Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1861

Raisz Ferencz. Tabak Lajos. Gruber József. Schuberth Gyula. 15 Denkovics Miklós, árv. n. Antal Lajos. Korniss Jenő, árv. n. Stir. L. ö. dij. Ladányi Zsigmond. Kulcsár Alajos. 20 Bódiss Imre. Csondor János. Németh Gyula. Krausz Bernát, izr. Oszoly Ferencz. 25 László Lajos. Piribauer Ferencz. Balla Gyula, Pét. ö. d. Pigelli Géza. Kerese Gábor. 30 Benyovszky Manó, Mis. ödj. Riegl Károly. Ribling József. Balla László. Miltényi Béla. 35 Sipőcz Lajos. Máthé Ödön. Frühvirlh Géza. Schaurek Rafael. Lászl Gusztáv. 40 Bertalan István, árv. n. Máyer János. Kroller János. Komadinovics János, gn.e. Obermáyer Géza. 45 Tabak Ferencz. Deklcva Vilm. Sedlm. ö. dj. Feldl Sándor. Hickmann Armin. Czindery István. 50 Ezterbauer Mihály. Csukly Ignácz. Nagy Pál. Kiss Mihály, g. e. Rutich József. 55 Csima Lajos. Bertalan Mihály. Törzsök Gyula. Trimmel Elek. Trempacher Antal. 60 Rchák Kálmán, flg. Tóth József, ílg. Dekleva Béla, flg. Cséfay Imre, flg. Krámberger József, flg. 65 Psik Gyula, m. r. Kumper Miklós, m. r. Piliczár Lajos, m. r. Kernyák József, m. r. Páczner Adolf, Pet.ö. d. m.r. 70 Vágner János, in. r. 111. osztály. Pohl Fcrcncz, árv. n. Rosinger Vincze. Dory Dezső. BenczeFcr. Pelhő ö. dj. 5 Őrfy Vilm os. Rath Ferencz, Pét. ö. d. Müller Károly. Dobos Sánd. Misk. ö.dj. Schul ez Kár. Pethőö. dj. 10 Czifrics József. Ritter Ignácz. Tabak György. Mi xi eh Laj o s. Stern Adolf» 15 Oberritter György. Nagy Valér. Kovács Alajos, Mák. ö. d. Tallián Gyula. Finta István, Mák. ö. d 20 Szakács József. Szondy János, Pét. ö. d. Horváth Antal. Steiner Mihály. Ritter Endre. 25 SchvarzFrigyes. Grünhuth Ignácz. Bedekovits Géza. Haragó Ferencz. Szép Géza. 30 Sznopek Péter, Paflan ö. d. Seligmann Dávid, heb. German János, Mák. ö d. Kerese Kálmán. Buócz Győző. 35 Személyi Kálmán. Ribianszky József. Raisz Gyula. Heid János. Vlasits György. 40 Doszpod János. Szemány Alajos. Ditler Tivadar. Eisenhut Kálmán. Szwacsik Mihály. 45 Hirschmann János. Orbán Géza. Könczey Sándor. Farkas Zoltán. Kary Lajos. 50 Haug Kamii. IV. osztály. Grünhuth Náthán, héb. Magyar József. H á n e c k e r Fér. árv. n. Puskás A 1 aj os, árv. n. 5 Szily Dénes. Bek sits Gusztáv. “TTaurén csics Fér.Pf.öd. Fi n gc 1 nagc 1 Károly. Sipőcz László. 10 Czigler Tódor,PafF.öd. Dillmann Péter. Vurster József. Gosztovits Pál, g. n.e. Fr c i 1 e r Ign. Misk. ö. d. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom