Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről

kat mindeneknek előtte a szokott hitfoma szerént meghiteltetvén, annál fogva azok a becsűn ezen rend szerént állapították meg, ugyanis: 1- ször. A házát, mely jó épületekkel ellátva a 2-dik tizedben Hajós Sámuel és Böddi László szomszédságukban fekszik, becsülték váltócédulában értve 1.500 forintokra. 2- szor. A Városföldi negyvenöt, azaz 45 holdakbul álló örök földjét, amely nemes Konya Sándor és városi erdőinspector Gyenes Mihály urak szomszédságukban fek­szik, minémüségére nézve, mivel az az első osztályba tartozik, holdját 1.600 négy­szögölivei véve, 250 forintokban állapították meg, mely is öszvesen tészen tizenegy­ezer kétszázötven, azaz 11.250 forintokat. 3- szor A Körösi közön lévő százkilencven, azaz 190 utakból álló szőlőjét az ott lévő gunyhóval és veteményes földdel együtt, a mely is Soós István és Petrezselem Szabó József szomszédságukban fekszik, öszvesen becsülték ezerkétszáz, azaz 1.200 fo­rintokra. 4- szer. Kétszázötven, azaz 250 darab jó szőrben lévő juhait öszvesen véve becsülték kétezerötszáz, azaz 2.500 forintokra. Ezek szerént a megbecsültető úr javai mennyisége öszvesen tészen tizenhatezer négyszázötven, azaz számszerént 16.450 váltóforintokat. Melyről is teszem ezen hivatalos tudósításomat Kecskeméten, Februarius 3-kán 1840. Veress István m-pria kiküldetett senator. BKMÖL IV. 1504. cl 172. d. 1840. 12. ÚJHÁZI KOVÁTS PÁL VAGYONBECSLÉSE 1840. február 3. Alólírott, a nemes bírói széknek é folyó évi Januarius 29-ik napján 654-ik szám alatt költ végzése szerént a végre lévén kiküldettetve, hogy választott polgár Újházi Kováts Pál úr kérése következésében annak javait becsültessem meg. Alázatosan jelentem é következendőket. A javait becsültetni kívánó Újházi Kováts Pál úr városunk közönséges házánál előlállítva két becsületes tanúkat, akik a becsültető úrnak miden némű javait átaljá­ban jól ismerik, úgymint Sándor Ferenc és Csonti Szabó Márton gazdálkodó embe­reket, s minekutána azokat a szokott hitforma szerént mindeneknek előtte meghiteltettem, a becsüt ezen rend szerént állapították meg, ugyanis: 1- ször. A ház mely jó épületekkel, cseréptetővel ellátva, két tágas szobákbúi, [kony­hából ?] speisból, kamrábúl, istállóbúi, színbűi és 4 öles pincéből áll, és a második tizedben Pápai Mihály és Szabó Lajos urak szomszédságukban fekszik, becsülték váltócédulában értve, öszvesen háromezer, azaz 3.000 forintokra. 2- szor. A Talfájában lévő ötvenöt, azaz 55 holdakbul álló örökföldjét, hol tanyai ház és 196 utakból álló szőlő is vagyon, a föld minőségéhez képest holdját 1.600 négy­szögölivei véve 200, azaz kétszáz váltóforintokra becsülték, mely is öszvesen tészen tizenegyezer, azaz 11.000 forintokat. 3- szor. A Mária hegyben, jelesen Szappanos Istvánná asszony és Bíró Mihály szom­szédságukban lévő kétszázhatvan, azaz 260 utakból álló szőlőjét, benne lévő kapás lakhellyel, veteményes földjével öszvesen becsülték háromezer, azaz 3.000 forin­tokra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom