Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1893

— 49 — Rendes tantárgyak i Természetrajz Rajzoló mértan tantárgyak Szám-sor A tanuld neve és vallása Vallástan Magyar nyelv Latin nyelv ; Német nyelv Történelem i Természetrajz a co » sc -aj ír. a C CD S Rajzoló mértan Testgyakorlás Franczia nyelv Szabadk. rajz O) c •H Magaviselet 45 50 Tiborcz Antal Tomasics János Tordy Géza Vicze György, v n. t. Vogel Jakab Wáger Alajos Wimmer Jenő Witzl Győző 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 ­1 1 3 3 3 3 3 1 í 3 3 4 2 1 1 4 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 — 2 1 1 1 1 2 2 V. osztály. o S •co N Cfi A tanuló neve és vallása Rendes tantárgyak Alapy György Heck Arthur,a.v.,v.n.f. Bencze Sándor, v. n. t. Blaskovich Kálmán Buday Dezső Buzagits István Buzsáky Imre, p. n. Dómján Nándor Eckert Sándor, p. n. 10 Erőssy Aladár Foegler Dezső Földváry Miksa Glück István, p. n. Gründlner Antal, v.v.t. 15 Gyeney György, p. n. Halász Aladár Hanuy Jenő Horváth Antal Horváth Imre, p. n. 20 Jantsits Sándor Kaufmann András,;), n. Keller József, p. n. Kerese György 1 1 o Rendkívüli tantárgyak > ! N Qj •—! >' CO C ! ­1 .2 C -C CÖ CO S-. I N ta J2

Next

/
Oldalképek
Tartalom