972 találat (0,334 másodperc)

Találatok

1. 1970-10-02 / 231. szám
[...] Csen­des Varga Király Edző Horváth István Az első félidőben jól tar­totta [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Bajusz De­rűs Kerese Csáki Deák Pastrovics Csere Hollósi [...] védésekkel Deák nagy ere­jű átlövésekkel Kerese pe­dig látványos ejtett gó­lokkal járult [...] A csa­pattal utazik természetesen Jákói István edző és Vá zsonyi Miklós [...]
2. 1970-09-03 / 206. szám
[...] Var­ga Csendes Szűcs Edző Horváth István A Kiskunhalasi MÁV az előző [...] Kkhalasi Spartacus Mé­száros Bajusz Derűs Kerese Pánczél Deák Csáki Csere Szipán [...] kapuját A talál­kozó hátralevő részében Kerese és Csáki gyors gól­jaival jelentős [...] rend­számú Skoda gépkocsit amelyet Bíró István Izsák Gedeon Telepi utca 179 [...]
3. 1970-08-14 / 190. szám
[...] részt vesz az egri Dobó István ököl­vívótornán Reméljük si­kerrel dekesnek ígérkező [...] Szűcs Po csai Edző Horváth Ist­ván Az első öt perc válta­kozó [...] Keresztes György Király Sán­dor Komláti István Kováéi Gyula Körtösl István Maró Pál Molnár Károly Nagy [...] János Sári Miklós slmo vics István Sólymos István Szabó József Szabó László Száll
4. 1978-05-17 / 114. szám
[...] szolgálja A megnyitó után dr Kerese István a szegedi József Attila Tudo­mányegyetem [...] rendszámú személygépko­csit amelyet ifjú Dezső István Tass Petőfi utca 14 szám [...] a jármű vezetését édesanyja Dezső Ist­vánná engedte át neki Az asz [...]
5. 1970-04-24 / 95. szám
[...] Halágyi Király Szűcs Ed­ző Horváth István A kiskunhalasiak első hazai mérkőzését [...] 200 né­ző Kiskunhalasi Spart Mé­száros Kerese Derűs Pánczél Takács Boros Csáky [...] Boross 11 Pánczél 5 Derűs Kerese Csáky Kothenzc A Spartacus minden [...] rajtnál Az összeállítás gondja Jákói István edzőé ö dönti el hogy [...]
6. 1970-10-15 / 242. szám
[...] így lehet közös összefogással Banczik István kiegyenlített a Fémmunkás 8 8 [...] Fémmunkás megérke­zett Kecskemétre és Jákói IStván edző irányításával tovább folytatja felkészülé­sét [...] Spart Mqdok I Csáki Deák Kerese Szipán Kothencz Derűs Csere Pastrovics [...] Góldo­bók Deák 7 Csáki 4 Ke­rese 2 Szipán Kothencz Jók Modok [...]
7. 1970-06-19 / 142. szám
[...] Papp Pocsai Varga Edző Horváth István A fővárosi csapat 7 mé­teresekből [...] Antal Járai Kkhalasi Spart Mészá­ros Kerese Derűs Pánczél Deák Boros Szipán [...] csúcs Diszkoszvetésben a Bajai Türr István Gimnázium 26 76 os eredménnyel [...] míg az ugyancsak Bajai Türr Ist­ván Gimn együttese egy bronzéremmel gazdagodott [...]
8. 1970-06-26 / 148. szám
[...] Pocsai Szabó Varga Edző Horváth István A vendégek két gyors góljára [...] Mé­száros Csáki Boros Pánczél Derűs Kerese Takács Csere Varga Deák Kulcsár [...] Góldobók Boros 10 Pánczél 5 Kerese 3 Deál 2 Csáki Derű [...]
9. 1970-09-25 / 225. szám
[...] Csonka Kelemen Nyúl Edző Galamb István Az elmúlt heti váratlan vereség [...] Szűcs Csendes Vass Edző Horváth István Javuló játékkal megérde­melten szerezte meg [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Hollósi Derűs Kerese Páncél Csáki Pastrovics Tartalékos csapattal [...] és lendületes Góllövők Pánczél 9 Kerese 3 Csáki 2 Pastro­vics Kecskeméti [...]
10. 1970-11-04 / 259. szám
[...] nehéz fizi tai munkát végzők kerese e nagyobb ütemben emel­kedik majd [...] ami hozzá­szólásra késztetett Gajdó csi István elvtárs mai fel­szólalása Pontosabban a [...] a megyei pártbizottság titkára Havasi Istvánná a Kecske­méti Konzervgyár szo­cialista brigádvezetője [...] Gyuláné Rózsa János és Szabics Ist­ván A pártépítési bizottság elnöke dr [...]
11. 1970-05-07 / 105. szám
[...] Csendes Erdész Szűcs Edző Hor­váth István A halasi lányok nem bír­ták [...] Vincze Kovács Kkhalasi Spart Varga Kerese Pánczél Takács Derűs Boros Csáki [...] 4 Takács 4 Derűs 3 Kerese 3 Csáki 2 A csapat [...]
12. 1970-09-19 / 220. szám
[...] Király Riegler Szűcs Edző Horváth Ist­ván A MÁV javuló játékot nyújtott [...] Füstös Uher csák Edző Kovács Ist­ván A Bajai Fehérneműgyár együttese lelkes [...] Kkhalasi Spartacus Mé­száros Pánczél Derűs Kerese Bajusz Deák Csáki Csere Takács [...] Góldobók Pánczél 8 De­ák 6 Kerese 4 Csáki 2 Bajusz Jók [...]
13. 1970-12-19 / 297. szám
[...] következett A szünet után Vass Ist­vánná elnökletével folytat­ta munkáját az országgyű­lés [...] Kohászati Művek vezérigazgatója majd Sárvári István Vas megyei képviselő a Csep [...] az említett intézkedések és a kerese tek növekedésének hatá j ára [...] elnöke szólalt fel majd Simon Ist­ván Kossuth díjas költő Veszprém megye [...]
14. 1970-04-17 / 89. szám
[...] Pocsai Csendes Sza­bó Edző Horváth István Az első félidő katasztro­fális kiskunhalasi [...] Edzőjük Fehér János és Szabó István A Bajai MEDOSZ birkó­zói közül [...] Pánczél Csáky Bo­ros Takács Derűs Ké­résé Csere Varga Csáky L Bajusz [...] Góldobók Boros 4 Derűs 4 Kerese 2 Takács Csáky Bemutatták a [...]
15. 1995-04-27 / 98. szám
[...] míg a ser­dülők között ifj Kerese Gábor szerezte meg az első [...] Bremen 2 x 2 Deák István Csak Takács az aranyágon
16. 1970-01-18 / 15. szám
[...] munkahét minden hé­ten szabaclszombat Jó kerese ti lehetőség Munkásszállást és ebédet [...] a vállalat központjában Kecske­mét Villám István u 12 sz alatt 432 [...]
17. 1951-03-23 / 69. szám
[...] 61 Kecskemét Kinizs 2 Balogh István 55 K Kinltzsi 3 Tabajdi István 51 K Kinizs 4 Schreiber [...] 50 Kecskeméti Lokomotív 5 Víz­hányó István 48 Félegyházi Va­sas 6 Pestaüty [...] 4 Bende Imre 5 Csupor István Az egyes csoportok első négy [...] sz 71 FÖZÖM 1 NDENEST kerese 7 Kecskeméi Erdősí Imre u [...]
18. 1963-09-29 / 228. szám
[...] ilyen nincs mert a jó kerese tért mindenütt becsületesen meg kell [...] Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó Mezei István Igazgató Szerkesztőség Kecskemét Széchenyi tér [...]
19. 1972-11-18 / 272. szám
[...] Kiskunfélegy­háza Engels U 12 3769 KERESE K kétszoba összkom­fortos lakást költségmegtérí­téssel [...] 2 KALOCSÁN PÖTYI Kisáruház I István u 57 Divatáru bolt I István u 51 KISKUNHALASON Halasi Áruház [...]
20. 1970-06-05 / 130. szám
[...] utca 17 a 1277 KISS István útban Kiskunfél­egyháza xn kér 67 [...] ajtók ab­lakok eladók Érdeklődni Lu­das István Foktő Lenin utca 52 4477 [...] sötét újszerű szekrényt veszek Czakóné István út l telefon 584 141 [...] juttatások Tel I jesítményben dolgozók kerese te a teljesítménytől függ Zöld [...]
21. 1951-12-16 / 293. szám
[...] szervezet ji kára ifj Csibe István jól tudju hogy a községi [...] elnöke 3 q búzát Schieisz István ugyanen­ Folytatás az 1 oldalról [...] nácsa megüresedett tag ágára Varga István és Parragi György országgyűlési képviselőké [...] szépen teljesí ett Peli­kán havi kerese e 1526 forint Égető Annáé [...]
22. 1953-09-30 / 229. szám
[...] Dailos András Kieman Mihály Kovács István a hatá­rozat megjelenése előtti hetek­ben [...] is jó példát mutat­nak Meggyes István például a Petőfi termelőszövetkezet tagja [...] átlag 1300 forintot keres Turucz István DISZ Fiatal sztahanovista lett Havi kerese e filéri a 2000 ioruitot [...]
23. 1995-08-28 / 201. szám
[...] az OTP az Ingatlan­börze Csorba István és Ve szelka Mihály vállalkozók [...] 1995 tavaszán Katymár el­adja Nagy István nevű játékosát Tompának Kunbaja a [...] pénzt Az egész tompái csapat ké­rése ellenére a játékos hajthatat­lan és [...] úrnak és a rafinált Nagy Istvánnak annyi keserű pirulát kelljen az [...]
24. 1970-10-23 / 249. szám
[...] Bálint Csen­des Virágn Edző Hor­váth István Az utolsó hazai mérkő­zés minden [...] Kkhalasi Spartacus Mó­dok Csáki Deák Ké­résé Szipán Bajusz De­rűs Edző Boros [...] Deák 7 Csáki 2 Bajusz Kerese NB n KÖZÉPCSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1 [...]
25. 1974-06-23 / 145. szám
[...] ma­gyar művészek munkáiból állt Egyetlen kérése az volt hogy a város [...] Hogyan jött létre a Nagy István különterem 1 A művész halála [...] özvegy hogy segítsek teljesíteni Nagy István végaka­ratát Negyven képet kaptunk a [...] állt fenn ilyen formában Nagy Istvánnak azóta nincs állandó kiállítása itt [...]
26. 1994-09-10 / 213. szám
[...] szombat Hét végi magazin 11 KERESE KÖZÉPK FÉRFI POÉNJA TT EGY [...] a következők nyertek könyvet Szabó István Kecskemét Aranyeső u 12 Szarvas [...]
27. 1974-08-14 / 189. szám
[...] 408 as Moszkvics eladó Kövesdi István Kecel Sugár u 79 1512 [...] a válla­lat központjában Kecskemét Villám István u 12 sz alatt a [...] éves gyakorlattal rendelkezi vezető köny­velőt kerese azonnali belépéssel nyár jasi erdészetéhez [...] Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalát Kecskemét Villám István u 2 sz 3800 Értesítjük [...]
28. 1991-02-25 / 47. szám
[...] Wohlmuth Richárd tervezőmérnöki munka­körben Martinák István technoló­gus munkakörben és Kosa Róbert [...] értékű létrát tulajdonított el Martinák István 1990 június 1 jétől november [...] mondott fel indoklás nélkül magasabb kerese ti lehetőségre hivatkozva Wohlmuth Richárd [...] nem indulhatott meg 4 Martinák Istvánt nem a vég­zettségének megfelelő munkával [...]
29. 1974-08-11 / 187. szám
[...] eladó Rendőr­falu 3741 ELADÓ Kecskemét István király krt 16 szám alatt [...] hi tel átvállalással Választ Kiss István Szászvár Kos­suth u 27 címre [...] 408 as Moszkvics eladó Kövesdi István Kecel Sugár u 79 512 [...] éves gyakorlattal rendelkező vezető köny­velőt kerese azonnali belépéssel nyár jasi erdészetéhez [...]
30. 1974-11-02 / 257. szám
[...] előtti ünnepélyes percekben készült Miskó István tanácselnök üdvözlő szavait hallgatják a [...] Farkas Pál Kiss László Kiss Ist­ván valamint a gépkocsivezetők Székely József [...] a helyi pártbizott­ság és tanács kérése is minden­képpen méltánylandó szeretnék ha [...] vonatok Nagy Ottó 9 Szabics István pályafenntartási főnök Demeter István gépláncvezetővel Oláh Lajos pályames­terrel Donkó [...]
31. 1958-11-12 / 267. szám
[...] Ignác üb elnökünk munkásőr Hajdú Ist­ván propagandaanyag terjeszté­sével foglalkozik Paprika Ist [...] a megyei tanács elnöke Czebei István Gyulai András és Pál­mai János [...] ítélték oda 2 Ozv Kiss Istvánná Bajai Vendéglátó a három harmadik [...] a vá­lasztóknak az a sürgető kérése mi lesz a községi kultúrház [...]
32. 1951-10-18 / 243. szám
[...] hogy mi végzett és mennyit kerese t Az eredmé­nyeket a hirde [...] iz egyéni versenynél is Kulcsár István 220 Doczí Já­nos 152 Solrész [...] 195 Hofbauer Lajos 159 Markó István 171 Nagy József 180 Seres István 180 Cslk Balázs 160 százalékot [...]
33. 1977-03-20 / 67. szám
[...] is a megyei tanácsnak átutalt kerese lek összege 500 ezer forint [...] log­gia elem beemelésén dolgozik Tóth István Tóth Sándor A városközponti építkezésen [...] loggia elem beemelésén dolgozik Tóth István Tóth Sándor Március 21 ötvennyolc [...]
34. 1970-05-22 / 118. szám
[...] és a sportünnepélyek­ről i Mezei István Kikapott a MÁ V győzött [...] Bátorfalusi Csendes Papp Edző Hor­váth István A MÁV nagyon gyengén játszott [...] Spartacus Mé­száros Pánczél Kot hencz Kerese Csáki Boros Derűs Csere Szi [...]
35. 1972-04-11 / 84. szám
[...] Szé­chenyi téren és a Lugossy István utcában a fák tö­vébe szórják [...] nem is mindig a kis kerese tűekből hanem azok közül kerülnek [...]
36. 1986-12-19 / 298. szám
[...] Érdeklődni a hely színen Nagy Istvánnál 6231 ELADÓ egy szoba kony­ha [...] fi­zetési kedvezmény lehet­séges Érdeklődni Bozó Ist­ván Kiskunhalas Alsó öregszőlők 365 Üjtemető [...] Villany megold­ható Érdeklődni lehet Ko­vács István 2722 K ISKUNFÉLEGYHÁZA IX kér [...] út 6 2805 n MAGAS kerese­ ti lehetőséggel S 8 SSDUTÉP [...]
37. 1953-10-13 / 240. szám
[...] első győztes már befutott Farkas István személyében aki őszi tervét 104 [...] Mamusity József Mé­száros János Sós Ist­vánnak 72 forintját a bérszámfejtés Miszlay István brigádvezető helytelen jelentése alapján egy [...] pennyel és téli ruhá­zattal Marton István igazgató a Bajaszent istvánon dolgozó bri gádnak annak több szőri kérése ellenére sem gondoskodott még eddig [...]
38. 1970-08-09 / 186. szám
[...] következő Mészáros Szipán F Csáki Kerese Derűs Deák Pastrovics Bajusz Takács [...] tőle hogy szavamon fognak Banczik István és a Fémmunkás Kun­szentmiklós mérkőzések [...]
39. 1994-05-20 / 118. szám
[...] Szakmár Alsó ereken lakott Molnár István ha szomszédjával a tíz esetben már büntetett előéletű Mayer Istvánnal együtt nem italoznak oly gyakran [...] a lány is akivel Mayer Istvánnak volt kapcsolata Csakhogy ezt a [...] Elmondta nem akarta megölni Molnár Istvánt de az többszöri kérése ellenére sem hagyta abba a [...]
40. 1959-03-07 / 56. szám
[...] Rapcsányi László mérnököt és Papp István terv­statisztikust Az építő közösség tagjai [...] amit érdemes ki­használni mondja Papp Ist­ván Mik ezek az előnyök kérdezzük [...] részesítette az Akadémia dr Bodócs Istvánt Néhány hónapja megemlékez­tünk arról hogy [...] illetve Bácsbokodon Bácskai tüske Régi kérése már a bajászén t istvániaknak [...]
41. 1971-10-02 / 232. szám
[...] segítségéről az együttműködésről nyilatkozott Dudás István határőr alezredes Áruellátás Baján a [...] György és Vaj­da Mária Szűcs István és Ke­rekes Erzsébet Fábián István és Bogdán Rozália MEGHALTAK Tóth Lajos 70 éves Iván Istvánná Szabó Sá­ra 49 éves Magó [...] Kalocsán A Budapesti Katonai Ügyészség kérése Egy honvédségi híradó gépkocsi szeptember [...]
42. 1988-08-15 / 194. szám
[...] Kilencszázötven éve halt meg I István A hagyomány szerint augusztus 15 [...] szerint más más időben ke­letkezett Istvánról az úgynevezett nagy és kislegenda [...] az uralkodása alatt avatták szentté Istvánt Imrét és Gellért püspököt mégpedig [...] tudjuk hogy ez a nap István szentté avatásának dátuma István haláláról a következőképpen tudósít Az [...]
43. 1958-09-11 / 214. szám
[...] közzétenni A cikk­ben szereplő Horváth István aki Budai László szerint megöre­gedett [...] abban hogy a színház szervezőinek kérése megértésre talál városunk üzemeiben s [...] elismerő oklevelet is kapott Horváth Ist­ván Az ellenforradalom ugyan feldúlta a [...] EPOSZ újraszervezése idején ismét Hor­váth Istvánt látjuk a szervezet élén Közben [...]
44. 1991-04-26 / 97. szám
[...] vita Magyar József és Varga István az ak­kor még ÁMK vezető [...] fe­gyelmi eljárást is indított Varga István egyedüli kérése az volt hogy fegyelmi­jének eldöntésében [...] órakor csörgött a telefon Varga Ist­ván lakásán és Cseh Szakáll László [...] dolgozóval tértivevényes levelet küldtek Varga Istvánnak amelyben fel­szólították hogy a könyvtár [...]
45. 1947-01-19 / 9. szám
[...] nyi­latkozott a város hozzáintézett is­meretes kérése a mentőautó ügyé­ben A legköze [...] telepet létesít Kecske­méten I aczi István a gépekhez szüksé­ges tömlő és [...] hé 7 én Ifj Erdély István gabona­kereskedő A fenti szövetkezet a [...] közli a felekkel hogy Erdélyi István deesi kereskedő cl i len [...]
46. 1991-02-07 / 32. szám
[...] A vendégek között lesz Csurka István a lap szer­kesztőbizottságának elnöke valamint [...] betért vásárol­ni a kecskeméti Lugossy Ist­ván utcai francia pékségbe Kiflit és [...] lóné Molnár Etelka Kecskemét Ke­rekes Istvánná Monori Kis Ilona Kecskemét Ládonyi [...] Helvécia Sinkó Sándor Kecs­kemét Tóth István Tiszakécske Száraz István Tiszaalpár Szabó Jó­zsef Csengőd Csősz [...]
47. 1956-07-04 / 156. szám
[...] üze­mi bizottság újítási felelőse Nagy István elvtárs által be­adott etető védőkorlát [...] kulákok földjén arat­tak Makkai Antal kérése Makkai elvtársnak kérése van a megyei igazgatósághoz vizsgálja [...] javaslata alap­ján Berta Lajos Csellér István dr Gyéresi Béla Homonai Sán­dor Rácz István Szekuli Pál Tarcza József Veres [...]
48. 1970-03-17 / 64. szám
[...] Érdeklődni Kecskemét Budaihegy 131 Nagy Istvánnál 1865 V OLGA KIUTALÄST átveszek [...] a boltban bonyolítanak le Kérjük kerese fel a wr 14 villamossági [...]
49. 1967-02-24 / 47. szám
[...] két fiatal miskolci művész Matuz István mindössze 19 éves a budapesti [...] Gyurka vagyis György aztán Hartyáni István a Turul könyv­kiadó vállalat igazgatója [...] művelt kedves asszonyka volt Györffy Istvánnak a nagyszerű és tisz­ta életű [...] szertárhiánnyal küzdő iskola szemlélte szerény kérése az AKÖV höz tőeszközeit az [...]
50. 1972-11-19 / 273. szám
[...] nuely SE Tóth Ferenc Kiss István Laki­lel Kornóczi István Ke­cel Temesvári Imre Ke lebia [...] Bartha Fe­renc Kméti MÁV Barta István Kunszentmiklós Kovács István Solt Far­kas Benjámin Búzás Györgv [...] és Oskolás rendbejött mondta Piber István edző Padlás játékára még nem [...] 62 Dísze F Kérdőív első kérése 66 dáb 67 Oxigén fluor [...]