Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1889

A tanintézet állapotrajza - IV. Iskolai egyesületek

— 49 — Tausz Béla VIII. oszt., titkár: Buday László VII. oszt., ellenőr: Viezer Vilmos VI. oszt., jegyző: Czinóber Károly V. osztályú tanulók. Bizottsági tagokul: Tichy Károly, Vargha Gyula VIII. oszt., Szeghy Sán­dor, Antal Pál VII. oszt., Szivér István, Dőry Ferencz VI. oszt., Vildmann Kál­mán, Nagy Pál V. oszt., Vörös István IV. oszt., Nagy Jenő III. oszt., Kerese Andor II. oszt., Kerese György 1. oszt. tanulók. Január 20. és junius 2-án bizottmányi gyűlések tartattak folyó ügyek elintézése végett: a záró közgyűlés junius 22-én tartatott. Tankönyvekkel elláttattak : az első osztályban 10-en; a másodikban 3-an; a harmadikban 4-en: a negyedikben 8-an; az ötödikben 8-an ; a hatodikban 10-en; a hetedikben 11-en; a nyolczadikban 8-an; összesen 112 könyvvel. Pénzsegélyben 8 tanuló részesült 66 frt. 66 kr. erejéig. A. Bevétel. 1. Rendes tagsági dijak : Az I. osztályban 8 frt. 60 kr. a lí-ik » . 14 frt. 50 kr. a lll-ik » 9 frt. 70 kr. a IV-ik » 8 frt. 70 kr. az V-ik » 8 frt. 70 kr. a Vl-ik » . 19 Irt. 50 kr. a Vll-ik » . 14 frt. 00 kr. a VIII-ik » . 10 frt. 70 kr. 100 frt. 40 kr. 2. Adományok: A pécsi till ;arékpénztár frt. 00 kr. Főt. Inczédy Dénes igazgató ur . 10 frt. 00 kr. 00 frt. 00 kr. 3. Alaptőke-jövedelem : Szelvények után 19 frt. 46 kr. A takarékpénztári könyvek után . . . 249 frt. 15 kr. 2 db. kisorsolt Förster-féle papir után . 209 frt. 10 kr. 537 frt. 71 kr. B. Kiadás. Könyvekre 51 frt. 00 kr. Pénzsegélyre 00 frt. 66 kr. Egyesületi könyvekre 8 frt. 30 kr. 3 db. magy. papirjáradék 303 frt. 00 kr. Takarékpénztári betét 209 frt. 15 kr. Összeg: 098 frt. 11 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom