Napi Hírek, 1923. szeptember/1

1923-09-04 [0067]

Yi \- i szeptember 4 0 /Magyar Távirati Iroda/ Bethlen István gróf miniszterelnök. Daruvá ry Séza külügyininászter, Kállay Tibor pénzügyminiszter éa gróf Khuen-Hé dervá ry öándor követségi tanácsos Genfbe éraeztek, /ismétlés tegnap esti kiadáeunkDól/ § P á r 1 s , szeptember 4, /Magyar Távirati Iroda/ Báré Korá­nyi Sándor párisi magyar követ hétfőn este titkára kíséretében Genfbe uta­zott o § R ó m a „ szeptember 4, A Stefani-iroőa ki­küldött munkatársának korfui távirata szerint megállapitották, hogy annak a néhány menekültnek a haláláért,, aki Korfu bomoázása alkalmával életét veszt ette, a felelősség a görög parancsnokot tíemeli, A parancsnok ugyan la nem értesítette a szerencsétleneket arrtsl a tenyegetésről, hogy az erődöt lőni fogják» sem pedig az olasz parancsnokok nem világosította fel arról, hogy menekültek vannak olyan helyen, ahol kizárólag osak katonáknak vol­na szakad lenniük. Sem a parancsnok, sem egyetlen katona nem esett el és nem sebesült meg, csupán ezeket a szerencsétleneket tették ki a "©eszély­nek, akiknek halálát most az athéni kormány mint egy az olasz katonai misszió lemészárlásának eilenaulyozáaául akarja Jciuasználni,, /Mx'I/ § H á m a , czpptember 4. A Stefani-iroda az olasz hivatalos körök véleményét a népszövetség közbelépéséről a következőkben foglalja összes A görög kormánynak a népszövetséghez intézett kérése ügyes bűvész­fogás t amely titokban sokkal messzebbmenő célt akar elérni 8 mint Pa mosta­ni viszály rendezése, A helyzet ugyanis most az, hogy a Qonatas-kormányt a hatalmak még nem ismerték el, ennek a kormánynak a papírjai nincs ének rendben és nem is fordulnatna olyan nemzetközi gyülekezethez, mint aminő a népszövetség. Nyilvánvaló azonban s hogy ba a öcnatas-konaánnyal Genfben tárgyalásokba bocsátkoznak, akkor a hatalmak termé szetszenlen mintegy kö«t teleznek magukat, nogy törvényes kormánynak tekintik ö így a üonatas-kor­mányiak az olasz bizottság meggyilkolása révén sikerülne megszereznie azt a nemzetközi elismerést „ amelyet eddi«t megtagadtak tőle. rft«w*i^

Next

/
Oldalképek
Tartalom