Napi Hírek, 1923. április/1

1923-04-11 [0057]

:: Berlin, április ll. (Wolff.) Mint a Ber­liner 'lageblatt érte&lüil, ma reggel Berlinije érkezik: a Rómában tartott nemzetközi kereskedelmi 'kama­rai kongresszus tíz tagtól álló amerikai "délegájcióya. (MTI.) Bécs, április 11. (Megnyitó árfolyamok.) Anglobank 198.000, Banfcverein 13fa:ü:0, Osztrák Hitel 150.000, Magyar Hitel 400.000, Uepositenlbank 48.030, ÁlIahiVasut 876.000, : Déli vasút 184.500, 3 százalékos üeli 550.000, Alpesi 551.000, Krupp 376.200, Osztráík Hoffherr 00.000, Magyar Hoffherr 470 001', bálkereskei­detmi 470.000, Kóburg 180.100. "Irányzat: "egyenetlen. (MTI.) í—) Prág[a, április 11. A tartományi tör­vényszékinek a képviselőház elnökségléhez intézett s Kubicsekí képviselő kiadására vonatkozó kérése Ku­bicseknek a Bohémia Bank csalási ügyében való re­sZtességé miatt történt. A vád csalás, illetve hűtlen kezelés bűntettére szói. A kérést a mentelmi bizott­sághoz utasították- ^ (MTI.) Paris, április 10. A tariladrágulási bizott­ság megállapította az 1923. első negyedévre szóló in­dexszámol. Az indexszámok, az 1914. év.el összeha­sönlitva, a következők: élelmiszerekre 330, a világí­tásra és fűtésre 308, a ruházkodásra 351, lakásárakra 200 és egyéb kiadásokra 425. Az árak további emel­kedő tendenciát tüntetnek tel. (MTI.) Paris, április 10. Mint a Daily Mail Véli, szó van arról, hogy lord Crewe-t, Anglia párisi nagy­követét, meghívják a francia-angol tanácskozásokra. Ez a meghívás nem jelenti Angliának' a párisi és brüsszeli kormányok tanácskozásában való részvéte­léi, mert lord Crevve Csak' a nagykövetek normális írüklödését lógja végezni.. (MTI-) § A Magyar Közgazdasági Társaság április 12-én, csütörtökön délután 6 órakor a Magyar Fo­lyam és Tengerhajózási részvénytársaság tanácster­mében (V., .Mária Valéria-utca 11.) ülés! tart ame­lyen Weis István miniszteri osztálytanácsos »A gaz­daságosság elve a közigazgatásban." elmen értekezik. Vendégeket szivesen látnak. § A brassóiak rendes összejövetelüket folyó hő 12-éhi este hat órakór tártjaik a Centrálban. ' (E hir szjiives közlését kéri Bo-Sin Endre, a MTI- mankatársa.) :: London, április 10. A Reuter-ügynökség ugy értesüli, hogy jól informált londoni körökben sző Van Loucheur má|Sodik angliai uhizá$árói. (MTI.y

Next

/
Oldalképek
Tartalom