43 találat (0,262 másodperc)

Találatok

1. 1. fejezet: Hányszor lehet egy embert eltemetni? (20. oldal)
[...] hogy a levelét megkaptuk Mivel kérése nem érthető szá­munkra ezért ha [...] a végtisztességet kérvényező levelekről Javomiczky István Eljőaz a nagy szép idő [...]
2. Gróh Gáspár: Irányok, értékek (25. oldal)
[...] kivételes jelentőségű írás a szerző kérése nyomán született tanulmány értékű Bibó István levél Bibó a mozgalom ré­szeseként [...] szövege mögött ott áll Bibó István auto­ritása is Erre gondolva sajnálhatjuk [...]
3. I. rész: A zsarnokság az zsarnokság... (88. oldal)
[...] röpke örömből született 1943 ban István öcsém O volt a család [...] családfenntartó­kat le kell szerelni Édesapám kérése nem nyert orvoslást a román [...]
4. Szeredi Pál: „Egy minta-Magyarországot szervezni idebent” (53. oldal)
[...] saját lap megszerzésének vagy alapításának kérése volt Tartották magukat ahhoz hogy [...] 85 születésnapja al­kalmából Szerk Bakos István Budapest Kairosz 2013 59 1971 [...]
5. II. A Százak Tanácsa nyilatkozatai, állásfoglalásai, meghívói, emlékeztetők, levelek (1998-2017) (127. oldal)
[...] 1 Szeptemberi találkozónkon ismertettem Bakos István javaslatait az ör­mény magyar konfliktus [...] olimpikonoknak melléklet 3 Soros elnökeink kérése hogy az októberi 150 rendes [...] Tegyék számunkra emlékezetessé 4 Szent István napján idén is többen kitüntetést [...] Balassa Sándor Kondor Katalin Kovács István Csaba László Tiszti keresztjét Somodi István Kisida Elek Lovagkeresztjét Erkel Tibor [...]
6. Perek, ítéletek, a megfélemlítés kísérlete (153. oldal)
[...] a passzív ellenállást Egyedül Bibó István sorsa volt kérdéses Bibót 1957 [...] feljegyzés is tanúskodik Nehru személyes kérése a magyar kor­mányhoz Sen indiai [...] értesüléseket kaptak amelyek szerint Bibó István tárgyalása most van folyamatban Mivel [...] ezért Nehrunak csupán személyes baráti kérése a magyar kormányhoz hogy szüntesse [...]
7. Levél a világnak (33. oldal)
[...] útjairól A Memorandum szövegezésében Bibó Istvánnak elévülhetetlen érdemei voltak amint az [...] memorandum angol nyelvű példányát Menon kérése az volt hogy a kibontakozási [...] eljuttatták a budapesti kormányhoz Dobi István államelnökhöz illetve a budapesti szovjet [...] levelet Farkas Ferenc és Bibó István fogalmazta Göncz Árpád ültette át [...]
8. Finály István dr.: Vízmennyiségmérés mérőbukóval (43. oldal)
[...] mérőbukóval írta Dr Kendi Finály István Hivatkozván Dr Mádai Lajosnak a [...] hozzám intézett mérési adatokra vonatkozó kérése folytán szereztem róla tudomást
9. 7. szám • Egyesületi és műszaki hírek (335. oldal)
[...] március 25 i előadóülésén dr Kerese István és Grőbler András a gázkromatográfiás [...] Cukorgyár szennyvizének többirányú hasznosítása liakonezay István Gyula város csatornázása ós szennyvíztisztítása [...] György A halofil makrovegetáció Kiss István Álgológiai viszonyok Gaál Dániel Rhizopoda [...]
10. 5. szám • Egyesületi és műszaki hírek (263. oldal)
[...] műszaki hírek Rovatvezető Dr VÁGÁS ISTVÁN A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály [...] rendezett amelynek előadója dr Oroszlány István volt Előadásában a vízhasznosulás és [...] i vita­ülésén Blum Anna és Kerese János előadása hangzott el a [...]
11. 9. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (431. oldal)
[...] Blum Anna líikl al vi István Kerese János és Szolnoky Elemér vitaindítója [...] 13 i vitaülésén dr Vágás István Szeged és környéke vízgazdálkodási kérdéseiről [...] tartotta Ezt követően dr Szabolcs István A talajvíz­szint mélységének jelentősége az Alföld öntözésnél és dr Oroszlány István A vízgazdálkodás színvonalának eme­lése a [...]
12. 6. szám (_2. oldal)
[...] GABOS GYÖRGY GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HERÉDY SÁNDOR HORTOBÁGYI TIBOR IHRIG [...] SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VAJDA JÓZSEF VARRÓ ISTVÁN VÁGÁS ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY ID ZIEGLER KÁROLY ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK Oldal Dr Schréter Zoltán [...] A szennyvizek elkeveredése fo­lyóban 278 Kerese János Bikfalvi István Irányítástechnika a víz és szennyvíztisztítás [...]
13. 6. szám • Kerese János–Bikfalvi István: Irányítástechnika a víz- és szennyvíztisztítás területén (286. oldal)
[...] a víz és szennyvíztisztítás területén KERESE JÁNOS BIKFALVI ISTVÁN Az utóbbi évtizedek a víz [...]
14. 7. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (334. oldal)
[...] 1970 március 25 i vita­iilósón Kerese János a szennyvíztisztítási technológiák által felvetett szabályozás technikai problémákról Bik­falvi István pedig az impulzus üzemű szabályozásról [...] éves tá­rozómedencék méretezéséről dr Zsuffa István pedig a többéves kiegyenlítésű tározók [...] elő Winter János ós Kontúr István Az előadók szólottak a talajvízjárás [...]
15. 7. szám (_2. oldal)
[...] GABOS GYÖRGY GALLI LÁSZLÓ GYÖRGY ISTVÁN HOLLÓ ISTVÁN HERÉDY SÁNDOR HORTOBÁGYI TIBOR IHRIG [...] MOLCSÁNYI ENDRE MOLNÁR MIKLÓS OROSZLÁNY ISTVÁN PAPP SZILÁRD SCHMIDT E RÓBERT [...] SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN VAJDA JÓZSEF VARRÓ ISTVÁN VÁGÁS ISTVÁN VITÁLIS GYÖRGY ID ZIEGLER KÁROLY [...] és a hatékony árvízvédekezés 327 Kerese János A pH mórós és [...]
16. 11. szám • Tóth István: A szennyvíztisztításhoz szükséges gépi berendezések és technológiai folyamatszabályozó elemek gyártmányfejlesztésének helyzete és jövője (523. oldal)
[...] 12 640 12 T 2 Kerese János Bikkfalvi István Automatizálás a vízgazdálkodásban 1970 V 1 ZDOK 3 Bikkfalvi István Irányítástechnika a víz és szenny­víztisztítás [...] 9 4 Nagy Lajos Tóth István Vízközművek gépészeti berendezéseinek fejlesztése Magyar [...]
17. 9. szám • Egyesületi és Műszaki hírek (425. oldal)
[...] szerepeltek napirenden Kocsmár János Megnyitó Kerese János Korszerű üzemirányítási megoldások tisztítóműveknél [...] készülékei Felkért hozzászólók voltak Bikfalvi István és Szend­rényi Zoltán Vágás István Folytatás a 427 oldalon
18. 6. szám (_2. oldal)
[...] kül­földre tervezett vízkezelő berendezések 263 Kerese János A víztisztítási technológiák üzem­irányításának fejlődése 266 Tóth István A MÉLYÉPTERV együttműködése a vízgépészeti [...]
19. 8. szám • Kemény Imre: Az eleveniszapos szennyvíztistzítás során használt levegőztető szerkezetek villamosenergia-felhasználása (363. oldal)
[...] IRODALOM 1 Blum Anna Bikfalvi István Kerese János Ele­veniszapos medencék oxigénellátásának automati­kus [...]
20. 12. szám • Egyesületi és műszaki hírek (584. oldal)
[...] mtsai 3 119 42 Bogárdi István Lásd Metler és mtsai 5 [...] villamosenergia felhaszná­lása 8 358 30 Kerese János A víztisztítási technológiák üzemirányításának [...]