Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1864

f 6 A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Görög nyelv Magyar ny. | 1 Német ny. Történelem Mennyiség­tan Természet­tan Bölcsészet Általános sorozat Helyzet­szám Szép Dénes k.tör. vált. hány. elégs. elégs. elégs. jó jeles elégs. elégs. elégs. jeles I.r. 39 Szeligmann Dávid, héber ta no dát vál toz ta tott Személyi Kálmán törv. kellő kellő kit. jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles 18 45 Tabak György törv. kellő kellő jeles jó jeles jeles jó jó jó jeles jeles I. r. 31 Török Zsigmond törv. kellő kellő jó jó jó jeles jeles jeles jó jó jó I. r. 35 Tury Mátyás törv. kellő kellő jeles jó elégs. jeles jó jó jó kit. kit. I. r. 28 Ylasics György k.tör. vált, esek. jeles elégs. elégt. jó elégs. jó elégt, jó jó II. r. 42 Zsubory István, k. s. n. dics. fesz. erny. kit. jeles jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles 15 V-dik osztálybeli tanulók. 'cA ^ 2 2 0 >­> g QJ se 1 O/ £3 ff tn 2 ts 1 A tanuló neve :0 bű ff s bű ff-*-3 a-> o> ff va> £> § ff g cn ö v<U ~ íb ff-ff O c3 ^ —1 CNi w > N S ff &-( :0 O ff S :0 H CU 2 H e/2 •«j ru Antal Lajos k.s.n. dics. kellő kellő jeles i jeles jeles jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles 13 Aradszky Lázár g. n. e. törv. kellő kellő kit. jeles jeles jeles jó jeles jó jeles jeles I. r. 19 Auernhammer István törv. vált. hány. jó jó jó elégs. elégs. jó elégs. jó jó I. r. 40 Balla Gyula Pethö 0. d. törv. vált. hány. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jeles elégs. elégs. jó I. r. 48 5 Benyovszky Manó, dics. kellő keliő jó jeles jeles jeles jeles jeles jó jeles jó I. r. 21 árv. n. Mis. ö. d. Bertalan István törv. vált. hány. jó elégs. elégs. jó jó elégs. jó jó jó I. r. 46 Bodislmre k. s. n. Hadnagy dics. kellő kellő jeles jeles jeles t jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles 14 Bodó János dics. kellő kellő jó jó jó jeles jó jeles elégs. jó jeles I. r. 27 Bonyhády Iván törv. vált. kellő jó jó elégs. jó elégs. jeles jó jó jó I.r. 35 10 Csima Lajos törv. vált. hány. elégs. jó jó elégs. elégs jó jó jeles elégs. I. r. 39 Csorba János törv. vált. hány. jó elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégt. elégs. jó II. r. 63 Csordárow György g.n.e. dics. kellő kellő kit. jeles jeles jeles jó jeles jeles kit. jeles jeles 10 Czindery István k.tör. vált. esek. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs jó elégs. elégt. elégs. 11. r. 66 Dekleva Béla törv. vált, hány. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I.r. 53 15 Dekleva Vilmos Sedlm. törv. vált. hány. jó elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 51 Dittler Todor törv. vált. hány. jó elégs. elégs. jó elégs. jó elégs. jó elégs. I. r. 50 EnglicS F. Már. Ther.ö.d. péld. fesz erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. kit. 1 Eszterbauer Mihály törv. vált. kelíő jó elégs. jó jó elegs. kit. jeles jó jó I. r. 30 Forster Ödön st. Lymb. ö.d. törv. vált. hány. elégs. elégs. elégs elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. I. r. 54 20 Frühwirth Géza törv. vált. hány. kit. elégs. elégs. jó elégs. jó elégs. elégs. jó I. r. 42 Gruber József törv. vált. hány. jó jó jeles jó jeles jó elégt. elégs. jó II. r. 59 Haragó Percncz dics. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit. jeles kit. kit. kit. 5 Hochreiter Béla törv. vált. hány. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. elégs. elégs. I. r. 56 Kasztl Mór. héber. törv. vált. hány. kit, jó jó elégs. jeles jó elégs. elégs. jó I. r. 43 25 Kerese Gábor dics. kellőj kellő jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles jeles! jeles 1 jeles 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom