80 találat (0,153 másodperc)

Találatok

1. 1985-06-15 / 139. szám
[...] Kálmán gazdálko­dó 10 vk tanácstagja Vitéz La­jos nyugdíjas póttanácstag Bai Sándor [...] előadó 3 vk tanácstagja Nagyszegi Sándorné fiókvezető póttanácstag Kol 1 e [...] Ilona óvónő 12 vk ta­nácstagja Farkas József gépko­csivezető póttanácstag Szabó Jó­zsef [...] asztalos kisiparos 4 vk tanácstagja Far­kasáé Vigh Edit raktárvezető he­lyettes póttanácstag [...]
2. 1994-10-29 / 254. szám
[...] Li liputhan este 8 kor Far­kas a mezőn Budapesti Kamara színház [...] Holnap délután 3 kor János vitéz Pesti Színház ma este 7 [...] könyvutalványt nyertek özv Mako vics Sándorné Vác Szabó Gyula Budapest Fehér [...] Cegléd Igaz Lászlóné Kiskunlacháza Szeidler Sándorné Pilis Szóládi Józsefné Budapest Cisarovsky [...]
3. 1978-11-28 / 280. szám
[...] Te­mesvári u 9 Nyikos János Vitéz u 6 Havasi Dénesné Bódizs Etelka Achim András u 5 Farkas Lídia Enyedi u 7 sokat [...] ment ahol a mozgókiállítást Gu­lyás Sándorné igazgatóhelyet­tes és Horváth Ferenc autó­szerelő [...] Abo nyi Faragó Szabó P Far­kas Zöldi Pesti Jó játékkal jó [...]
4. 1988-07-19 / 171. szám
[...] u 22 Érdek­lődni lehet Cegléd Vi­téz u 2 A Telefon 10­927 [...] megvan a nor­maideje magyarázta Török Sándorné adminisztrátor An­nál jobbnak mondható a [...] mint korábban szólt újra Török Sándorné Úgy számolnak ha elmennek üdül­ni [...] ki délben a felvételen éppen Farkas Balázs kombájnosnak A másfél fejadagos [...]
5. 1991-09-20 / 221. szám
[...] lánya Niko­letta Németi Tibor és Far­kas Matild fia Márk Berki János és Farkas Valéria fia Roland Birszki Imre [...] Lukács Piroska lánj a Sza­bina Vitéz János és Óra vecz Katalin [...] sz Panka Ibolya Fát Zavadszky Sándorné sz Kóré Erzsébet Főt Len­gyel [...]
6. 1986-02-24 / 46. szám
[...] Bice bócával Matula bácsival János vitéz­zel Twist Olivérrel Micimac­kóval de nem [...] és Simon Ágnes Meghalt Szabó Sándorné Tóth Eszter Temesvári u 7 [...] Ilona Rózsa F u 16 Farkas János Balia G u 53 [...] elején a Gerle és a Farkas utcákban valamint a Jázmin utca [...]
7. 1988-09-06 / 213. szám
[...] emlékem róluk ebből az idő­ből Vitéz Fay Elemér ménes­kari főfelügyelő bevitt [...] ben dolgoztam mint főállattenyésztő Kozma Sándorné kolléganőmtől vet­tem egyet ö Moszkva [...] néhány éve egy reggel jön Farkas néni az egyik szomszédasszony Jaj [...] területe magában foglalja hazánkat A Vitéz árok szomszédságában Ceglédbercelen az Újszilvás [...]
8. 1982-09-15 / 216. szám
1982 SZEPTEMBER 15 SZERDA Vitéz nem babái Gyermekkora világát eleve­níti [...] Két bors ökröcskéről a János vitézről amelyek felismerhetőségük ellenére is egy [...] elnökhelyettese mondott be­szédet majd Tuza Sándorné dr a Pest megyei MÉSZÖV [...] balek este 20 22 Fehér farkasok du A remény joga este [...]
9. 1980-06-07 / 132. szám
[...] mesterség fo­gásait idősebb s ifjabb Vitéz Lajos kovácsmesterek elevení­tik majd meg [...] Szentendre A Duna parton felállították Farkas Ádám szobrászművész monumentális térplasztikáját Az [...] Hírek a város életéből Szoboravatás Farkas Adám szobrászművész Duna parti plasztika [...] kétszáz évet s búcsúzom Sza­bó Sándorné kísér ki Férje már a [...]
10. 1982-06-04 / 129. szám
[...] Főt Lenin u 18 Tury Sándorné Matt Mária Viseg rád Mátyás [...] János Penc Kispenci u 14 Farkas Józsefné Győri Margit Vác Erdős [...] Ágics Józsefné Petik Magdolna Tököl Vitéz u 1 Meszes Ferencné Gál [...] rőcsény Kossuth u 60 Tóth Sándorné Kalma Mária Főt Rákóczi u [...]
11. 1986-06-14 / 139. szám
[...] N H M azaz a Vitéz Nagybányái Horthy Miklós próbái közben [...] tanácsadó részleg vezetője dr Szabó Sándorné elmondása szerint az intézetbe eddig [...] vissza a diákokat mondja Szabó Sándorné Milyen okai vannak az elutasításoknak [...] vígjáték a Tisztújítás női főszereplői Farkas Zsuzsa ilyen lesz például a [...]
12. 1986-02-14 / 38. szám
[...] és úton mondunk köszönetét mind­nagyapánk FARKAS FERENC azoknak a kedves közeli [...] Volán és Kiskereskedelmi nagymamánk ÖZV FARKAS Vállalatoknak megjelenésükért és GERGELYNÉ szül [...] vil­lany van Érdeklődni lehet Cegléd Vitéz u 19 sz El adó [...] fejőgép el­adó Érdeklődni Dé csi Sándorné Csemő Bállá dűlő 51 vagy [...]
13. 1983-08-18 / 195. szám
[...] klubfoglalkozáson veszünk részt melyen Bánfi Sándorné vezetésével tanuljuk gyako­roljuk az eszperantót [...] Állami Bábszínház­ban megtekintettük a János Vitéz eszperantó nyelvű elő­adását Ellátogattunk Csille­bércre [...] Kossuth isk 20 145 24 Farkas Róbert Nk Kossuth i isk [...] Csapat­ban 15 Nk lmecs Szabó Farkas 60 373 37 csapat kö­zött [...]
14. 1985-06-21 / 144. szám
[...] A számvizsgáló bizottság munkájáról Tokaji Sándorné szólt sorolva hogy az egyesü­letben [...] alatt Családi ház eladó Cegléd Vitéz utca 2 szám alatt Eladó [...] lárásra Ugyanezen a területen eladó Far­kas Jánosnénak 500 négyszögöles főleg körtegyümölcsöse [...] gyermektelen párnak albérletbe kiadó Cegléd Vitéz utca 16 Mindenféle bontási anyag [...]
15. 1982-12-12 / 292. szám
[...] szá­zadfordulón teremtődött meg Csizmadia Sándor Farkas An­tal és mások fellépésével a [...] újság­írók álltak a helyükre mint Farkas Gábor Kassai Géza Hidas Antal [...] itt is beszélgetünk Szabó Tóth Sándorné azt erő sítgeti hogy a [...] úr és Dürer meg Cspkonai Vitéz Mihály hogy aztán Dózsával és [...]
16. 1989-07-15 / 165. szám
[...] szerint f juta­lom jutalék Jelentke­zés Farkas Györgyné személyzeti fömunka társnál 631 [...] Érdek­lődni lehet 13 529 Já­szai Sándorné Angol erdekeitsegú ve­gyes vállalat azonnali [...] munkára alkalmaznék Atkári fényező Ceg­léd Vitéz u Telefon 10 927 A [...]
17. 1985-06-15 / 139. szám
[...] Roller Károlyné Molnár Vince ifj Farkas Já­nos Molnár Miklósné Virág Sándor [...] Gyurkovics Gyula Császár András Veres Sándorné Jáno si Ferencné id Drenkovics [...] Altsseh Jánosné Báfhori István ifj Vitéz Vil­mos Szabó István ifj Dinka [...]
18. 1981-05-24 / 120. szám
[...] népszerűség­nek az okai kérdezzük Nagy Sándornét a szakosz­tály vezetőjét Már régóta [...] tanyavilágban sok bir­kát tartanak Például Farkas Dénes Kocsérról 70 birkáról hozott [...] s mint Bárány István és Farkas József ko­cséri termelők mondták a [...] műves A kék dolmányos jászkun vitéz azon frissiben mele giben ahogy [...]
19. 1981-06-19 / 142. szám
[...] meg először Kármán József Csokonai Vitéz Mihály Falu di Ferenc és [...] Márta József Porbély István és Farkas Mária Ist­ván Csaba Ferenc és [...] Radnóti M u 8 Kovács Sándorné Kövesi Mária Vác Mályva u [...]
20. 1988-09-05 / 212. szám
[...] is jó néhány emlékem róluk Vitéz Fáy Ele­mér méneskari főfelügyelő bevitt [...] ben dolgoztam mint főállattenyésztő Kozma Sándorné kolléganőmtől vet­tem egyet ő Moszkva [...] néhány éve egy reggel jön Farkas néni az egyik szom­szédasszony Jaj [...]