Napi Hírek, 1926. január/2

1926-01-16 [0123]

§ Egészségügyi előadások rádió utján. A népjóléti minisztérium kebelében müködo Egésssgügyi Ref srrnirods az egészségügy minél szélesebb népszerűsítése érdekében megszervezte sz egészségügyi rádióelőadásokat. Az első előadást január 19.—én, kedden délután hat őrekor G-erlóczy Zsigmond dr. egyetemi tenor, ez Országos Közegészségügyi Egyesület elnöke, a fertőz~ó betegségek ellen való védekezésről fogj8 tartani. Szentül a rádió-müsoron minden kedden délután hat őrskor szerepel egészségügyi előadás,'amit kiváló politikusok és orvosok tartanak különböző egészségügyi témákról. Hint érte­sülünk, a legközelebbi előadásokat Vass Jőzsef dr, miniszter, Appfnyi Albert gróf és Sztrsrényi József báró fogják történi. § Bölosész-bál. Az idei forsang legszebb sikereit igérő bálja o február 2.-án megtortondő Bölcsész-bál,.amelynek fővódnökségót József Fo­reno királyi herceg és Anna királyi hercegasszony vállalta., A védnökök sorá­ban • bolyét foglalnak gróf Klebelsberg Kunó, Bipka Ferenc, Ravasz László, Raffay Sándor, az angol, amerikai, olasz és osztrák követek és közeletünk számos kiválósága. A bál sikere erdekében Yolland Artúr dr. bölcsészetkari dekán körültekintő, agilis irányitása ;eellett jól megszervezett, hatalmas rendezőgárdo dolgozik fáradhatatlanul ifjú Koczkás--Gyula bálelnök, ifjú Pá­lyi Sá. dor. 1; Bec30 Nándor, Yolland Edgár társelnökök, l_ Kucscra István Js nyit­rai íle 0 y Luszl) alelnökök vezetésével. A meghívókat o'napokbon fogják szét­küldeni, ezért a meghivók iránti igények mielőbbi bejelentését kéri a Bál­iroda. /Líuzeum-körut 6-8./ i \H\ÍUWH? ::Farmington, jnnuár 15/ /Wolff/Az itteni szén­bányában történt bánynlügrobbanás áldozatai közül eddig 15 bányásznak a holttestét hozták felszinre. A mentőlegénység 16 bányászt életben talált; de nem, tudott hozzájuk férni. Hat embernek a sorsáról még mitsem tudnak. :: H c 1 s i n k i, január 15. /Wolff/ Knoapi 'rnagy, aki egy vadászzászlóalj parancsnoka, ma v revolver-lövesékkel megölte feleséget űs két gyermekét, majd önmagával végzett. Tettének okát még nem tudták megáilopitani. Washington, január 15. /Wolff/ A képviselőház 257 i szavazattal VóZ szavazat ellenében jóváhagyte az amerikai—olesz hadiadósság- \ egyezményt, abban e formában, amint ez amerikei adósság-bizottság javasolta, j :: L o nd o n, január 15, /Wolff/ Lord Chilston - azelőtt Aretat Aters-Douglas - eki 1900-tól 19Q4-ig belügyminiszter volt, ma 74 éves koré­ben Londonban elhunyt. A megboldogult fia jelenleg Nagybritannia bécsi követé, :: L o n d o n, január 16. /Wolff/ Athénből jelentik a Llorning P,stnek: Itt nagy feltűnést keltBtt, hogy a kormány bezárta Korfuban azt az angol vezetés alatt álló rendőriskolát, amelyben angol mintára képestek ki görög rendőröket. AíTÍ/

Next

/
Oldalképek
Tartalom