Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről

4- er. Könyves Sándornak a Borbási közön Könyves József szomszédságában 21 utakbul álló szőleje, mely esztendőnként öt akó bort terem, becsülődött 100 váltófo­rintra. Öszvesen 3.450 váltóforintra. 5- er. Régi adóval tartoznak: 20 f. 41 xr-ral. Új adóval 1838/39. évre 16 f. 27 xr. Öszvesen 37 f. 8 xr. Feljegyzetté s becsültette Kecskeméten az 1840-k esztendei május 23-k. Drégely István m. p. kiküldött tanácsbéli. Az 1840. május 29-én tartott tanácsi gyűlésben ismertették. BKMÖL IV. 1504. ci 172. d. 1840. 17. SZEDER FARKAS JÁNOS VAGYONBECSLÉSE 1840. július 2. Alólírott a nemes tanácsnál é folyó évi június 3-án költ ./. végzése szerént a végre lévén kiküldetve, hogy Szeder Farkas József kérése következésében annak javait be­csültessem meg. Mely küldetésem következésében alázatos tisztelettel jelentem é következendőket: A javait becsültetni kívánó Szeder Farkas József a maga résziről előlállított három becsületes olyas tanúkat, kik átaljában minden némü javait jól esmérik, úgymint nemes Mészáros Istvánt, Gedai Józsefet és Csolnoki Antalt, én pedig a magam részi­ről bírói tanúknak Csortsány Mihályt és Zubek Antal mind gazdálkodó becsületes lakosokat neveztem ki, kik szintén a javait becsültetni kívánó Szeder Farkas József­nek mindennemű javait jól tudják. Minekutána mind az 5 tanúkat a szokott hitforma szerént mindeneknek előtte meghiteltettem, a becsüt ezen rend szerént állapították meg, ugyanis: 1- ször. A 2-ik tizedben jó matériából készült s cseréptető alatt leendő új házat, melynek már falai fennállnak, a tetőhöz megkívántató felfaragott fái és cserepei az udvarban behordva vágynak, s egyedül a felállítás és rakás hibádzik, mely épületben három szoba, egy kamra foglaltatik, az épület alatt pedig öt öles pince van, az udva­rának 247 négyszögöleket kitevő területjével együtt a mostani állapotjában öszvesen becsültetik háromezer, azaz 3.000 váltóforintokra. 2- szor. A Széktói hegyben Csorba József és Mászáros István szomszédságukban lévő háromszáz, azaz 300 utakból álló igen gyümölcsös, jó karban lévő szőlejét szü­rctclőhellyel és kapáslakhellyel együtt öszvesen becsülték háromezer, azaz 3.000 váltóforintra. Ezen szőlőnek évenkénti jövedelmét pedig a tanúk így állapították meg: középtermésben és csupán gyümölcsből tiszta haszon bejön kétszáz, azaz 200 váltóforint. Bort, középtermést felvéve, ád kétszáz, azaz 200 akó törkölyös bort, melynek felét a munkáltatásra lehúzván, tiszta haszon marad száz, azaz 100 akó, akóját 2 forint 30 xr-jával véve, behoz kétszázötven, azaz 250 váltóforintokat, mely­hez a gyümölcs hasznábul beveendő 200 forintokat hozzáadván, lészen ezen szőlő­nek esztendei haszna 450 váltóforint. 3- szor. Ugyancsak a Széktói hegyben Dómján József és Hajagos László szomszéd­ságukban lévő másik szőlőjét, mely százhatvan, azaz 160 utakból áll, hol szinte szü­retelőhely és kapáslakhely vagyon, a benne lévő nemesített gyümölcsös fákkal együtt öszvesen becsültetik egyezer, azaz 1.000 váltóforintokra. Ezen szőlőnek kö­zéptermést felvéve, évenkénti hasznát így állapították meg, hogy a legrosszabb esz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom