Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1870

— 16 — Wagenhoffer Bódog, cist. r. áldozár, oki. tanár, hitszónok, az V. oszt. a hittan, a VI. VII. VILI. oszt. a német nyelv és irodalom, a IV. V. oszt. a történettan tanára, hetenkint 14 órával. Soóstó Gyula, világi, a pécs-városi elemi tanodában rajztanár, az I. II. III. IV. oszt. mértani és szabadkézi rajztanár, hetenként 16 órával. Stirling János fő- és Schneider Ottó al-tornamester tanította a tcstgyakorlatot. A melléktantárgyakat kezelték : Verböczy István a franczia nyelvet, Hoffer Károly az éneklést, Kerese Kálmán a gyorsirászatot. Az 1871/2-ik tanévben a fögymnasiurni ifjúság összeírása szeptember-hó 29. 30. és október három első napján történik. A felvéti vizsgálatok ugyanezen napok délutánjain fognak megtartatni. A Szentlélek-Isten segítségül hívása október hó 1-én leszen. Kelt a pécsi kath. fögymnasiumban, 1871-ik év július 30-án. Szalay Alfréd, m. k. igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom