5. oldal, 2486 találat (0,643 másodperc)

Találatok

201. (99. oldal)
[...] 2 2 3 2 t Feuer Ernő 1 I i i [...] i i 1 1 1 Feuer Fiilöp 1 1 3 3 [...] 2 2 3 3 Kiss István 1 1 1 c 2 [...] 1 1 1 1 Mihálovits István 2 2 3 3 3 [...]
202. Egyetemi hallgatók (1_70. oldal)
[...] Géza 82 I 11 Ferenczffy István 82 I 11 Fernbach János [...] nagyváradi hittani 81 I 11 Feuer János o rvosi 82 I II Feuer Lip ót 82 I 1 [...]
203. Egyetemi hallgatók (1_71. oldal)
[...] ogi 82 I H Ferenczffy István 82 I H Ferenczy Sándor [...] gróf jogi 85 I II Feuer János orvosi 82 I II Feuer Lipót 82 I H Feuerstein [...]
204. Harmadik könyv. A budapesti kir. magy. tud. egyetem orvosi kara a milleniumkor 1895/6-ban • Harmadik fejezet. A milleniumkor működő tanárok rövid életrajza és irodalmi munkássága • c) Czímzetes rendkivüli tanárok (763. oldal)
[...] H felett Orvosi Hetil 1895 Feuer Nátháméi Született 1844 augusztus 24 [...] 1893 ban a székesfővárosi Szt István kórházban létesített trachoma­osztály vezetésével bizatott [...] órában az egyetemi szemklinikán tartja Feuer Nathaniel tanár irodalmi dolgozatai Über [...]
205. Egyházi zene (82. oldal)
1316 FEUER Mária Az óvoda professzora ÚjT 7 27 Forrai Katalin 1317 FEUER Mária Pályamódosítás ÚjT 24 27 [...] Zenemű­vészeti Főiskolán tanít 1318 GÁBOR István gábor Hogyan tanít Nyesztyerenko MNemzet [...]
206. 1929-10-19 / 238. szám
[...] dr Szakács József és Papp István ármentesitő mérnök társaságában végig­járta a [...] József Kis Géza és Gombos István üzleteiben és az ipartestületi székház [...] Bayerkereszttel Kijelölték a könyvszakértőt a Feuer figyben F e u e [...] ugy a csőd­eljárás mint a Feuer ellen folyamatban lévő bűnvádi eljárás [...]
207. 1929-01-31 / 26. szám
[...] az istállóban Szarvasról jelentik Nagy István gazdálkodó Jász­berény melletti felsömezei tanyáján [...] szalmától származó rürü füst Nagy Istvánt és az istállóban lévő jószágokat [...] enye lestvér rokon Sománé szül Feuer Janka életének 59 ik boldog [...] izr temetőbe örök nyugvó heiyérc Feuer Cecília éri KuKtltf Ferenc Feuer Smollo térj Saébcly Upöfné Telke [...]
208. Zeneműkiadás (164. oldal)
[...] Antal Muzs 5 45 47 Feuer Mária Népműv 3 46 3031 [...] Laki Krisztina Fülöp Attila Gáti István ének Capella Savaria művészeti vezető [...] Gábor Hungaroton SLPX 12451 Ism Feuer Mária Népműv 10 46 Fittler [...]
209. SEENGER ERVIN : Adatok Óbuda XIX. századi helytörténetéhez. (Krenn György és utódainak feljegyzései 1810—1910.) (276. oldal)
[...] In gemelten Jahre wahre das Feuer bey dem Andreas Lesich bey [...] 2 ten Dezemper wahr das Feuer in der Wasserstat bey den [...] im 11 Uhr war das Feuer bei den Petter Bolt bei [...] 11 1817 szept 14 én István főherceg és Hermina főhercegnő születésekor [...]
211. 1970-03-29 / 75. szám
Beszélgetés egy fiatalemberrel írta Benedek István A FIATALEMBER aki jóval a [...] világirodalom legjelentősebb baloldali költői sze­repelnék Feuer Mária könyve a Kinek kell [...] sokoldalú tudományos és szenvedélyes elemzőkészség Feuer Mária egyetlen s talán a [...] Szöllősy András Lendvay Kamiilló Láng István Pen­derecki és Bartók műveivel E [...]
212. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (632. oldal)
[...] Pelsöcz Zólyom vm Spitz Mihály Feuer mann Samu Tót Próna Turócz [...] licsky József Klein Pinkász Milovanovits István Popovics Gaja Rosenberg Ignácz Szekulics [...] N K Szolnok vm Csontos István Éder Károly Feuer Béla Fiedermann György Frankó György [...] Ignácz főút 88 Handel Kálmán István u 8 Huszka Samu Sándor [...]
213. 2001-10-11 / 238. szám
[...] haszná­lat törvényi előírásai Lapunkat Nagy István a megyei földhivatal földvédelmi földhasznosítási [...] 859 30 9252 370 Hajma István területi képviselő 30 9934 967 [...] lesznek Az európai uniós követelményekről Feuer András a cég vezérigazgatója a [...] korszerű szolgáltatásokat nyújtson mondta el Feuer András a FiberNet Rt vezérigazgatója [...]
214. Irományszámok • 1884-318. Törvényjavaslat, a szemcsés köthártyalob (trachoma) terjedésének meggátlásáról (1884-X-302. oldal)
[...] Károly 55 935 120 3 Feuer Náthán honvédorvos 53 244 150 [...] Sándor 34 073 180 12 Feuer Náthán 33 161 450 59 [...] 870 270 31 16 Csák István 39 518 490 62 17 [...]
215. Zenei élet (109. oldal)
[...] András ÚjT 15 2 1719 FEUER Mária A Mester és tanítvá­nyai Weiner Leó 100 születésnapjára Összeáll Feuer Mária Muzs 4 5 13 [...] Doráti Antal Franki Péter Hajdú István Komlós Péter Kulka János L [...]
216. K (278. oldal)
[...] czégb Deutsch Mór kersk Dotisz István zálogiizlet tulajd Dömötör és Vecsei [...] edény és iiveg kersk Fejér István nürnbergi és vegy kersk Fekete [...] fűszer és röv á kersk Feuer Jakab vagy Jacques Feuer füszerkersk Feuermann Jósef vegy kersk [...]
217. (104. oldal)
[...] 3 2 2 f 5 Feuer György izr 1 1 2 [...] 3 2 3 2 3 Feuer József izr 1 1 3 [...] 3 2 2 i Pozsár István 1 i 2 3 3 [...]
218. 2007 / 7-8. szám • Bíró-Balogh Tamás: Egyszerű, rövid, populáris („Csonka Magyarország nem ország”: a revíziós propagandagépezet működése) (94. oldal)
[...] iskoláknak is 33 Ugyanekkor Haller István vallás és közoktatásügyi miniszter 34 [...] ország egész Magyarország mennyország 38 Feuer Máriának az elemi iskola védettsége [...] okt 8 3 34 Haller István 1880 1964 tudomásom szerint nem [...] 1999 júl 16 11 39 Feuer Mária Önéletrajz Napút 2001 dec [...]
219. 1959-02-27 / 9. szám
[...] 3965 forint volt Ugyanott Tóth Istvánnak 1352 forint átlagkeresete volt havon­ta [...] a háztáji jószágai elhullot­tak Tóth István maga elmond­ja hogy egyéni gazda [...] különböző hivatalai való­sággal elárasztják munkával Feuer Illés nyomdáját ahol szervezettség tekintetében [...] Direktórium rendel je el a Feuer nyomda azonnali leltározását és üzemi [...]
220. (95. oldal)
[...] 2 3 2 3 t Feuer György izr 1 1 3 [...] 3 3 3 i 2 Feuer József izr 1 1 3 [...] 3 3 2 2 Pozsár István 1 1 2 3 2 [...]
221. (109. oldal)
[...] 2 2 2 2 1 Feuer György izr 1 1 3 [...] 2 2 3 2 3 Feuer József izr 1 1 3 [...] 3 2 2 20 Pozsár István 1 2 3 3 3 [...]
222. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • F (2_192. oldal)
[...] h I városmajor u 49 István czipész m VIII fiumei üt 25 István detektív VI nagymező u 58 [...] tisztv V akadémia u 7 Feuer 1 Fayer alatt is Feuer Ádámné özv magánzó VII Klauzál [...] IX Márton u 35 6 Feuer János dr fogórv VI Jókai [...]
223. Lexikon (301. oldal)
[...] Jónás Janka Katz Márton fel Feuer Franciska lh Szeged Széchenyi tér [...] meg Holt nyilv Kovács Károlyné Feuer Franciska Kiskunfélegyháza 1888 06 03 [...] lett Holt nyilv Kovács Kohn István tisztv Sze­ged 1898 08 08 [...] 1945 márc 31 Kovács Kohn Istvánná Máté Ilona Szőreg 1907 10 [...]
224. 1930-06-05 / 124. szám
[...] bárom napot fog eltölteni Bethlen István Londonba utazik Budapestről jelentik A [...] gabonakirály ügyének tárgyalására Szentesről je­lentik Feuer Lajos gabonakereskedő a szentesi ga­bonakirály tegnap állt a bíróság elé Feuer ellen mintegy 40 Q károsult [...] azonkívül egész sereg magánokirathamisitással vá­dolja Feuert A tegnapi tárgyaláson Feuer kijelen­tette hogy nem érzi magát [...]
225. 1931-04-17 [0249]
[...] 17 Tegnap este meg­halt dr Feuer Adolf kiskunfélegyházai gyakorló ügyvéd életének ötven­negyedik evében Dr Feuer ügyvéd anyagi gondok következtében idegki­Derültségben [...] p a április 17 Takács István f elsőgörzsöny i molnárkocsis a [...]
226. 9. rész - Lakás-jegyzék • F (1040. oldal)
[...] kun u 17 Fauer 1 Feuer alatt Fauser Antalné özv gyógyszerész [...] fehérvári út 23 Fayer 1 Feuer alatt is Fayer Ádolf utazó [...] magánzó IX bokréta u 6 István p ós táv altiszt VHI nagytemplom u 16 István hentes m VH rózsa u 22 István korcsmáros X kőbányai út 47 [...]
227. A (4. oldal)
[...] Budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék Feuer B vagy B Feuer vegy kersk Rákos Lajos gyógyszerész [...] Dobozi Imre Dobozi Gábor Nagy István és Bá­rányos Mihály Czégjegy zésre [...]
228. (96. oldal)
[...] 3 3 4 2 2 Feuer György izr 9 1 3 [...] 3 2 3 2 2 Feuer József izr 1 1 3 [...] 2 2 2 2 Pozsár István 1 2 3 3 3 [...]
230. 1929-10-11 [0212]
[...] g e d október 11 Feuer László a sikkasztó szentéi gabonakereskedő [...] amelyek során megállapítást nyert hogy Feuer Laios nemcsak a beraktarozott gabonát [...] szerdán ülést tartott dr Kószó István elnökletével amelyen véglegesnek jelentették ki [...]
231. 1987 / 2. szám • Jeleníts István: „...hogy valljalak, tagadjalak..." Olvasónapló József Attiláról (2_15. oldal)
JELENÍTS ISTVÁN OLVASÓNAPLÓ JÓZSEF ATTILÁRÓL 15 géről [...] vers utolsó sorai Ha a Feuer bach párhuzamokban nem tévedünk szinte [...] költő istenes versei egyszerűen a feuer bachi elmélet költő megfogalmazásaként értelmezhetők [...]
232. Zeneműkiadás (171. oldal)
[...] Hungaroton SLPX 12314 15 Ism Feuer Mária UjT 7 3 Kovács [...] SLPX 12424 Teldec felv Ism Feuer Mária ÚjT 20 3 Fodor [...] EstiH jún 1 2 Gábor István MNemzet aug 13 4 Kovács [...]
233. Patay Pál: A homokbödögi harang (39. oldal)
[...] Anno 1839 esz­tendő Ns Pap István x Ns Bersenyi Sándor x [...] Pap György x Ns Fodor István sk kezeivel Tóth János x [...] Herald hat mich gössen aus Feuer und Hicz bin ich ge [...] Zayugróc Trencsén m Csehszlovákia Aus Feuer und Hiitz bin ich geflossen [...]
234. Zeneműkiadás (167. oldal)
[...] Ferenc Népszava szept 9 6 Feuer Mária UjT 39 3 3300 [...] Ferenc Népszava márc 4 6 Feuer Mária ÚjT 12 3 Wilheim [...] 9 33 36 3308 GÁTI István Schubert Schumann Brahms Wolf Liszt [...]
235. 1911-04-02 / 14. szám
[...] mennyiségben Kívánatra házhoz szállítva Jámbor István 167 3 3 fűszer és [...] Hanglemezek a legnagyobb választékban kaphatók FEUER MÁRK ÁRUHÁZA Ö GYULA Szükségesnek [...] felsők legújabb modeldarabokat Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK 139 5 6 Meghívásra [...]
236. Zeneműkiadás (162. oldal)
[...] Hungaro­ton SLPX 18073 Ism Lázár István ÚjT 25 3 3015 PATACHICH [...] Ferenc Népszava jún 30 6 Feuer Mária ÚjT 30 3 3020 [...] zongora Hungaroton SLPX 12361 Ism Feuer Mária ÚjT 25 3 Smith [...]
237. 1914-04-05 / 14. szám
[...] 190 2 3 Fé hn István fűszer és festékkereskedése Kossuíh tér [...] 1 én átadtam s az Feuer Márk Utóda cég alatt fog [...] 1914 márc hó Kiváló tisztelettel Feuer Márk Gyula Vonatkozással a fenti [...]
238. 1911-03-26 / 13. szám
[...] szállítva 167 2 3 JTííinfoor István fűszer és csemegeüzletében GYULÁN valamin [...] cd o ű cd N FEUER MARK ARUHAZA GYULA Szükségesnek találtam [...] felsők legújabb modeldarabokat Kiváló tisztelettel FEUER MÁRK 139 4 6 Meghívásra [...]
239. (142. oldal)
[...] des Mittelalters 7 Beiträge Rózsa Feuer Tóth György Rózsa István Gedai 12 Julia Kovalovszki Die [...] Mittelalters 53 Beiträge Erzsébet Lócsy István Horváth Ferenc Dávid 58 Géza [...] Stammessitze und Erdburgen 72 Beiträge István Dienes Péter Németh 83 Emese [...] von mittelalterlichen Burgen 98 Beitrag István Éri 104 Nachwort 107 142 [...]
240. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (59. oldal)
[...] a Holczer Holtzer örökösök továbbá Feuer János a kiskorú Lőrinc nevében Feuer végrendeleti tanúként Tölti Töltel Lénárt [...] érte küldtek amikor meg­érkezett Raidl István Paur György és Tölti Lénárt [...]
241. 1999-11-12 / 264. szám
[...] egyéb felaján­lással melynek felhasználá­sáról Laurovics István elnök vezetésével az öttagú kurató­rium [...] cég lesz a beruházó elképzeléseit Feuer András igazgató tárta a napok­ban [...] Társuláshoz tartozó települések polgármesterei elé Feuer András elmondta a Fibernet Rt [...] többen kijelentkeznek fogalma­zott dr Barkóczi István képviselő a füzesgyarmalti testület leg­utóbbi [...]
242. 1910-11-15 / 147. szám
[...] nyo mozás kiderítette hogy Solymocki István tízen hat éves szomszédfiuval párbajosdit [...] délvidéki árvíz alkalmával eltűnt lőkereskedő Feuer Béla szegedi lókereskedöt még a [...] koronával a Délvidékre a bátyja Feuer Rozső ismert ló­kereskedő hogy a [...] be a rendőri krónika Török István és Barát Antal hajóslegények részegen [...]
243. 1970-04-15 / 87. szám
[...] kérdésre igyekszik szociográ­fiai választ adni Feuer Mária most megjelenő könyvében Napjaink­ban [...] kialakított véleményeket A vizsgálat tárgya Feuer Mária könyvében a tavaly tavasszal [...] másrészt s ezzel foglalkozik nagyrészt Feuer Mária a mo­dem zene iránti [...] újdonság a Zene­műkiadóban melyről Bogár Ist­ván tájékoztatott bennünket Ismeri a Modern [...]
244. 1930-06-15 / 133. szám
[...] és 2 hónapi fegyházra Ítélte Feuer Lajost Szentesről jelenti a Délmagyarország [...] tárgyalás után ma hirde­tett ítéletet Feuer Lajos gabonakereskedő isme­retes bűnügyében A szegedi törvényszék bűnösnek mondotta ki Feuer Lajost 216 rendbeli sikkasztás bűntettében [...] Londonba Budapest junius 14 Bethlen István gróf mi­niszterelnök ma reggel feleségével [...]
245. Technika • Zádor Mihály: A kőkonzerválás problémái és mai helyzete (124. oldal)
[...] dr Kertész Pál dr Marek István és a Műemlékvédelmi Laboratóriu­munk dr [...] anyagot dr Kollár Györggyel és Feuer Istvánnal történt együttműködéssel amelynek jelenleg a [...]
246. (53. oldal)
[...] 3 2 3 5 Csáki István i I 3 4 4 [...] 9 9 9 9 io Feuer György izr 2 1 9 [...] 3 2 2 2 2 Feuer József izr 1 1 9 [...]
247. M. kir. honvéd gyalogság (117. oldal)
[...] Gelley Antal Bleuer Sámuel Kristóffy István Szabó János Honvéd gyalog ezredek [...] Gerő Hermann Orbán Ferencz Tary István Dr Kele József Czukermandl Adolf [...] Sándor Elek Szentkirályi Mihály Frankó István Bozóky Leó Gubicza Ádám Dóczy [...] Dr Kemény Salamon Segédorvosok Dr Feuer Áron Dr Grünblatt Sámuel Segédorvoshelyettes [...]
248. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • VII. kerület (278. oldal)
[...] kf m L 22 dr Feuer Istvánná és tsa Falk M u [...] 20666 41 Sövény Vilmos Szt István park 23 tb 11119 h [...]
249. 6. rész. Lak-jegyzék • F (521. oldal)
[...] Mosonyi u 7 Fayer lásd Feuer között Faxner Károly h m [...] korcsm VXH kőris u 33 István vendéglős VII angol út 2351 István kőműves mester X liget u 29 István hentes VII rózsa u 22 [...] epreskert u 35 Feier lásd Feuer között Feiertag lásd Feyertag között [...]
250. (107. oldal)
[...] 3 2 2 5 Csáki István ism 1 1 2 3 [...] 2 í 2 3 2 Feuer György izr v 2 1 [...] 2 í 2 2 1 Feuer József izr v 2 1 [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 20Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 195Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 34Budapest Főváros Levéltára 13Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Budapesti Történeti Múzeum 19Csorba Győző Könyvtár 24Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 5Dobó István Vármúzeum 2Dornyay Béla Múzeum 1Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 2Evangélikus Országos Könyvtár 2Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 106Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 685Göcseji Múzeum 3Hajdúsági Múzeum 5Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 10Herman Ottó Múzeum 1II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 17Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 7Jósa András Múzeum 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 23József Attila Múzeum 1Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 38Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 5Kecskemét megyei jogú város 7Kecskeméti Katona József Múzeum 4Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 13Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 8Laczkó Dezső Múzeum 4Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 3Magyar Nemzeti Galéria 14Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 28Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Múzeum 11Magyar Természettudományi Múzeum 4Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 3Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 11Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 297Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 1Néprajzi Múzeum 2Országgyűlési Könyvtár 22Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 295Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 3Osztrák Állami Levéltár 75Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 37Petőfi Irodalmi Múzeum 13Savaria Múzeum 2Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 79Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 17Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 31Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 153Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 20Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 31Tűzoltó Múzeum 3Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 26XIII. Kerületi Önkormányzat 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 1Angyalföld, Hír 13, XIII. Kerületi Hírnök 1976-2016 2Állami zárszámadás 4Balatonvidék 1900–1917 1Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 1Békés 1869-1937 129Békés Megyei Hírlap 1971-2010 41Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 14Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 11Buda és vidéke 1893-1904 1Budai Napló 1914-1938 6Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 5Budapest Régiségei 1-41 10Budapest Története I-V 1Budapest története képekben 16Budapest történetének bibliográfiája 21A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapjai 1894-1913 6Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 252A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 7Budapesti Negyed 1993-2010 2A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 9Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 78Címjegyzékek 1712-1868 1Címjegyzékek 1867-1942 35A Csongrád Megyei Levéltár Kiadványai 2Cumania 1972-2010 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 4Déli Hírlap 2Délmagyarország 1910-2010 153Diakónia – Evangélikus Szemle, 1979–1993 2Dunántúli Napló 1944-2004 24Eger - hetilap 1863-1914 4Eger - napilap 1915-1944 9Egyéb kiadványok 2Ellenzék 6Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jegyzőkönyvei 2Esztergom 1895–1932 1Esztergom 2015-2019 1Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 7Észak-Magyarország 1948-2009 15Északkelet 1909-1914 1Felsőbányai Hírlap 1896-1918 1Felsőmagyarországi Hírlap 1Félegyházi Közlöny 2Folia Archaeologica 4Folia Historica 1Forrás 1969-2019 7Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 1Forrástudományi segédletek 1-3 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 2A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 5Gazdasági címtárak 1842-1932 109Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 1Heti Szemle 1899-1914 1Heves megyei aprónyomtatványok 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 20Iskolai Értesitők - Kolozsvár 1Iskolai értesítők - Budapest 40Iskolai értesítők - Debrecen 7Iskolai értesítők - Késmárk 3Iskolai értesítők - Kiskunfélegyháza 187Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Miskolc 7Iskolai értesítők - Nyíregyháza 12Iskolai értesítők - Pápa 2Iskolai értesítők - Pécs 3Iskolai értesítők - Pozsony 6Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Szeged 44A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 1Keleti Ujság 1919-1944 3Kerületi figyelő 4Képes bevezető a magyar irodalom világába 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 3Kiskunhalasi helyi lapok 13Klasszikus orvosi könyvek 79Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 23Könyvek Esztergomról 1Levéltári füzetek (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 1Levéltári Közlemények 1923–2016 2Levéltári leltárak 1-89 3Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 4A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 2A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 11A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971-1986 1A Magyar Vendéglátóipari Múzeum évkönyvei 1970-1982 1A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 102A Magyarországi Iskolai Értesítők Bibliográfiája 1744–1948 2Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 3A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1Manufaktúrák Magyarországon 1Militär Almanach und Schematismus 1791-1914 1Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs (MÖStA) 1A MOL segédletei 1-28 4Monumenta Historica Budapestinensia 1-16 2A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 5MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 3A MTA Könyvtár Közleményei 2A MTA Könyvtárának Kiadványai 1MTI - Belső sorozatok 3MTI - Bizalmas 2MTI - Magyar Országos Tudósító 2MTI - Napi hírek 8Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 1Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 2Nagybánya 1903-1931 1Nagybánya és Vidéke 1899-1918 2Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykálló és Vidéke 1913-1920 5Nagykároly és Érmellék 1910-1914 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1A Nemzeti Szalon kiállításai 1894-1960 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 20Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 1A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 2Nyírvidék 1882–1942 244Országgyűlési almanach 1Orvostörténeti Közlemények 17Öntödei múzeumi füzetek 1-19 1Pápai Hirlap 1Pápai Lapok 1874–1919 2Pest Megyei Hírlap 1957-1995 37Pest Megyei Levéltári Füzetek 2Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 3A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 9Petőfi Népe 1950-2011 38Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 87Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 4Rákos Vidéke 1901-1937 17Reformátusok Lapja 1892-1896 1Rendőri Lapok 1904-1911 2Régészeti Füzetek 1955-1989 6Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 20Somogy vármegye Hivatalos Lapja 2Sorozaton kívüli 32Studia Agriensia 1Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 1Szamos 1899-1919 14Szatmár-Németi 1899-1912 8Szatmár 1899-1911 2Szatmár és Bereg 1923-1931 1Szatmár és Vidéke 1899-1919 6Szatmári Friss Újság 1902-1903 2Szatmári Hírlap 1902-1919 1Szeged Művelődéstörténetéből 1-7 2Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 20Szekszárd Vidéke 1Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 7Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Színháztörténeti könyvtár – Új sorozat 1-29 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 26Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 7Tanulmányok Csongrád megye történetéből 2Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 1Technikatörténeti szemle 2Teológia 1Theatrum – színháztudományi értesítő 1961-1965 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 14Tolnamegyei Közlöny 2Tolnamegyei Ujság 5Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 2Történelmi mukák 1Tűzoltó Múzeum évkönyve 1984-2008 3Uj Budapest 1921-1938 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 73Új Ifjúság 1952-1989 3Új Kelet 1994-1998 2Új Szó 1948–2017 13Vadász- és Versenylap 1857-1919 4Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 5Városi Levéltári Füzetek, Győr 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 5A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 3Veszprémi Független Hirlap 1Veszprémi Múzeumi Konferenciák 1989-2000 1Vezetők a Déri Múzeum kiállításaihoz 1Vízügyi szakkönyvek 1Zalai Gyűjtemény 1Zalamegye 1882–1910 3Zalamegyei Ujság 1920-1944 1Zemplén 1