Bács-Kiskun megye múltjából 15. (Kecskemét, 1999)

ORGOVÁNYI ISTVÁN Az 1956-os forradalom és szabadságharc kecskeméti eseményeinek története

8. Fodor Menyhért; Reggel 7-kor a Széchenyi tér 1. szám alatti házban a katonák mint gondnokot megkérték, hogy nyissa ki a padlásajtót, hogy szétnézhessenek. A megyei pártbizottság erkélyéről a világítóablakon keresztül torkon lőtték. 9. özv. Kobela Mátyásné;­10. özv. Gondi Mihályné;­11. Kun Ilona;­12. Bagi Sándor;­13. Szabó József 14. Bakos István 15. Vasadi Pál Október 28. Reggel 5 órakor a Honvéd és a Darab utca sarkán lelőtték Frankó Pál gépgyári munkást. Nyolc lövés érte. Ez a terület szovjet ellenőrzés alatt állt. 104 Kisebb lövöldözések a délelőtt folyamán még előfordultak, a felkelést azonban gyakorlatilag leverték. Több tiszt és katona tűnt ki a felkelők elleni harcban. Baráth Béla százados több esetben ment járőrszolgálatba, 26-án ő szólította fel a tüntetőket a hangszórós kocsival a főtér elhagyására. A harcok folyamán a posta elfoglalásánál és más objektumok megtisztításánál Lukács András százados, Németh József százados, Kelemen József őrnagy, Zsoldos Bertalan főhadnagy, Szabó János százados, Takács József főhadnagy, Decsi István főhadnagy, Mátyási Antal százados, Molnár Béla százados, Veres István főhadnagy, Domokos Ferenc hadnagy, Szommer István hadnagy, Tóth Ferenc szakaszvezető "tüntette" ki magát. Különösen kiemelkedő szerepet töltött be ezeken a napokon Lugosi János őrnagy, aki a szovjet csapatok összekötője volt. Az összeköttetés biztosítása terén közreműködött Balogh Imre százados és Suki Zoltán hadnagy. Összekötő és tolmács is volt egyben még Peller József főhadnagy is. Összesen 21 fő sebesült meg a hadtest katonái közül, túlnyomó többségükban azonban a budapesti harcokban. A város területén összefogott emberek létszáma ezen a napon 85-90 fő volt. Ennél jóval több volt azonban az olyanok száma, akiket kellő igazolás hiányában a homokbányai laktanya egyik épületében gyűjtöttek össze. A megye különböző településein letartóztatottakat is ide szállították. Minthogy kihallgatásukat több napra tervezték, élelmezésüket is a hadtesttörzs biztosította. A délelőtti órákban Nyárlőrincen a reptér alakulatai fegyvereseket fogtak el, és átadták őket a hadtest rögtönítélő szervének. Az esti órákban a Kinizsi Konzervgyár párttitkárának jelentése, illetve kérése alapján a gyár területén működő fegyveresek felszámolására a repülős hadosztálytól egy kisebb csoport ment ki, és kiszorította a fegyvereseket onnan. A Honvédelmi Minisztérium felelősségre vonta Gyurkó Lajost a polgári lakosság elleni kegyetlen fellépés miatt, rövidesen pedig az OLLEP parancsnok­104 PN 46. évf. 256. sz. (1991. november 1.) 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom