Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1889

A SEPSISZENTGYÖRGYI EVANG. REFORM. SZÉKELY-MIKÚ-KOLLEGIUI értesítője AZ 1889—90. ISKOLAI ÉVRŐL. Az ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: BODOR DOMOK IGAZGATÓ. SEPSI-SZENTG Y ÖRG Y, JÓKAI-NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. l8gO.

Next

/
Oldalképek
Tartalom