Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1861

18 15 Schappringer Alajos, héb. Somogyi Lajos. Zombory István. Schreier János, Pét. ö. d. Hajnal István, Sedlm. ö.d. 20 Majorosy Imre, Nagy ö d. Gungl János. Disk a Győző. Pribil Ernő. Mikos Géza. 25 Szucsics Károly. Laskó Gyula, Pét. ö.d. Fa'kner Rudolf. r Szabó Ágoston. Sziebert Nándor. 30 Iíönczey György. Szedlák Sándor. Feszti Rajmár. Egerszeghy Kálmán. Klieber Mihály. 35 Szigethy Gyula. Schraub Lajos, flg. Koczkár Zsigmond, m. r. Klausz András, m. r. Kóbor János, m. r. 40 Násitz Gábor, héb. m. r. V, osztály. Geisz László. Prantner Ferencz, Ka- puv. ö. d k s. n. Fekete Mihály, Pét. ö. d. Csonka Ferdinand, Sedlm. ö. d. k. s. n. 5 M i 1 eh P éter. Streicher Péter,k s.n. Punczmann Zsigmond. *£3^ Libics Károly. Döbrössy Alajos, k. s. n. 10 Oszoly Károly, Sedlm. ö.d. Mudry Mihály. Horváth István, k. s.n. Erős András, Makay ö. d. Dreven Ignácz. 1 5 Stefán Ferencz. Beleznay János, árv. n. Fischer Ödön, héb. r Amon Antal, ism. Ilupka Lajos, héb. 20 Setéth Lász Styr.Lymb.öd. Deutsch Lipót, Makay ö. d. Kerese Miklós. Rinkovics Ede. Gadó Mátyás, Mák. ö. d. 25 Grelinger József. Páyer Ferencz. Herbst Gáspár. Thész János. Preller József, k.s. n. 30 Cecics János. Magyarevics Mladen, g.n.e. Berkelz Ferencz. Kremmer István. Vidákovics Dani. 35 Pribil Ferencz. Benyovszky Elemér. *C3=‘ Balogh Ádám, St. Lym.ö.d. Hudovszky Kálmán, ism. Rózinger Ignácz. flg. 40 Schulhof Géza, héb. flg. Schaurek Bodog, flg. Schlesinger Dávid, héb. flg. Hertelendy Gyula, ism. flg. Tafner Zsigmond, flg. 45 Kiefer József, flg. Fonyó Gyula, m. r. Smidt József, m. r. Somogyi Lajos, m. r. Hónig Mór, héb m. r. 50 Sághi Vincze, m. r. Rogosinszky Férd. m. r. Heindlhoffer János, m. r. Koncz Miklós, m r. Petrovics Kálmán, m. r. VI. osztály. T o p o n a r s z k y Mi 1 i v o j. g. n. e. Here. Lippe ö d. Szakváry Emil, Sedl. ö. Szekeres Ferencz. Gruber Gyula. 5 Frantich Ágoston, k. s. n. Takács Alajos, k. s n. Brand Gyula, lladn. ö. d. Papik Sándor, k. s. n. Pilch Antal. 10 Babies Mihály, St. Ly mb. öd. Koltay Károly. Bundalla Béla, k. s. n. Horváth Károly. Schadutz Rezső. 15 Szalay Alajos, Paflan őszt. Somogyi Ferencz Benyák László, Kát ö d. Strinovics Béla, k. s. n. Bilitz Adolf, héb. 20 Erhardt Kajetán. Trojkó Lajos. Gyuris Elek. Oiuzay Géza, k. s. n. Blochinger Károly. 25 Varga József. Eötvös Pál. Horváth Pál. Jancsó Kálmán. Jeszenszky Ák. K. Jank öd. 30 Girtl Kálmán, flg. Misk. öd. Materényi János, flg. Muttnyánszky Ádám, flg. Németh József, flg. Lőrinczi József, (lg. 35 Ribiánszky Gyula, flg. Kiss Aladár, flg. Sztrilics Sándor, m. r. Stadler Mihály, m r. Kovács János, m. r.

Next

/
Oldalképek
Tartalom