Községi katholikus Szent László reálgimnázium, Kiskunfélegyháza, 1932

13 sífás kérése hivatalos úton is meg fog történni, — célszerűbb, ha azután jön a társadalmi megmozdulás. Kérték továbbá a vidékiek kétszeres tandíjának leszállí­tását. Ezután az igazgató felhívta a figyelmet a tanévet követő nagy vakációban lefolyó cserkész világjamboreera. Megemlítette, hogy oda egy nagyobb kirándulást tervez, melyre a szülőket is meghívta. Tanulságos lenne útbaejteni Jászfényszarú községet, ahonnan városunk első telepesei származnak. Találkozók. A végzett növendékeknek az Alma Mater iránti ragaszkodása évről-évrc szép ünnepségekben és meleg összejövetelekben nyilvánul meg. Június hó 4-én, pünkösd vasárnapján tartották 10 éves találkozójukat az 1923. júniusában érettségi vizsgát tett egykori diákok. Reggel 8 órakor részt vettek a diákmisén, ahol Kominyák János dr. volt hitfanáruk emlékezett meg róluk és a találkozó jelentőségéről meleg szavakkal s adott biztatást a következő 10 esztendőre. Szent­mise után az intézet épületében az egykori Vili. osztály tantermében volt kedves, meghitt ünnepség, ahová Boleszny Antal igazgató üdvözlése után vonultak be az egykori VIII. osztály növendékei. Itt ifj. Horváth Zoltán dr. ügyvédjelölt üdvö­zölte a mindnyájuk által nagyrabecsült és szeretett Szintén György dr. volt ősz» tályfőnököf, valamint a körükben megjelent egykori tanárokat. Szintén György dr. idézett fel ezután kedves emlékeket a nyolc diákesztendőből, majd a temetőbe vonultak, hogy lerójják a kegyelet adóját Porst Kálmán dr. egykori igazgatójuknak, valamint elhalt osztálytársaiknak sírjánál. A síroknál Horváth László dr. ügyvéd» jelölt, Vidéki Mihály dr. városi számtiszt és Varga József dr. ügyvédjelölt mon­dottak meleg emlékező szavakat. Délben 1 órakor bankett volt. Itt Szijjártó Gyula rézművesmesfer mondott köszöntőt, majd Boleszny Antal igazgató és Kominyák János dr. üdvözölte az egybegyűlteket. — A találkozón megjelentek: Barna István oki. gyógyszerész, Fleischmann György tanárjelölt, Forgó Tamás banktisztviselő, Gaál Zoltán dr. magántisztviselő, Gefferth György oki. gazda, földbirtokos, Holló József dr. székesfővárosi tisztviselő, Horváth Gergely városi adótiszf, Horváth László dr. ügyvédjelölt, ifj. Horváth Zoltán dr. ügyvédjelölt, Kovács Géza ma» gántiszfviselő, Kristófcsák Ernő oki. építész. Makay István rádiótechnikus, Sándor Antal dr. orvos, Semperger Sándor városi alszámvevő, Szijjártó Gyula rézmű» vesmesfer, Térjék József dr. m. kir. állampénztárt tisztviselő, Varga József dr. ügyvédjelölt, Vidéki Mihály dr. városi számtiszt. — Távolmaradásukat kimentet» lék: Braun Tibor magántisztviselő, Abony; Éber Gyula vegyészmérnök, Buda» pest; Geller Gyula író, Páris; Pitrick József építészmérnök, Budapest; Szántó Anna tanárnő, Budapest. Itt említjük meg, hogy a kiskunfélegyházi „Öregdiákok“ nevében Kalmár Gyula dr. ügyvéd meleghangú levélben üdvözölte az új öregdiákokat. A tanév folyamán történt az a fontos esemény is, hogy a fent említett „öregdiákok“ kultúrbizotfsága 1933. évi január hó 22-én öregdiáktársuk, Móra Ferenc dr. tiszteletére kultúrünnepélyt rendezett, melybe intézetünk is belekapcso» lódott. Adományok. A jelen tanévben a tanári könyvtár Cserép József dr. egye» férni tanártól újabban 72 kötet könyvet, 98 füzetet és 6 drb folyóiratot kapott. Nagybecsű adományát hálás közöncttel vette az ő régi Alma Materének tanári kara.

Next

/
Oldalképek
Tartalom