1173 találat

Találatok

1. 1964-11-03 / 258. szám
[...] hogy november 6 án Móczó István és dr Bodrogi 1944 november [...] és Vattai Máriának Mária Valentin Istvánnak és Kovács Veronikának Il­dikó Kappan Tóth István­nak és Mertlich Annának Jenő Boros [...] Nagy Piroská­nak Tamás Zoltán Répás Istvánnak és Berecz Viktó­riának István Fábián Fe­rencnek és Séra Máriának [...]
2. 1977-01-08 / 6. szám
[...] az tényleg szép darab Szávay István a indította eL A cukroszacskó [...] határozat végre utolsó napjáig nincs kerese Ha a dolgozó 30 napot [...] járt Ezen felül munkáltatónál elért kerese pénz 70 százaléka jár Eltar­még [...]
3. 1968-10-12 / 240. szám
[...] láng a húsipari vállalatnál Régi kérése teljesült a Csongrád megyei Húsipari [...] szocialista án elvtárs a dolgozók kerese gádoknak köszönhető 1677 forin E [...] Lépésüket tott s ide Balog István elv tán lássuk egy azonban [...] magukat Az is elkísérte Dobó István te lat eredményeiről szólva viszont [...]
4. 1984-01-31 / 25. szám
[...] koppintásra invitáltam az öreget Gazdagh István Párásság NYUGDÍJ AS TALALKOZÓ A [...] több telefonáló r nűn fr KÉRÉSE Ferencné hiszen a dél kérésére hogy a Herbá­A RENDŐRSÉG KERESE után 4 órakor szegedről ria [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztőt Sz Simon István rőszerkesztőbelyettes Szávay István Kladla Csongrád meevel Lapkiadó Vállalat [...]
5. 1934-03-04 / 51. szám
[...] vegvtisz­titó intézetben Foga­dalmi templommal szem Kerese khasznált gyer­mekkocsit mély angol formájú [...] fogjuk megtartani I r Gyuris Ist­ván titkár Körmendy Mátyás elnök Tárgyso­rozat [...] 8 Esetleges in­dítványok Dr Singor István ügyv titkár dr Szélt Gyula [...]
6. 1923-12-14 / 284. szám
[...] Tihanyi Béla r tagok Hegyi István pedig mint vendég olvas fel [...] Géza Osvát Kálmán Szombati Szabó István irók 2000 2000 lei dijat [...] iparosok végre tisztá­ban legyenek a kerese i adóval Legutóbb meg­történt ugyanis [...] át a polgármesternek K vác István zongoraestje holnap szombaton este 8 [...]
7. 1958-06-26 / 149. szám
[...] előrehaladásukkal Nóvák Szilveszter if­júmunkás Zemkó István technikus is jó vitorlázó Kun Ottó Ifjúmunkás és Mol­nár István pedig a bátor ejtőernyősök közül [...] a Kon art munkaba lepek Kerese­ Igen Mi is érdeklőd zervgyárban [...]
8. 1947-08-10 / 181. szám
[...] termében politikai előadást tart Bibó Ist­ván e etemi tanár népünk nem­zetünk [...] Zalaváry I Mosonyi J Farkas István i Barta János lelkész szá­zados [...] es ékszerész Kárász u 14 Kerese kar és zsebórákat veckerórát is [...]
9. 1941-02-07 / 31. szám
[...] hlúüé lesz rövidesen Aki la­kást kerese közölje ezt a délm a [...] exlrarohát magas alakra veszet Szent István tér 5 em balra ffllftfffttf [...] 10 TL faiajtir üzemvezető msk istván
10. 1923-10-02 / 223. szám
[...] az utódállamokkal hirdet anakronizmus Lendvai István beszéit ezután és hitvallást tett [...] tartott közgyűlésében bizalmat szavazott Bethlen István gróf miniszterelnöknek abból az alkalomból [...] volt vasárnap amelyen Nagyatádi Szabó István és az agrárvezérek mondottak beszédeket [...] maga a firgalmi és a kerese i adó kezelése külön hivatalok [...]
11. 1925-02-20 / 41. szám
[...] is Az állam azon­ban a kerese i adó bevezetése óta az [...] A polgármester most dr Kószó István belügyi államtitkárt kérte fel hogy [...]
12. 1923-09-30 / 222. szám
[...] szokásss napszámot meg nem haladó kerese bői éléknek végül az összes [...] Pröhle Vilmost a debreceai Tisza István Egyetem tanárát a kormányzó ae [...]
13. 1924-02-27 / 48. szám
[...] szóló kormányzói leiratot Majd Rubinek István jelenti hogy Esztergályos Jánost két [...] egy alezredes és egy őrnagy kerese t fel azzal hogy Győrffy [...] a bünpörét akik 1922 Szent István napján az ungvári templomban a [...]
14. 1926-02-05 / 28. szám
[...] kötelességének tartja egész erejével Belhlen István mögé állani Igaz Teleki egyúttal [...] adót a munkaadók kötelesek a kerese t adóval együtt as alkalmazott [...]
15. 1935-02-13 / 36. szám
[...] Orosz Sándor Agárdi Aurél Szabó István Kónya Imre Strall Ervin Kovács József Vastag István Deák Já­nos és Batiz László [...] nvara óta iroHámba fel nem kerese t és soha vele irodán [...]
16. 1941-10-24 / 243. szám
[...] Jánosné szegedi lakos eladta Bitó Ist­ván és neje szegedi lakosoknak öszeszék [...] Ferencné szegedi lakos eladta Böndei István és neje szegedi lakosoknak Kászonyi [...] öl udvarral 2250 pen­gőért Lovászi István szegedi lakos eladta Kiss Ist­ván és neje szegedi lakosoknak Csamangó [...] szobaleányt s vagy takarító asszonyi kerese k Tisza Lajos körút 61 [...]
17. 1925-01-01 / 1. szám
[...] elfogultság könnyen feltételezhető Dr Széchenyi István Sági védője kijelenti hogy ilyen [...] látják el önálló és túlnyomó kerese Oőr harisnya dupla talppal minden [...]
18. 1997-09-29 / 227. szám
[...] SZEAC focifó­rum lesz és Bárok István valamint a nézők kérdéseire az [...] partiak közül sikeresen vette Tóth István 69 kg Szegedi Combat és [...] 501 2000 kategóriában a Gilinger Ist­ván Gilinger Anita és a dr [...] Péter II osztály 1 ifi Kerese Gábor Kanttá Tamás
19. 1983-08-28 / 203. szám
[...] dr megyei sörkeretnél 1983 Dóczy István a Kőbányai második negyedévében a [...] forgalmazónktól sem kap­ 3 A kerese a 8 as troli pótló [...] volna másikat kérni rolni Természetes kérése Csakhogy időközben a rak­volt az [...]
20. 1941-07-20 / 164. szám
[...] X 1 P ért Magda István szegedi lakos eladta Simon Mi­hály [...] tjövedelem­mel 3200 P ért Tóth Istvánná szegedi lakos eladta Tóth An­talné [...] József szegedi lakos eladta Kopasz Ist­vánná szegedi lakosnak Marostő dülőbeli 100 [...] férfi tiszta féregmentes üres szo­bát kerese Csendes Jel igére Üres utcai [...]