Napi Hírek, 1924. október/2

1924-10-25 [0094]

Aiz Attila-körúti állami bérpalota-épitkezés bokréta-ünnepének folytatása/ Utána ^közkívánatra Rákosi tfenő szólott, aki örömmel állapította mog,^hogy baro Petnohewiah-Horváth Emil n papírból igenio lehet aranyat csinálni" elmélete mindennél eklatánsát! eredménnyel győzött.Végül Sándor Pal nemzetgyűlési képviselő üdvözölte a kormányt képviselő államtitkárt, akinek mindenekfeletti tárgyilagosságát és koncepciózus szaktudását külön is kiemelte. i 4. 'Í mó ő ű Í v ott előkelőségek ezután az építkezésnek műszakilag is « páratlan te tn~konstrukcio,ját és dupl&nyitáou lépcsőház-csarnokait tekintet­tek meg, majd a vállalkozó jutalomképun kiosztotta a munkások között egy napi kerese tűket,amely aktussal aZ ünnepély véget ért./MTI/ _. < , §Debreoen, október 25. Az Országos Feldbirtokrendeze" Bíróság meghozta a döntést a hajdúböszörményi földbirtokigényiák ügyében* A dontes éntelmében 1,255 földigénylí kap kisbérletet,még pedig a városhoz közeli területen l.OOC, a távolabb eső részeken 4.000 négyszcgölet./MTl/ j , -JÁ * z e g^e d , október'25. Az Alföldi Mezőgazdasági ' ffif! v- i 26.-án tartandó üanepéíyes megnyitására ma este Szegedre *J*tck; dr, öebandl károly, a földmivelésügyi minisztortium vezetésével megbízott államtitkár, dr. Kósző István belügyi államtitkár, Tóth Jenó • Mayer Auroly es KoCs Mihály helyettes államtitkárok, Zaunek Alajos, dr. Jfally Kalman miniszteri tanácsos, Horánszky Dezső, az OKH vezérigazgatója, Kovács János, az OKH ügyvezető igazgatója, dr. Mikó Gábor, az OKH igazgató­ja, gazdasági fc tanácsos, Fabrioius Endre, az OMGE és Hagy Sándor a kFalu hzovetseg képviseletében. A fővárosi vendégek részére az OKH kötelékébe tartozó Szegedi Népbank a Bálé-vendéglőben halvacsorát rendezett./MTI/ J $ c s, október 25. A magyar-osztrák kereskedelmi kamara mai tel­jes ülésén Reorfiitz Bela kormányt'otanácsos, a kamara elnöke, előadást tar­tott az osztrák és magyar kereskedelmi politikáról. Az előadáson valamennyi osztrák minisztérium képviselve volt. Megjelent azonkivül Masirevioh magyar kr-yet^ Hooheieen postafőigazgató és a bécsi pénzügyi világ vezető személyiség gei. ^eckfcitz előadásának lényege az a határozati javaslat volt,melyben a mindkét oTszág gazdasági köreibek érdekében a tarifaszerződés^, a forgalmi­egyezmény, az adoegyezmény és a jogsegéiyszerződés megkötését sürgette.Az előadás igen hatásos kereskedelmi politikai vitára adott alkalmat. Az elő­adás után sorjában dr, Quidenuf!, a bécsi kereskedelmi kamara elnöke, Walde­mann, az also-ausztriai iparegyesület alelnöke és az ipari főszövetség képviseletében dr. öchmi T dt főigazgató szólalt fel. Szervezeteik nevében valamennyien hozzájárultnk Rechnitz Béla követeléseihez./MTI/ m I • - L 0 n d o n, október 25. /Reuter/ Mint Belfastból jelentik, j, Je lalerat tegnapi letartóztatása után ma délelőtt Eszak-Irország határára vittek es szabadlábra helyezték./MTl/ Washington, október 25. /Havas/ Coolidge elnck tegnap tesztdet mondott,^ amely ben kijelentette, hogy az Egyesült Államok készek ^urcpanak segítséget nyújtani.Hangsúlyozta azt is, hogy az amerikaiaknak legfotr vágyuk:mindenkivel szemben jó és hasznos szomszédnak lenni' ../MTl/áJ ­ü i I c s e , október 25, A Oonsul-szervezet 24 vezető tagjának peréber. 18 vádlottat fogházbüntetésre, közülök nyolcat négy hóna­pi fogházra ítéltek, a többi hat vádlottat felmentették./MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom