Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1859

44 NEVE Osztályzat. Helyzeti száma HEVE Osztályzat. Helyzeti száma II. Osztály. Trischler Péter. Il.r. 40 Berzsenyi Sándor. I.r. 28 40 Vurster József. I.r. 31 Cziegler Tódor. — 11 Zombory István. — 13 Dillman Péter. — 14­Diska Győző. — 27 All* "PSJSXíliy» 5 Falkner Rezső. — 35 Balogh Ádám, Styr. Lymb. ö. d. I.r. 19 Feszti Raj már. — 26 Beleznay János, árv. n. — 12 Fingelnagel Károly.--­18 Benyovszkv Imre. — 30 Freyler Ignácz. k.I.r. 10 Berkecz Ferencz. — 23 Gostovics Pál, g. n. e. I.r. 17 5 Cecics János. — 14 10 Gungl János. — 33 Deutsch Lipót. — 27 Hajnal István, Sedlm. ö. d. k.I.r. 4 Dvorzsák Geiza. — 15 Hanecker Ferencz, árv. n. 2 Egerszeghy Kálmán. — 36 Jilly Alajos. I.r. 19 Eros András, Mák. ö. d. — 10 Klausz András. — 38 10 Fábián Ferencz, Styr. Lymb. ö.d. 37 15 Klein Gyula, héber — 15 Fekete Mihály, Pethő. ö. d. k.I.r. 1 Kóbor János. — 22 Fischer Edmund, héber — 7 Könczey György, ism. — 30 Flódung József. I.r. 28 Könczey Sándor. Il.r. 39 Gadó Mátyás. — 16 Laskó Gyula. I.r. 25 15 Geisz László. k.I.r. 8 20 Laurencsics Ferencz. k I.r. 5 Horváth István. I.r. 13 Magyar József. — 7 Hupka Lajos, héber — 11 Majorosy Imre, Nagy ö. d. I.r. 20 Kerese Miklós. — 20 Merwerth Ágoston. Il.r. 41 Kremmer István. — 22 Mikos Geiza. I.r. 16 20 Libics Károly. k.I.r. 2 25 Pesti József. k.I r. 8 Milch Péter. — 3 Pohl László. I.r. 37 Oszolv Károly. Sedl. ö. d. — 6 Puskás Alajos, árv. n. k.I.r. 1 Petrovics Kálmán. I.r. 31 Schappringer Alajos, héber — 3 Pitz József Il.r. 38 Schraub Lajos. I.r. 32 25 Prantner Ferencz, Kapuv. ö. d. k.I.r. 4 30 Schreyer János, Pethő. ö. d. — 23 Reimetter Ferencz, ism. I.r. 17 Sipőcz László. k.I.r. 6 Rinkovics Eduard. 9 Somogyi Lajos. I.r. 12 Rogosinszky Ferdinand. —. 32 Szabó Ágoston. — 21 Rozinger Ignácz — 25 Szedlák Sándor. — 24 30 Sági Vincze, ism. — 26 35 Sziebert Ferdinánd. — 29 Schaurek Bódog. — 35 Szigethy Gyula. — 34 Schmidt József. — 34 Szily Dénes. k.I.r. 9 Schulhof Ferencz, héber — 24 Szucsics Károly. I.r. 36 Setéth L., árv. n. Styr. Lymb. ö.d. — 21

Next

/
Oldalképek
Tartalom