81 találat (0,210 másodperc)

Találatok

1. A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar. (64. oldal)
[...] Geisz László Grelinger József Horváth István Hupka Lajos Kerese Miklós Magyarevics Mladen Milch Péter [...] Ignácz Hirschmann János Horváth Antal Kerese Kálmán Kovács Károly Kozacsek József Krizsanics Vincze Lénárd István Magyar Gyula Malmosy Károly Matkovies [...] Török Zsigmond Túry Mátyás Zsubory István 1868 Antal Lajos Araczky Lázár
2. (17. oldal)
[...] Pét ö d Pigelli Géza Kerese Gábor 30 Benyovszky Manó Mis [...] Rafael Lászl Gusztáv 40 Bertalan István árv n Máyer János Kroller [...] Feldl Sándor Hickmann Armin Czindery István 50 Ezterbauer Mihály Csukly Ignácz [...] German János Mák ö d Kerese Kálmán Buócz Győző 35 Személyi [...]
3. A tanintézet állapotrajza • IV. Iskolai egyesületek (49. oldal)
[...] Antal Pál VII oszt Szivér István Dőry Ferencz VI oszt Vildmann [...] Nagy Pál V oszt Vörös István IV oszt Nagy Jenő III oszt Kerese Andor II oszt Kerese György 1 oszt tanulók Január [...]
4. (173. oldal)
[...] megdorgálásban részesíti 334 sz Czupor István V o tanulót igazgatósági megdorgá­lásban [...] Lamann György magánvizsgálat engedélyezése iránti kérése pártolókig felterjesztetik 355 sz Koller János magánvizsgálat iránti kérése pártolólag felterjesztetik 356 sz Pap [...]
5.
[...] 8 19 0 Német Áruhitel kérése és nyújtása információ kérés és [...] elégtelen 5 11 Ruszin Halasztás kérése és engedélyezése Eredmény jeles 11 [...] róm kat megfelelt Lukács Antal István Munkács 1919 róm kat megfelelt [...] 1920 róm kat megfelelt Szabó István Pinkamindszent 1924 róm kat megfelelt [...]
6. A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar. (62. oldal)
[...] Lipót Heller Sándor Horváth Mór Kerese Imre Kovács lános Mesterház y [...] Mezey Károly Peánics József Trixler István 1856 Michael Elek Bogyay Máté Goocs Gyula Haragó József Knézy István Lukrics István Nagy Sándor Radenics János Stark Gusztáv Szily László 1857 Bencze István Czompó Gábor Gadó Antal Koharits [...]
7. (51. oldal)
[...] kitűzött két ezüst forintot Morvay István a harmadikat és negyediket Verböczy István tanár úr által kitűzött A [...] volt a Kisfaludy és Szent István társulatoknak valamint a t Akadémia [...] Mátyás Egry József Vaczess Miklós Kerese Kálmán Bubreg Antal Ollé István Bánffay Simon Zsolnay Gyögy Danicz [...]
8. (60. oldal)
[...] 20 Etl János 31 Daróczv István Styr Lymb ö d k [...] 6 Horváth Károly 18 Horváth István I r 22 Jancsó Kálmán [...] Hupka Lajos héb 9 Jordán István k I r 5 Kerese Miklós 26 15 Kiss Gábor I r 24 Kremmer István 25 Kiss Gyula 21 25 [...]
9. (17. oldal)
[...] 55 Rilimer Kázmér jó 20 Kérése Gábor jó Scharl Gusztáv jó [...] Kulcsár Alajos jeles 65 Sziver István jó jó 30 Ladányi Zsig [...] Véber Káról jó jó Nagy István elégs Vei dinger Gusztáv jeles [...] Strehle Kálmán jó 5 Bertalan István jó Szűcs Káról jeles jeles [...]
10. (40. oldal)
[...] László Gondos János 20 Horváth István Hölezl Karol Hubka Lajos héber Kerese Miklós Kremmer István 25 Kreusler Isidor héber Libics [...] Zsiga Káról II Osztály Bene István Bilicz Adolf héber Brand Gyula Csonka Ferdinand 5 Daróczy István Styrum Lymburg ö d Gáál [...]
11. (24. oldal)
[...] e r 1 3 Vlahovics István g k ö P­k k [...] 15 Haragó Ferencz B Höller István Kerese Gábor Késmárky Iván ö Ny [...] Máthé Ödön Miltényi Béla Nagy István Németh Gyula 35 Niki Ferencz [...] Schaurek Ráfael meghaltak b Höller István és Kraemer Béni a tanodát [...]
12. (44. oldal)
[...] 31 Cziegler Tódor 11 Zombory István 13 Dillman Péter 14­ Diska [...] 33 Deutsch Lipót 27 Hajnal István Sedlm ö d k I [...] k I r 5 Horváth István I r 13 Magyar József [...] ö d I r 20 Kerese Miklós 20 Merwerth Ágoston Il [...]
13. (10. oldal)
[...] és Ottokár segítsé­gével a magyarokat István helytartóval együtt elűzték Béla Stájer­ország [...] fájdalmat okozott neki apja és István ibátyja között ikitört háború István trónörökös Stájerország elvesztése után Erdélyt [...] nem teljes királyi hatalommal pedig István ezt követelte apjától A sok [...] kegyelmét a harcoló felek szá­mára Kérése meghallgatást nyert Az apa és [...]
14. (43. oldal)
[...] k l r 1 Czindery István Il r 57 Hath Ferencz [...] Tódor I r 39 Rathler István I r 40 Dobos Sándor [...] József I r 21 Finta István 10 Schulcz Ignácz 35 Germán [...] Szcmányi Alajos árv n 22 Kerese Kálmán I r 34 Személy [...]
15. (34. oldal)
[...] Furtényi Géza dr ügyvéd Pécsvárad Kerese György dr ügyvéd Sásd Pridafka [...] Antal pü i h Germán István dr főorvos Heindl Géza dr [...] Keresztes Fischer Ferenc főispán Komócsy István apát kanonok Koszits Ákos dr [...] Losonczy György póstatitkár pénztáros Makay István h polgármester városi tanácsnok Miliályffy [...]
16. (67. oldal)
[...] helyeztet­vén át tanszéke Dr Papp István helyettes tanárral töl­tetett be Domonkos [...] Reithoffer Rezső r tanár azon kérése hogy az egri állami föreáliskolából [...] főgimnáziumhoz helyeztetvén át helyébe Murddin István neveztetett ki iskolaszolgának Vallás erkölcsi [...]
17. A tanintézet állapotrajza • IV. Iskolai egyesületek (53. oldal)
[...] Czvetkovits Lajos Fischer Miklós Girárdy István Győrváry József Kész Dezső Márkus [...] Fischer Ferencz Fridrich Sán­dor Gabrini István Gruber Lajos J illy Lajos [...] Hesz János Horváth József Horváth István Hölbling Miksa lárányi János Kecskés [...] Antal Jancsics Sándor Keller József Kerese György Gschvind Sándor Kremmer Béla [...]
18.
[...] 1 3 2 id Horváth István 3 1 2 2 2 [...] 2 1 15 ifj Horváth István 2 2 3 2 3 [...] 3 3 o 2 2 Kerese Andor 2 1 3 2 [...] 3 1 2 3 Schreyer István izr 2 2 3 2 [...]
19.
[...] Blaskovich Kálmán Buday Dezső Buzagits István Buzsáky Imre p n Dómján [...] Foegler Dezső Földváry Miksa Glück István p n Gründlner Antal v [...] n Keller József p n Kerese György 1 1 o Rendkívüli [...]
20. (18. oldal)
[...] Alajos héb Somogyi Lajos Zombory István Schreier János Pét ö d Hajnal István Sedlm ö d 20 Majorosy [...] ö d Mudry Mihály Horváth István k s n Erős András [...] Deutsch Lipót Makay ö d Kerese Miklós Rinkovics Ede Gadó Mátyás [...]
21. Az intézet állapotrajza • V. Ösztöndíjas, jutalmazott tanulók (64. oldal)
[...] a következő tanulóknak itélte oda Kerese György VII oszt Iíossutányi I [...] II Cser­nits Jenő IV Galambossy István IV Hübner Antal II Dévai István IV Kávé János III Szandtner [...]
22. A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar. (50. oldal)
[...] Lövő Rudolf 1866 67 Verbőczy István 1867 88 89 Gurnesevics Lajos [...] 1873 75 A gyorsírást tanították Kerese Kálmán 1870 73 Szántó Kamill [...]
23. (26. oldal)
[...] meglett az uj vajda Báthory István s az országgyűlés érdekükben alig [...] értek czélt l A székelység kérése az ország rendéihez Tövis 1571 [...] o II 157 1 Báthory István fejedelem jelentése Miksának Gyulafehér­vár 1571 [...]
24. (33. oldal)
[...] menetének is Az igazgató minden kérése amelyet a MÁV üzletvezetőséghez intézett [...] VII o t és Missura István VII o t Lidi fogadott [...] VII o t és Róth István VII o t Margit Baltafy [...] VII o t és Mis­sura István VII o t Dr Gyenge [...]
25.
[...] tcstgyakorlatot A melléktantárgyakat kezelték Verböczy István a franczia nyelvet Hoffer Károly az éneklést Kerese Kálmán a gyorsirászatot Az 1871 [...]
26.
[...] tárgyait átvették Bátory Gábor Bertalan István Biky Gábor Polgár János és Szalay Károly Mindezt külön díjazás kérése nélkül szívesen végezték Gulyás Sándor [...] rajta kívül előadásokat tartott Kósa István Gulyás Sándor
27. Az intézet állapotrajza • VII. Az isk. év végén érettségi vizsgálatot lett tanulók (76. oldal)
[...] Buday Dezső r k Buzágils István r k Buzsáki Imre r [...] Földvári Miksa r k Glück István r k Gyenei György r [...] le Keller József r k Kerese György r k 15 Marton [...]
28.
[...] s erre jelentkezett is Kérészy István jelenleg akadémiákon kint lévő végzett [...] felsőbb egyházi hatóságok engedé­lyének előzetes kérése nélkül maga a tanárkar annak [...] időben mikor tanárául megválasztotta Kérészy Istvánt Ebb a gondolatvilágba min­den nehézség [...]
29.
[...] uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik Decz 23 án a [...] 30 Eresei helyett rector Szász István Dósa helyett tanvezetö Török János 1848 jul 11 Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik [...]
30. Az intézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (75. oldal)
[...] 1 2 1 1 Buzágits István 1 2 2 2 2 [...] 2 1 Ilm 1 Glück István np 1 1 2 1 [...] 2 1 Sin 1 15 Kerese György 1 1 2 1 [...]
31. A tanintézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (53. oldal)
[...] 1 3 1 1 Buzágits István 1 2 3 3 1 [...] 4 2 1 2 Iliick István 1 2 1 1 1 [...] 3 1 3 2 1 Kerese György 1 1 1 1 [...]
32. (melleklet_634. oldal)
[...] uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik Decz 23 án a [...] 30 Eresei helyett rector Szász István Dósa helyett tauvezető Török János 1848 jul 11 Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik [...]
33. A tanintézet állapotrajza • IV. Iskolai egyesületek (54. oldal)
[...] Ádám Kallen­berger Ferencz Kayser Elek Kerese Andor Kimmel Ferencz Kocsák Béla [...] Sárecz Károly Schwarcz Béla Sipos István Stern Ármin és Szákovics Ottó [...] Kuhl József Lázár Gyula Lerch István Lőbl Gyula Luiszer Jenő Mel­hard [...]
34.
[...] mint első énektanárunk és Molnár István III oszt növendékünk sírjánál 5 [...] szülei nem térhettek ki ama kérése elől hogy be ne írassák [...] történt Pista III osztályos Molnár István
35. (13. oldal)
13 sífás kérése hivatalos úton is meg fog [...] egybegyűlteket A találkozón megjelentek Barna István oki gyógyszerész Fleischmann György tanárjelölt [...] Kristófcsák Ernő oki építész Makay István rádiótechnikus Sándor Antal dr orvos [...]
36. (6. oldal)
[...] jó II r 42 Zsubory István k s n dics fesz [...] jeles I r 19 Auernhammer István törv vált hány jó jó [...] n Mis ö d Bertalan István törv vált hány jó elégs [...] jó I r 43 25 Kerese Gábor dics kellőj kellő jeles [...]
37.
[...] mű 629 kötetben Öre Kosa István Ifjúsági könyvtár Az ifjúsági könyvtár [...] ha lehet segítsenek körünkön könyvadományaikkai Kérése nemcsak meghallgatásra de teljesítő szeretetre [...]
38. (12. oldal)
[...] is hogy a testület többszöri kérése alapján úgy főható­ságunk mint a [...] tan főigazgató és nsgs Pál István t apát kanonok referens urakat [...]
39. (73. oldal)
[...] a tanárok fizetési elő­leg iránti kérése csak azon esetben vétetik tárgyalás [...] tárgyból bukott tanulók közül Boga István és Solnay Dénes VI osztályosoknak [...]
40. A tanintézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (68. oldal)
[...] Kayser Elek Kelemen János Kemény István Kerese Andor 25 Kimmel Ferencz Kocsák [...]
41. (57. oldal)
[...] Összes könyvállomány 2744 kittet Nagy István a kölcsön könyvtár őre IV [...] írtig menő extra ordina rium kérése iránt de ezt a kérést [...]
42.
[...] Benyák Bernát dr és Spaits István dr igazgatók A gimnázium hanyatlása [...] gimnázium főgimnáziummá fejlődik A vármegye kérése Városi küldöttség a zirczi apátnál [...]
43. (85. oldal)
[...] örömmámorban balsejtelmei vannak Gr Széchenyi István ki a többek között azt [...] királyi kéziratot mely a rendek kérése telje­sítésének Ígéretét és Gróf Battyánynak [...]
44. VI. Theológia akadémia (61. oldal)
[...] a városi élelmezési bizottság sürgős kérése elől nem tér­hettünk ki hogy [...] céljait szolgálja A kollokviumokon Németh István püspök és Kis József főiskolai [...]
45.
[...] az adott viszonyok között Orosz István Dr Bayer és Dr Zelizi [...] javaslat főtiszt Püspök úrhoz megerősítés kérése mel­lett felterjesztetni rendeltetvén a jóváhagyás [...]
46. (22. oldal)
[...] 16 27 VII osztály Lukrics István Sedl ősz dij l r [...] ősz dij l r 12 Kerese Imre Sedl ősz dij 1 [...] l r 5 35 Yojnics István ismétlő l r 18 Szabó [...]
47. Iskolánk az 1927/28. tanévben (37. oldal)
[...] nagyméltóságú minisztériumtól e helyi­ségek kiüríttetését kérése azonban mindezideig eredménytelen maradt Iskolai [...] Hubay Fonóban Hegedűn játszotta Kugler István Vili o tanuló zongorán kísérte [...] Sajó Sándor Rendületlenül Szavalta Réti István Vili o tanuló 8 Hoppe [...]
48. Az intézet állapotrajza • VI. Érdemsorozat (175. oldal)
[...] 2 1 1 1 Buzagits István 1 1 2 1 1 [...] 1 2 fm 1 Glück István pn 1 2 2 2 [...] 1 1 2 fin 1 Kerese György 1 2 2 1 [...]
49. (4. oldal)
[...] segesvári gyűlésen Rákóczi és Bethlen István közül kellett választani Kemény János [...] II Rák ezi Györgyhöz intézett kérése 8 sikertelen maradt Midőn az [...]
50.
[...] körül terheli A kegyesrend méltá­nyos kérése a helytartó tanács által elfogadtatván [...] méltán alhal­mazba tjük Gr Széchényi István eme szavait

 

  • 1
  • 2