Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1862

17 A tanuló neve Szépírás Rajz Ének A tanuló neve Szépirás Rajz Ének Pupics liare jó Hickmann Annin elégs. ______ ______ Rattler Gyula elégs. — — Kásztl Mór, héber Jó jeles — 55 Rilimer Kázmér jó — — 20 Kérése Gábor jó — — Scharl Gusztáv jó — — Koharics Gyula jeles jeles — Schlegl Lőrincz jeles — — Komandinovics Ján. g. n. e. jó — —­Schrodt Antal jeles — •— Kornis Jenő, árv. n. elégs. —-— Steinbach József, héb. jó — — Kovács Antal jó — elégs. 60 Streicher József jeles — — 25 Kramberger József jó — — Sudár Gyula jó-— — Krausz Bernát, héber jeles — — Szabó Antal jeles — — Kroller János jó •— — Szauer Nándor jó — — Kromberger Manó, héb. jeles — •— Szedlák Béla jeles — — Kulcsár Alajos jeles •— ■— 65 Sziver István jó — jó 30 Ladányi Zsig. jeles — — Szuly János jeles — — Lászl Gusztáv ~T>-— — Tekus Vilmos jeles — — László Lajos jeles — — Thámos Antal jeles — — Majer János elégs. — — Thavenet Lajos elégs. jó — Mangóld Kálmán jó —■. — 70 Vágner János, isin. jó jó — 35 Máthé Ödön jó — — Varjú Egyed jeles — — Miltényi Béla jó — — Véber Káról jó jó — Nagy István elégs. — — Vei dinger Gusztáv jeles — Németh Gyula jó — — Vida Ferencz jeles — —­Obermayer Géza elégs. — — 7 5 Vincze Árpád jeles — — 40 Oszoly Ferencz jeles — — Vissy Lajos elégs. — — Pigetti Géza elégs. —-— Vitt Ödön elégs. — —■ Piribauer Ferencz jó — — Zemplenczky Mihál jó — Pleininger Ferencz elégs. — — Pleszkáts Gyula jeles — — 45 Rehák Kálmán jó — — íJ-ik osztályú tanulók: liehák Ödön jeles — — lligl Káról elégs. •—­■— Antal Lajos jeles — — Schaurek Rafael jeles — — Balla Gyula elégs. — — Schubert Gyula jeles '— — Balla László elégs. — —­50 Sipőcz Lajos jeles —-— Benyovszky Manó jó jó jeles Strehle Kálmán jó — — 5 Bertalan István, jó — — Szűcs Káról jeles — jeles Bodis Imre jeles — — Tabak Lajos elégs. — — Bosnyák Döme jó — — Tóth József jeles —-— Cséfay Imre elégs. — jó 55 Törzsök Gyula elégs. — — Csima Lajos jó elégs. —­Trempacher Antal jó — — 10 Czindery István elégs. —-— Trimmel Elek elégs. — — Decleva Béla jó — jeles Decleva Vilmos jó elégs. — Denkovics Miklós, árv. n. jó — jeles 4-ik osztályú tanulók: Eszterbauer Mihál elégs. elégs. — 15 Feldl Sándor elégs. — — Ditler Tódor elégt. — — Frühvirth Géza elégs. — jó Eisenhut Kálmán elégs. — — Gruber József jeles jó German János jeles jeles jó 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom