...]
35. 1965-07-07 / 158. szám
[...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgatói Marosan József [...] Atkár 400 m 1 Zsoltész Sándor Atkár 800 m 1 Fehér [...] Péter At­kár Távolugrás 1 Zsoltész Sán­dor Atkár Női számok 100 m [...] Kiss B Mátraderecske 160 3 Szaniszló Istenmezeje 160 Grá­nátdobás 1 Bíró [...]
36. 1965-07-21 / 170. szám
[...] 3 Kasza Kom­ló 150 4 Szaniszló P vására 145 Nők 1 [...] Hatvan 611 mp 3 Boda Sándor Eger 545 mp Mechanikus 10 [...] 17 11 8 Magas­ugrás 1 Sándor Nógrád 191 cm 2 Balogh [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 Igazgató Marosán József [...]
37. 1965-09-23 / 224. szám
[...] megyei Bizottságának titkárát és Kárpáti Sándort a KISZ központi bizottsága titkárát [...] hatvani MÁV csomóponti pártbizott­ság titkára Szaniszló Károlyt a BM megyei kapitányságának [...] KISZ bi zottság titkára Kárpáti Sán­dor a KISZ kb titkára aki [...]
38. 1965-10-14 / 242. szám
[...] feladta Kákái ellen 6 4 Szaniszló ellenfél nélkül győzött 8 4 [...] bányá­szok szereztek vezetést a selypiek Sándor góljával három perccel a befejezés [...] Balogh Orbán Korponai Maksa illetve Sándor és a közvetlen vé­delem Az [...]
39. 1965-11-13 / 268. szám
[...] véget 1965 november 13 szombat SZANISZLÓ napja A Nap kel 6 [...] megyei Nyomda Vállalat Eger Bródy Sándor utca 4 igazgatót Marosán József [...]
40. 1966-04-16 / 89. szám
[...] harmadik helyet sikerült ki­harcolniuk Sánta Szaniszló és Bakó nyert bajnokságot míg [...] bajnokságot A csapat tagjai Jeges Sándor Sándor Tamás Vanyó József Engel Tibor [...]
41. 1966-04-29 / 100. szám
[...] Birkái Gyöngyös Kisváltó súly I Szaniszló Gyöngyös 2 Fehér MVSC 3 [...] még bejelentheti Felvilágosítást ad Osgyáni Sándor és Hidasi László Budapest IX [...]
42. 1966-05-24 / 121. szám
[...] között végzi mindennapi munkáját Leiszner Sándor az öntödei vállalat egri telepének [...] ha ez öreg napjaim­ra visszatérne Sándor bácsi a mi párt titkárunk [...] versenyt ren­deztek amelynek első helye­zettje Szaniszló Zoltán az eg­ri IV számú [...]
43. 1966-06-09 / 135. szám
[...] gyöngyösi fia­tal képviselte Közülük Sántha Szaniszló és Bukó döntő fö­lénnyel szerezték [...] kaptak A 67 éves Hilkó Sándor Gyöngyösi Kékes Ruházati Ktsz a [...]
44. 1966-08-18 / 195. szám
[...] Szabó Attila Rózsaszentmár ton Takács Sándor Lőrinci Bankos József Selypi Cukor­gyár [...] közül Ózdon Nagy András Sántha Szaniszló Bukó és Kiss P szerzett [...]
45. 1966-10-12 / 241. szám
[...] egyéni versenyben a legjobb magyar Szaniszló csak az ötödik Vasárnap este [...] II Barta Bársony Edző Fischer Sándor A többet kezdeményező és több [...]
46. 1966-10-21 / 249. szám
[...] Tulai Fehér Kökény Stefanidesz Bánhegyi Szaniszló A csapattal tart a Honvéd [...] emléket egyik nagy szülöttének Bródy Sándor író­nak Eger városa Sajnos a [...]
47. 1966-11-13 / 268. szám
[...] késlel­tetnék 1866 november 13 vasárnap SZANISZLÖ napja A Nap kel 6 [...] tanulóképzés feladatait beszélik meg WEÖRES SÁNDOR ver­sei alapján összeállított mű­sorral készül [...] megy Nyomda Vállalat 1 Brödy Sándor útra 4 Igazgató Marosán JOzaaá [...]
48. 1967-06-09 / 134. szám
[...] Orbán Ferenci Gál Háncsa Gajer SzanisZLó Somoch Juhász és Mincsik IV [...] elméleti oktatást és élménybeszámolót tart Sándor Béla nemzetközi sakkmes­ter Ivád Egerszalók [...] udvarral azon­nal beköltözhetően eladó Eger Sándor Imre u 4 Telefon 20 [...]
49. 1967-07-07 / 158. szám
[...] megsérült A két mérkőzé­sen szerepelt Szaniszló a ruti­nos Túróstól és Turzától [...] Ko­vácsi Stefanideaet háromszor Gayer kétszer Szaniszló egyszer egyszer pedig Orbán Mincs [...] s tagjai a következők Kalapács Sándor sportköri gazdasági előadó Molnár Mihály gépkocsivezető Szentmarjay Tibor edző Sán­dor Imre gyúró és a játéko­sok [...]
50. 1967-08-09 / 186. szám
[...] vendégek lendültek tá­madásba Pócs lesérült Sán­dor pedig a kiállítás sorsára jutott [...] Morvái Tóth Szép Edző Dorner Sándor Recsk Zám Rónai Sütő Szűcs Maruzs Sándor Forgó Dinnyés Pócs Árok szállási [...] Lutter Lintallér Puskás Várkonyi Fe­kete Szaniszló Kovács Krajcso vics Kozma Az [...]