Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1894

A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar.

— 64 — vies Béla, Szabó László, Szakváry Lipót, Szárits László, Szávics Emil, Szeke­res Ferencz, Takács Alajos, Tormásy Gábor, Toponarszky Milivoj, Vasztl Károly. 1865. Csonka Ferdinánd, Döbrössy Alajos, Dunszt Ferencz, Erős András, Fe­kete Mihály, Fischer Edmund, Gadó Mátyás, Geisz László, Grelinger József, Horváth István, Hupka Lajos, Kerese Miklós, Magyarevics Mladen, Milch Péter, Oszoly Károly, Pájer Ferencz, Papik Sándor, Prantner Ferencz, Punczmann Zsigmond, Ribianszky Gyula, Rinkovics Ede, Rózinger Ignácz, Schaurek Bódog, Stefan Ferencz, Streicher Péter, Theisz János, Tóth Gyula, Trójkó Lajos. 1866. Bak Henrik, Beksics Gusztáv, Czigler Tivadar, Dilmann Péter, Dischka Győző, Dobos János, Fingelnagel Károly, Fülöp György, Gehring Fülöp, Hanekker Ferenz, Jilly Alajos, Könczey György, Laurencsics Ferencz, Magyar József, Majorossy Imre, Mikos Geiza, Milassin Dezső, Mocsy Imre, Pribil Ernői Pribil Ferencz, Schapringer Alajos, Schreyer János, Sipőcz László, ö. Somogyi Lajos, f. Somogyi Lajos, Szabó Ágoston, Szewald Mór, Sziebert Nándor, Szu­csics Károly, Wurster József, Berken Ferencz, Nagy Jenő, Varga József, Bun­dalla Béla, Árvay József, Rozgonyi János. 1867. Bencze Ferencz, Bieliczky Kálmán, Dobos Sándor, Dőry Dezső, Faics Lajos, Fetter Ferencz, Germann János, Grünhút Ignácz, Hirschmann János, Horváth Antal, Kerese Kálmán, Kovács Károly, Kozacsek József, Krizsanics Vincze, Lénárd István, Magyar Gyula, Malmosy Károly, Matkovies Antal, Pet­rovics Pál, Pohl Ferencz, Polyák Miklós, Punczmann Kálmán, Rajz Gyula, Ráth Ferencz, Rozinger Vincze, Schmidt József, Sehulcz Károly, Slrehle Gyula, Szabó Imre, Szedlák Sándor, Személy Kálmán, Tabak György, Tallián Gyula, Török Zsigmond, Túry Mátyás, Zsubory István. 1868. Antal Lajos, Araczky Lázár, Benyovszky Manó, Bodis Imre, Christof Gyula, Csordarow György, Denk Lajos, Englics Ferencz, Englics Sándor, Esz­terbauer Mihály, Frühwirth Viktor, Gruber József, Haragó Ferencz, Kerese Gábor, Késmárky János, gr. Khuen Károly, Klinovszky Józsél, Koharics Gyula, Kuglisics Lajos, Kulcsár Alajos, Lászl Gusztáv, László Mihály, Mangold Kál­mán, Máté Ödön, Németh Gyula, Niki Ferencz, Obermajer Győző, Oszoly Fe­rencz, Peck Fülöp, Péterfay József, Piribauer Ferencz, Pleininger Ferencz, Schubert Gyula, Sebestény Ernő, Simonovics Béla, Stirling József, Strehle Kál­mán, Taudor Ferencz, Trombitás Mihály, Szigethy Gyula, Csima Lajos, Nyers Lajos. 1869. Balogh Miklós, Czigó János, Czéh István, Czompó János, Egerszeghy Gyula, Fekete Gyula, Fölkér Imre, Gergely István, Hódossy Lajos, Jagicza

Next

/
Oldalképek
Tartalom