111 találat (0,417 másodperc)

Találatok

1. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (462. oldal)
[...] Kamarás Ambrus Hegedűs Já­nos Nagy István Kalocsa János Bede Lukács Sárközi [...] Nagy János Szabó Berta Sárközi István etc Tavalyi adószedő bíró Custos [...] i 1677 35 36 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677 május [...] i 1677 7 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677 május [...]
2. DOKUMENTUMOK (577. oldal)
[...] c 1679 185 191 KÖLCSÖN KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1679 Sani [...] Miklós kérte meg az Lenárt István kertje félét bíró urunktól Chaba [...] Miklós költ 9 gar Kohári Istvánnak pipára szárastól tall 4 Kohári [...] Wesselényi Pál számára hozott Herczegh István egy csizmát tall 7 gar [...]
3. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (294. oldal)
[...] 2 Hegedűs János 12 Balog István 6 Kalocsa János 43 Kamarás [...] 3 Miklós Kovács 2 Sárközi István 8 Kovács István 2 Dékány György 11 Böde [...] 1667 298 299 1668 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1668 március [...] kertet kérte meg az Burgundiái István Kovacz vei István Kovácz Anno 1668 11 Junii [...]
4. DOKUMENTUMOK (566. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679 május [...] Bede László Czimbalmos György Balog István Cséplő Lukács kertét kérte meg Király Mihály városadományát Sárközi István Csertő János és Dallos István előtt Faragó György kérte meg [...] volt Die 28 Maii Porsi István kovács kérte meg az Csizmadia [...]
5. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (386. oldal)
SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1673 január [...] Czéh Györgyné vejének Uczay Szűcs Istvánnak a Bánomban lévő pallagját melyet [...] azon kertet kérte meg Böjtös István Kollat Péter sógora Item azon [...] főbíró uramtól egy kertet Markus Istváné mellett lévőt Pethő István senki nem lévén rajta BKMÖL
6. DOKUMENTUMOK (562. oldal)
MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679 január [...] főbíróságában ultima Novembris Szegény Nagy István kertjét kérte meg Busik Mihály [...] Lőrinc kérte meg az Pirsi István Kovács kertjét Item die 16 [...] az Fejér tó mellett Takács Ist­ván szomszédságában Szecseni Albert kérte meg [...]
7. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (209. oldal)
[...] uram főbíróságában kérte meg Olajos István mezei kertjét Nagy Ferenc 6 [...] főbíró képe Septembris Vásárbíró Kovács István megkérte Molnár István kertét Kemény András szom­szédja főbíró [...] Sárközi Jánost Szabadszállásra küldvén Kőrösmellyéki István­hoz pénz kérni Balogh Istvánnal volt ak őkegyelmék Tall 350 [...]
8. DOKUMENTUMOK (760. oldal)
[...] Szentikályi Pál Máté Kovács Nagy István Bede János uraimék kezükbe adtak [...] adott tall 40 hátával Kerekes István és Börze István Tóth Mihály ökegyelmek székhasznát adtának [...] Töredékek 185 186 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1689 május [...] a becsületes tanács által Csicsa Istvánét kérte Bede Márton die 27 [...]
9. DOKUMENTUMOK (1-360.; I.kötet) (381. oldal)
[...] ezennel válaszolom hogy nevezettnek a kérése nem teljesíttetik Kelt Budapesten 1848 [...] a választás Gyöngyösi Já­nos Ivánovics István Göröncsér Ignác Katona István Hankovszky József és Székely József [...] bocsáttatván Gyöngyösi János 3 Ivánovics István 6 Göröncsér Ignác 19 Katona István 17 Hankovszky József 17 Székely [...]
10. DOKUMENTUMOK (714. oldal)
MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1686 december [...] kérte meg törökül tudó Kovács István kertét A becsületes tanács néki [...] Kovács Gergelyé 2 ökör Szűcs Istváné 2 ökör Böde Mihályé 2 [...] adott 10 garast Kis Péternél István 6 garast Tay Miklós rideg [...] 10 garast Györfi házában lakó István adott garast 10
11. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (350. oldal)
[...] uramnak tavali székbírák uraimék Sárközi Ist­ván Szeőcs István és Király Mihály a számadás [...] Deák Pál Bíró György Nagy István és Csaba Já­nos és Farkas [...] i 1671 72 37 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671 augusztus [...] Die 7 a mensis Augusti István Kovács Patraj kérte meg a [...]
12. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (359. oldal)
[...] János Dora Bendek és Kurbucz István uraiméknak számadásokról ratio Nemes Kalocsa [...] György nemes Kamarás Ambrus Nagy István Deák Pál Patay András Oláh [...] Tatai András Tar György Sárközy István Dallos István uraimék jelenlétekben számot adván attanak [...] i 1672 35 36 SZÁNTÓFÖLD KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1672 május [...]
13. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (208. oldal)
[...] küldvén az Csillagos vezérhez Vida Istvánnal és Szűcs Istvánnal attunk nekiek f 105 Költöttek [...] meg benne f 26 Nömös Istvánnak odaáig való kocsisságra attunk tall [...] 69 Azt is megküldöttük Kovács István tolmácstúl Antal István is adott volt tall 3 [...] 1663 244 246 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1664 január [...]
14. KECSKEMÉTI JÁRÁS (39. oldal)
[...] Kinizsi Konzervgyár párttitkárának jelentése illetve kérése alapján a gyár területén tartózkodó [...] Brekva Sándor Faragó Pé­ter Hutás István Kenderes István Miklós Ferenc Nagy Illés Szűcs [...] bizottság alakult Tagjai dr Bitó István dr Szántó György Bánkúti Ferenc [...] Orbán János Gergely Sán­dor Kristó István Kohán János Dr Réthy Aladár [...]
15. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (439. oldal)
SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1676 október [...] kérte meg főbíró uramtól Pirse István mezei kertyét mely a Halasi [...] a Csismadia János és Gattya István kertye mellett vagyon die 29 [...] Die 21 8 bris Balogh István kérte meg a Kis Márton [...]
16. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (310. oldal)
KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1668 Anno [...] 200 Sárközi Pál és Sárközi István borok árában adtuk az szubasáknak [...] László­nak vöttünk két ökröt Szálai Istvántól tall 17 5 Szendrőbe Vaj [...] Takács Mihály tall 12 Nagy István tall 6 Szabó András kalmár tall 5 István Deák tall 5 Szabó Mihályné [...]
17. DOKUMENTUMOK (685. oldal)
[...] quantumnak megfizetésére 16 Április Varga István uramnak fizettem a discretionak hátra [...] és den 10 Gombkötő Balogh István adacsi adójával Coram Michaele Mago [...] 1685 221 227 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1685 szeptember [...] Die 24 7 bris Almási István kérte meg Fekete János vei [...]
18. DOKUMENTUMOK (839. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1693 március [...] tanácsbéli esküdt személyek becsületes Király István Böde Lukács Har Nagy János László deák Magó Mihály Varga István ugyan mostani második bíró Kaszap [...] előtte való becsületes főbíró Király István uram adószedő bíró Korbats István uram és második bíró Varga [...]
19. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (273. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1665 Anno [...] Hegedűs János bíróságában Szűr Szabó István megholt 7 Maii kinek mezei [...] Sera Mihály Bodo Pál Mészáros István Város nótáriusa György deák BKMÖL [...] gatya egy fertály búza Somodi Istvánt fogadtuk meg in fi 12
20. II. A POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM TÖRTÉNETÉHEZ (298. oldal)
[...] Hús Lajos Molnár Bálint Ön István Koós Gábor Nagy Antal őrsi [...] Erős Lukács Erdélyi József Csordás István Csordás Mihály Molnár Bálint Fehér [...] Nem adható 7 Zéman cukor kérése H Nem adnak 8 Mátyás István dunapataji fuvar ügye H 50 [...]
21. DOKUMENTUMOK (929. oldal)
Dékány István lovász conventioja készpénz flo Hung [...] A kötet lapjai számozatlanok HÁZHELY KÉRÉSE A TANÁCSTÓL 1699 Bujdosó Péter [...] és Marokit András és Tomacsik István BKMÖL IV 1504 m Robotlajstromok [...] oblatum vasas hordó 1 Koháry István urunk őnagysága számára adtunk 2 [...]
22. DOKUMENTUMOK (571. oldal)
[...] Robotlajstromok 1679 260 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679 december [...] félen mindazáltal kérte meg Nagy István úr kertjét amaz messzi lévén [...] 1680 die 24 Április Bartos István kérte meg Burgun­diái Balassa György [...] az Balloszegi homok alatt Farkas István szomszéd­ságában hogy ha az felesége [...]
23. (241. oldal)
[...] Határozat A NB felkéri Bundzsák István Dr Borbás Imre és Bedő [...] Határozat A NB felkéri Fazekas István Bor Benő és Dr Borbás [...] Ifj Kardos Pál jegyző Monda István Kétoldalas írógéppel írt fogalmazvány tintával [...] Magyar Kommunista Párt foktői szervezetének kérése a községi elöljárósághoz dobol­tassa ki [...]
24. KISKUNHALASI JÁRÁS (719. oldal)
[...] is voltak a tömegben Nyerges István kovácssegéd Zemkó Lajos kovács és [...] vörös csillagot levették Reile Géza kérése sze­rint magyar zászlót tűztek a [...] emlékművet Itt jelen volt Fazekas István is ő is igyekezett meg­akadályozni [...] 20 A jelenetet végignézte Szines István Módok Balázs a motor és [...]
25. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (550. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1678 Anno [...] megkérvén az bíró uramtól Herke István mely mezei kert vagyon Törökfáinál [...] főkapitánynak mert informáltattunk Thuri Nagy István által kinek levele lévén kiadatva [...] ezzel fel nem érvén Varga István fabíró a vezér fájára kért [...]
26. DOKUMENTUMOK (885. oldal)
[...] székbírák Kis János és Nagy István uramék adtának tallér 60 és [...] 5 Item akkori kisbírák Bozo István Sárközi János Király Mihály Tot [...] 1695 2 4 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1695 július 13 1695 13 Julii Sajtos István kérte meg Nagy Mihály kérje [...]
27. ORGOVÁNYI ISTVÁN Az 1956-os forradalom és szabadságharc kecskeméti eseményeinek története (197. oldal)
[...] 13 Szabó József 14 Bakos István 15 Vasadi Pál Október 28 [...] százados Takács József főhadnagy Decsi István főhadnagy Mátyási Antal százados Molnár Béla százados Veres István főhadnagy Domokos Ferenc hadnagy Szommer István hadnagy Tóth Ferenc szakaszvezető tüntette [...] Kinizsi Konzervgyár párttitkárának jelentése illetve kérése alapján a gyár területén működő [...]
28. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (489. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677 augusztus [...] János Sz Királyi Pál Nagy István Deák Pál Kalocsa János Bíró [...] Die 5 Augusti 1677 Kovács István és Körösi Sági János a [...] Janco i Pajazit agának Mészáros István által küldöttünk tall 6 némely [...]
29. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (423. oldal)
[...] 5 adajára Sz Királyi Nagy Istvántól kettőt tall 5 5 adajára [...] az törökök kezesek a bátyjai István Mihály és János Ezekért pediglen Nagy István uram BKMÖL IV 1504 m [...] c 1674 192 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1676 február [...]
30. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (49. oldal)
[...] polgár Tóth János és Aranyi István urak előtt szinte bírói zár [...] öreg sertéseit perceptor 18 Kiss István és Aranyi István urak előtt séquestrai tam 11 [...] és egy borsutút perceptor Kiss István és electus 19 Tóth János [...] Kajtári Lászlóné Demeter Ilona asszony kérése következésében annak javait becsültessem meg [...]
31. Hajagos Csaba: „Muszka golyó fúrta át a tenyerem!” Kecskemét város szerepe az első világháborúban megsérült, rokkanttá vált katonák pártfogolásában • A sebesültek Kecskemétre érkezése (358. oldal)
[...] az a tény hogy Sándor István 1914 október 8 ai megkeresésében [...] kecskeméti alsó pályaudvarra Az átirányítás kérése indokolt volt ugyanis a sebesülteknek [...] meg 52 Ennek megerősítésére Sándor István hivatkozott gr Ráday Ge­deon főispán [...] város lakossága között 55 Sándor István ezért újra nyomatékosan kérelmezte hogy [...]
32. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (329. oldal)
[...] 3 mensis Julii Rimaszombathy Kovács István Sony Istvántól küldött nyolcvanhat pár késeket nro [...] 1510 i 1670 55 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A TANÁCSTÓL 1670 július 4 [...] lévő kertyét kérte mög Kovács István Vak Tamásét Domokos György Takács [...]
33. DOKUMENTUMOK (811. oldal)
[...] Item budai mészárosoktól főbíró Király István Demeter Márton és Szivos János [...] die 24 Mártii Főbíró Király István uram utolszori Budára való meneteliben [...] kötet lapjai számozatlanok MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1690 augusztus [...] mely kertet azelőtt bírt Tangala István melyet őkegyelme néki engedett és [...]
34. DOKUMENTUMOK (729. oldal)
[...] Kalocsa János Magó Mihály Király István és János deák nótárius előtt [...] adókönyv 380 381 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1687 október [...] Anno 1687 30 Octobris Bötös István kérte meg Győrfi János kertét [...] Item Csibe János kérte Dallos István kertét bíró uramtól neki adták [...]
35. DOKUMENTUMOK (894. oldal)
[...] kiadtuk gr 4 Egri Borbély Istvánnak Farkas Gergely gyógyításáért adtam tall [...] Nemzetes Nedeczki Sándor és Gyárfás István dicátor uraink ökegyelmek szá­mokra vöttünk [...] számára fizettem tall 54 Szabó István úrnak egy kanca lónak az [...] 1696 7 11 MEZEI KERT KÉRÉSE 1696 július 1 Anno 1696 [...]
36. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (267. oldal)
[...] 1640 1707 Töredékek 56 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROS TANÁCSÁTÓL 1655 augusztus [...] Serah Mihály Bodo Pál Mészáros István jelen lévén ü kelmék kérte [...] Mi­hály kertjét Anno 1655 Szent István napján déltiest Die 25 Februarii [...]
37. Péterné Fehér Mária: A városvezetés helytállása az első világháború éveiben • A hadba vonultak támogatása (208. oldal)
[...] felhívására újabb levelet írt Sándor István 1915 január közepén Miután igen [...] január végén azt kérte Sándor István a Honvédelmi Minisz­térium Hadsegélyező Hivatalától [...] származik ké­rés egy magyar vidék kérése írta Kecskemét polgármestere 401 A [...] 12 én arról tájékoztatta Sándor Istvánt hogy az adományok összegyűltek a [...]
38. 1960-08-12 / 33. szám
[...] a tanulni vágyók névsorát és kerese fel vele B Szabó Jánost [...] Baják Julianna Hunyadi Ferenc Orosz István Tarjányi Márta Kispál Erzsébet Patai [...] Weither DánieL Felelős kiadó Mezei István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kiskunfélegyháza Szabadság [...]
39. Dunapataji végrendeletek 1738-1844 (125. oldal)
[...] a jelenlévő testamentoma né­hai Czirok Istvánnak özvegye Tóth Erzsébet asszony őklme kérése és akarata következésében őelőtte és István fia előtt feltöretvén publicaltatott Melyet [...] 20 l Febr Esküdt Czirok István testamentoma N 9 1850 lk [...]
40. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (356. oldal)
Koháry István urunknak az hatszáz tallér bitangra [...] bitangra Szabó Mihály és Kis István által tall 200 Az ecclesia [...] ízben Haigato János és Katona Istvántól fl 39 d 60 Kamarás [...] c 1671 201 204 KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1671 Anno [...]
41. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (425. oldal)
Die 27 Junii Lenart István kért meg kertet amely kert [...] 1508 c 1676 215 KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1676 március április Anno 1676 Adósságról Kováts István az Oszmany basától Pesten város [...]
42. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (405. oldal)
[...] 1673 59 60 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1674 november [...] Die 1 8 bris Kis István kovács kertjét megkérte Csertő János [...] Csertő János Cseh György Herczeg István Hamarika János előtt BKMÖL IV [...]
43. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (58. oldal)
[...] együtt a mely is Soós István és Petrezselem Szabó József szomszédságukban [...] Februarius 3 kán 1840 Veress István m pria kiküldetett senator BKMÖL [...] polgár Újházi Kováts Pál úr kérése következésében annak javait becsültessem meg [...] A Mária hegyben jelesen Szappanos Istvánná asszony és Bíró Mihály szom­szédságukban [...]
44. DOKUMENTUMOK (870. oldal)
[...] és Demeter Márton s Bán István uraimék praesentiájokban id est summa [...] az többit adószedő bíró Csorba Ist­ván uram fizette meg id est [...] i 1693 90 91 HÁZHELY KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1694 május [...]
45. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (63. oldal)
[...] esztendei május 23 k Drégely István m p kiküldött tanácsbéli Az [...] kiküldetve hogy Szeder Farkas József kérése következésében annak javait be­csültessem meg [...] jól esmérik úgymint nemes Mészáros Istvánt Gedai Józsefet és Csolnoki Antalt [...] hegyben Csorba József és Mászáros István szomszédságukban lévő háromszáz azaz 300 [...]
46. IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről (52. oldal)
[...] birtokában találtatván választott pol­gár Koncz István úr és helyes lakos és [...] 3 ik napján 1839 Drégely István m p kiküldetett tanácsbéli által [...] Nemes Fekete Mihály úrnak azon kérése következésében miszerént a maga és [...]
47. (187. oldal)
[...] András Deák hdgy 627 Andrásy István szentkirályi báró gen 70 77 [...] cs őrség 1 Arad Aranyassy István comm 309 arena betegség 506 armalisták dicája 633 armális kérése 390 arnolt 1 arnót arnót [...]
48. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (349. oldal)
[...] 6 fertályt fl 6 Katona Istvánnak és Hajgató Jánosnak füleki ótikölcségre [...] fűzettem fl 5 d 20 István deáknak fizettem vásárlást fl 8 [...] 72 19 34 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671 június [...]
49. TANULMÁNYOK • IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR: NÖVÉNYTERMESZTÉS KECSKEMÉTEN A XVII. SZÁZADBAN (15. oldal)
[...] a végrendetet szöve­gébe a testáló kérése hogy a tanács hagyja jóvá [...] kertjét kérte meg vásárbíró Kovács István ha felesége nem szolgált tőle [...] 1677 március 10 én Korbocz István kisbíró ilyen condi­tioval kérte meg [...] június 16 Rácz Kevi Balassa Istvánnak adták Szűr Szabó Istvánné kertjét [...]
50. DOKUMENTUMOK (636. oldal)
[...] i 1682 35 38 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1683 március [...] KÁRBECSLÉS 1683 április 28 Gömöri István búzáját étette meg Burdihán János [...]