Napi Hírek, 1923. június/2

1923-06-16 [0062]

§ P á r i s , Juniua 16. /Havas/, A kápviaelőhás belpoli­tikai '/ítája éjjel 2 óra harminc perckor ért veget. A radikális szocia* listák napirendet javasoltak, emeljLy él szemben Poinogre mini ess ter elnök felvetette a bizalmi kérdést, A karaara előbb 380 szavazattal 200 elle­nében elvetette a radikális szocialisták napi rend j éne te elsőbbségét, majd 375 szavazattal £07 ellenében bizalmat szavazott a kormánynak * /ísi/ j, § ít ó m a , június 16* Az olasz kormány választ dogoz'ott ki a ném€i emlékiratra,A választ elküldés előtt tudomáBolvétel végeUt b»~ mutatták a londoni és párisi kormánynak* /j»3?I-/. •» j» <•« í'j 3 e r 1 i a , juniua 16, /wolff/ A német birodalom képvi­selőiként Sciieffer volt birodalmi igazádgügsninisztert é$ Martina követségi tanácsost küldték ki a hágai állandó nemzetközi t örvóűyszék előtt foly­tatandó szóbeli tárgyalásokra, amelyek során a szövetségea hatalmak ki­vánaágára azt kell megállapítani, vájjon jogában állott-e ' Hémetoraz ágnak az 192Q/21~ik£ orosz-lengyel háború folyamán az északkelet tengeri csa­tornát elzárni a lőszerszál.litó szövetséges gőzösök elől» A többi bíróval 3 yenlő jogú német nemzetiségű pótbirónak a birodalmi kormány ^ahücking 7/aiter dr„ egyetemi tanárt jelölte ki. /mi/. . , . § á r i e s junias 16* A l'empa pénteki vezércikke árnak a* őbaonak ad^cifeje^ést, hogy a Jóvátétel kérdésének negvítasáffbói^e zlí iáte Jel a ki-,ontintot és az Bgyettűlt Állmokat, jóllehet az Witó Ío5?A lenül tárgyal feetországgal. /tel/. J *özv&­—w + ' * V * G r C V á^ius lo a /Hattó A fennálló ndk«telté*r<5­seist a számos ossz a.-öve tol olianére som sikerült eloszlatnia /Mii /

Next

/
Oldalképek
Tartalom