Napi Hírek, 1926. június

1926-06-01 [0132]

R 6 m -a, május 31, A Hasas Irodának avval a jelöntésével szem­ben, hogy a francia kormány nem szándékozik semmiféle nemzetközi jellegű változtatást életbeléptetni a tangeri zónában, a Tribuna azt írja, hogy amennyiben a taneeri kérdés felmerül, Olaszorsságot nem lehet többé a nemzetközi zona igazgatásából kizárni. Olaszország nem marad­hat '. ü. ~ . .» tovább távol a Földközi-teneérnek eme részétol. /MTI/ Hám a, május 31. A gazdaságügy i miniszter a nyári idoszatnitás 'behozatala mellett foglalt álláöt./ÜTI/ •ffi / ~~~ tf . , Rom a, május 31. Holnaptól kezdve Róma főútvonalain a polgárok­nak állandóan a gyalogjáró baloldalán kell• haladniok. Álldogálni tilos, kivuve'a vi^amosvasutak megállóhelyeit.. A közönséget plakátok figyel­mezte Lik az uj rend betartására./MTI/ § V a r s d, június 1, /Lengyel Távirati Iroda/ Miután Pilsudski marsall nem fogadta el elnökké történt megválasztását, a pártok értekez­letekre ültek össze. Rataj diétái elnök kijelentette,'hogy semmi körül­mények között sem járul hozzá ahhoz, hogy őt jelöljek. A pártok most azon igyekeznek, hogy közös jelöltben állapodjónak meg. Előtérben van Moscicki mérnöknek, a lembergi műegyetem tanárának jelölese, aki igazgatója a chorsowi nytrogéngyárnak. Az a három jobboldali párt, amely ^tegnap gróf . !.; ..]szavazott, tegnap este u, y határozott, hogy • a mai választás so­rán is : mellette foglal állást. Ilyen körülményd: között valossinü, b.ögy'a mai napóű a választást töbtizben meg keli ismételni, ómig az abszo­lút -c ö b bs ég k i al a kul. Varsóban és az ocesz országban teljes rend és'nyugalom ural-.o&xk. Az elnökválasztás eredményét driási érdeklődés előz- m«|• A lapok külön kiadásokban üW,v*.u~a ue a legutóbbi drák fordulatairól. /MTI/ :: London, május 31. /Wolff/Ma este a kormány rendkívüli min .• sstertanu csőt tartott, amelyen Baldwin miniszterelnök beszámolt a szénbányászattal .;apesoiatban tett lépéseiről, elsősorban azokról a fonjos megbeszélesékről, amelyeken maga Is részt vett. éjfélig nem adtak ki közleményt arról, hogy a helyzetben változás követekezett volna ú'e. i /MTI/ "

Next

/
Oldalképek
Tartalom