Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1896

Az intézet állapotrajza - VII. Az isk. év végén érettségi vizsgálatot lett tanulók

VII. AZ ISKOLAI ÉV VÉGÉN (junius 10—12.) ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOT TETT TANULÓK. o <72 Neve és hitvallása. Szülelésének helye és ideje. Buday Dezső, r. k. Buzágils István, r. k. Buzsáki Imre, r. k. Dunst Győző, r. k. Eckert Sándor, r. k. Erőssy Aladár, r. k. Földvári Miksa, r. k. Glück István, r. k. Gyenei György, r. k. 10 H;inuy Jenő, r. k. Horváth Antal, r. k. Kaufmann Endre, r. le Keller József, r. k. Kerese György, r. k. 15 Marton Sándor, r. k. Nyaka Lajos, r. k. Réder Károly, r. k Schäfer József, r. k. Vajdics Károly, r. le. 20 Vilkovils Sándor, r. k. Zelesny Károly, r. k. Pécs, Baranya vm. 1879. május 29. Kerekalja, I3ar. vm. 1879. szept. 30. Binya-lljlak, Som. vm. 1876. máj. 2. Apatin, Bács vm. 1879. szept. 4. Bács-Almás, Bács vm. 1877. febr. 25. Pécs, Baranya vm. 1879. szept. 28. Siklós, Baranya vm. 1877. jul. 24. Pécs, Baranya vm. 1876. okt. 18. P. Tüske, Tolna vm. 1876. máj. 14. Pécs, Baranya vm. 1878. aug. 18. Főh.-Lak, Bar. vm. 1877. nov. 21. Szakadálh, Tolna vm. 1879. febr. 28. Marczali, Som. vm. 1879. márcz. 10. Pécs, Baranya vm. 1879. nov. 28. Szigetvár, Som. vm. 1875 aug. 25. Gilvánfa, Bar. vm. 1877. febr. 21. Pécs, Baranya vm. 1880. febr 3. Diós-Berény, Tolna vm. 1879. jul 27. Pápa, Veszprém vm 1879. máj. 5. Gyula-Jováncza, Tolna vm. 1876. márczius 18. Pécs, Baranya vm. 1879. szept. 18. jeles érett jeles érett érett jeles jeles jó jó jó jó jeles jeles jó jeles jeles jeles jó jeles érett érett Választott tudo­mány-szaka mérnöki jogi liil tudományi erdészeti hittudományi jog' hittudományi hittudományi hittudományi jogi erdészeti hittudományi hittudományi jogi hittudományi bölcseleti jogi hittudományi hittudományi jogi mérnöki Jelentkezett 22 tanuló, megbetegedett 1. Az érettségit telt 21 lanuló közül: jelesen érett: 10, jól érett: 6, érett: 5. 1897. junius 12-én a latin nyelvből tartott pótló érettségi vizsgálatra a pécsi áll. főreáliskola érettségit telt tanulói közül 4 jelentkezeti, kik közül 3 állotta ki sikerrel a vizsgálatot, u. in. Goldberger Leó, Grünhut Béla és Kovács Aladár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom