Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1867

24 I Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndíjas- vagy ismétlö-e? Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Ren des tantárgyak Helyzetszám Általános sorozat Rendk ívüli tantárgyak tí a-4-3 • r-< « Latin nyelv Görög nyelv Magyar nyelv Német nyelv Történelem Mennyiségi. Természeti. Bölcsészeit. Franczia ny. S 3 *c? tó Ének Testgyakorl. 4 9 tanuló közt Visy Lajos P­k. k. 2 n O 3 3 3 3 3 3 3 25 e. r. 1 _ . 3 Vlahovics István g. k. ö. P­k. k. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 8 jel. 1 — — — Wéber Károly t. sz. cs. 2 4 5 4 3 4 5 5 4 45 m. r. — — — — 55 Weisz György d. V. k. 2 2 3 3 3 4 2 3 3 22 e. r. — — — — Zemplenczky Mihály d. k. k. 1 2 1 2 2 2 2 1 2 7 jel. — — — — Antal Lajos Araczky Lázár g.k. Benyovszky Manó ö. Bódis Imre ö. 5 Bodó János Kristoph Gyula Csima Lajos Csordarow György g.k. Denk Lajos 10 Englics Ferencz ö. Englics Sándor Eszterbauer Mihály Frühvirt Géza Gruber József 15 Haragó Ferencz B. Höller István Kerese Gábor Késmárky Iván ö. Ny olcz adik osztály. G. Khuen Károly 20 Klinovszky József Koharics Gyula Kommandinovics János g.k. Kornis Jenő ö. Kraemer Béni 25 Kramberger József Kuglisics Lajos Kulcsár Alajos Lászl Gusztáv László Mihály 30 Mangold. Kálmán Máthé Ödön Miltényi Béla Nagy István Németh Gyula 35 Niki Ferencz Nyers Lajos Obermayer Geiza Oszoly Ferencz Peck Fülöp 40 Péterfay József ö. Piribauer Ferencz Pleininger Ferencz Rihmer László Schaurek Ráfael 45 Schubert Gyula ö. Sebestény Ernő Simonovics Béla Stirling József Strehle Kálmán 50 Tandor Ferencz Tóth József Trombitás Mihály Ezek közül Kommandinovics János és Schaurek Ráfael meghaltak, b. Höller István és Kraemer Béni a tanodát elhagyták; tehát az év végére maradt 48 itjú. Ezek mindenike jelentkezett a tartandó érettségi vizsgálatra; hozzájok járulván még — felsőbb engedély folytán — Egerszeghy Kálmán, Szigeti Gyula és Szily Antal. Minthogy azonban egy visszalépett, egy betegség miatt meg nem jelenhetett, az 1868-ik év junius hó 24., 25., 26-án megtartott Írásbeli, és julius 7., 8., 9., 10-én végzett szó­beli érettségi szigorlatot 49 ifjú állotta ki következő eredménynyel: Kitünően érettnek 7, érettnek 33 nyilváníttatott, 9 visszautasíttatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom