Napi Hírek, 1923. szeptember/1

1923-09-01 [0067]

§ E 6 m a , szeptember 1* /stefawL/ Hivatalosan jelentik: A flotta főpa tana saoka Korfuból azt az értesítés*! küldte,, hogy a partra szállá? tegmp/,^ órakor laeg^ezdődött ée minden nehézság .nélkül végba is ment órakor az olasz zászlót kitűzték a T^^^sí^örőclie^ A zászló kitűzését a * huszonegy üdvlővésael„ a bajók személyzete pedig üdvrivalgással /fta jonad") köszöntette* A váwas és, a sziget me£szállás<c ,.. rendben folyik* IcCs&A^ vÁoy :: Berlin, szeptember 1. Korfu szigetének az olaszok ráazéró'l történt ®agasállásáVal kapcsoJátban a romi lápok a követkézé részleteket jelentik: Kgy olasz torpedó zuaé tagnap megjelent Karfa előtt s parancsnoka fslazdlitotta a görög ősapátokat a sziget átadására. lesa sok kai utóbb az olasz hadihajók egy raja a sziget felett hcr#>Byt vetett. A Vossischö Zeit mg szerint as olas a kormány nyilatkozatot tett község amaljben Korfu megszállásáttoL&#vPM&b intézkedésnek oteósiti, A megszállás oálja ass, hogy a görög kormányra pressziót gyakoroljon. Egy másik romai lapjelentéa szerint &z olasz kormány parancsa­ra Olaszország ás Görögország között mXmm kajéöasaaköttetlst megszakí­tottak, /MTI/ :: Berlin, szeptember 1, /Wolff/ A birodalmi szén­tanács adébizottsága tegnap mlamennyi szavazattal egy szavazat ellenében a szénának mielőbbi megszüntetése mellett nyilatkozott, A birodalmi ssén­szövetsóg ás a birodalmi szántan ács n a^bizoit tságd közötti tárgyalásokon a birodalmi gazdasági miniszter nysaatlkosao ajánlottts» hogy az arany­számi tá ara valé átmenet csak akkor történjék mos, amikot a& arany&air<5 fer galom lehetségessé válik. A világpiaci tarifa áthágásai; siiatlen körülmányak kösött meg kall akadályozni, Ő tehát az áremelések öilsn tiltakozni f o& ha azok a habom előfeü tarifákat vagy a vilégipiaci árat túllépik. Az adaleszállitá^ios csak szükség esetén lehot folyamodni, vagda akkor, ha az egyes körzetekben as üzemek fenntartása vasal Xy ezt a t ve volna* /Miül/ § R c m a , szeptember 1* A paritásom olasz-jugosslá* bizott­ság tegnap délelőtt éé délután lilóst tartott» Bybar,a jugoszláv küldöttség ellUlke, a bizottság nevében mély sajnálkozásának adott kifejezést-az olasz hat árbaztosoknak borzalmas meggyilkolása fölött* QuariierA sz enáterf%, az olasz bizottság feje, köszönetet mondott a rószvótnyfilatfozat ért» ; A bizott* — .—~ ezután rátért munkájára, eaelyet a két ülés folyamán be is fejezett. A megállapodásokat nyombaaa be fogják mutatni az olasz, illetve a jagoszláv kormánynak. A jugoszláv bizottság bejelentette, hogy a kormány két héten belül közölni fogj® határozatát* /mi/m

Next

/
Oldalképek
Tartalom