Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1859

- 43 ­H. A tanuló ifjúság név- és érdciuszerénti sorozata az 189%0-ki tanévre. Az osztályzat rovatában üresen hagyott hely jelenti : hogy az illetőknek egy tárgyból gyengébb érdemjegyük kijavítására a szünnapok végén engedély adatott. I E V E Osztályzat. Helyzeti száma N E V K Osztályzat. J Helyzeti száma I. Osztály. 30 Oberrilter György. I.r. 20 Balla László. Il.r. 53 Orbán Gciza, ism. — 47 Baross Sándor. — 56 Orfy Vilmos, árv. n. k.l.r. 7 Beneze Ferencz, Pethő ö. d. k.l r. 3 Paczner Adolf. Hr. 58 Buócz Viktor. I.r. 17 Piliczár Lajos. — 52 5 Cifrics József. 48 35 Póhl Ferencz, árv. n. k.l.r. 1 Czindery István. Il.r. 57 Hath Ferencz. — 8 Dittler Tódor. I.r. 39 Rathler István. I.r. 40 Dobos Sándor. k.l.r. 2 Ribiánszky József. — 18 Doszpod János. I.r. 45 Ritter Ignácz. — 15 10 Dory Dezső. k.l.r. 6 40 Romeisz Imre. Il.r. 50 Eisenhut Kálmán. I.r. 11 Rozinger Vincze. k.l.r. 5 Farkas Zoltán. — 46 Schmidt József. I.r. 21 Finta István. — 10 Schulcz Ignácz. — 35 Germán János. — 30 Schwarcz Fridiik, héber — 38 15 Gríínhut Ignácz, héber — 31 45 Steiner Mihály, héber — 32 Haragó Ferencz. — 28 Stern Adolf, héber — 13 Heid János. — 27 Szajkó József. — 44 Hirschmann János. — 42 Szeifricz Ferencz. — 41 Horváth Antal. — 16 Szeligman Dávid, héber — 23 20 Huber Ferencz. 11 r. 49 50 Szcmányi Alajos, árv. n. — 22 Kerese Kálmán. I.r. 34 Személy Kálmán. — 24 Kiss Mihály. Il.r. 55 Szép Geiza, ism. — 33 Komadinovich János, g. n. e. — 54 Sznopek Péter, Paff. Ö. d. — 29 Kovács Alajos. I.r. 12 Szondi János. — 19 25 Mayer János. — 36 55 Tabak György. k.l.r. 9 Mixich Lajos. — 37 Tallián Gyula, ism. Ír. 25 Molnár Vincze. Il.r. 59 Varga János. — 43 Müller Károly. k.l.r. 4 Vlasies György. — 26 Nagy Valér. I.r. 14 Zabák Kálmán. Il.r 51 6*

Next

/
Oldalképek
Tartalom